เช็คราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผ่านกรมธนารักษ์

ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนต้องมีราคาที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้อง การเช็คราคาที่ดินที่หมายตาไว้จึงเป็นแนวทางที่ดีก่อนคุณจะตัดสินใจว่าควรจะใช้ประโยชน์จากที่ดินนี้ต่อไปอย่างไร ไม่ว่าจะให้เช่า หรือขายต่อ อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจในเบื้องต้นสามารถไปสอบถามราคาประเมินที่ดินกรมที่ดิน ก่อนเอาไปเทียบกับราคาประเมินที่ดินโดยหน่วยงานอื่นๆ

เช็คราคา ที่ดิน

ระบบเช็คราคาที่ดิน

กรมธนารักษ์ได้พัฒนาระบบราคาประเมินทรัพย์สิน ให้ผู้ที่สนใจสามารถลองเข้าไปเช็คราคาที่ดินออนไลน์ที่ระบบเผยแพร่ราคาประเมินทรัพย์สิน โดยทางระบบสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งลงชื่อหรือไม่ลงชื่อเข้าใช้ก็ได้ ผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาข้อมูลประเมินราคาที่ดินได้จากเลขที่โฉนด เลขที่ดิน น.ส. 3 ก. ห้องชุด และสิ่งปลูกสร้าง

วิธีเช็คราคาที่ดินออนไลน์

การเช็คราคาที่ดินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์ และ LandsMaps เป็นเพียงการเปิดดูข้อมูลราคาประเมินของทางกรมที่ดินอย่างเดียว หากต้องการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ต้องไปทำรายการยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และชำระจ่ายค่าธรรมเนียมการทำรายการด้วย

หลักฐานที่จะต้องนำไปประกอบคำขอ​

 1. หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3 ก.
 2. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน พร้อมทั้งสำเนา
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานนิติบุคคล
 5. ในกรณีมอบอำนาจ ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือมอบอำนาจ ของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการขอราคาที่ดิน​

 1. สำหรับผู้ที่ต้องการเช็คราคาที่ดินอย่างเดียว โดยไม่ขอเอกสารอื่นๆ สามารถดูราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ได้ทาง กรมธนารักษ์ หรือที่ สำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน (อาคารตลิ่งชัน)

 2. สำหรับผู้ที่ต้องการคัด สำเนาบัญชี รูปแผนที่ประกอบบัญชี หรือออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 3. แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องขอดูราคาที่ดิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. เขียนคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ ท.ด. 9 พร้อมยื่นหลักฐานประกอบคำขอ
 5. ชำระค่าธรรมเนียมที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมรับใบเสร็จทำรายการ

ค่าใช้จ่ายในการรับรองราคาประเมิน​

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่ารับรอง ฉบับละ 10 บาท
 • ค่าพยานคำขอ เรื่องละ 20 บาท
 • ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

วิธีเช็คราคาที่ดินออนไลน์แบบมีโฉนด

การเช็คราคาที่ดินออนไลน์ หากมีข้อมูลของโฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ดิน ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างแล้ว การเช็คราคาที่ดินออนไลน์สามารถทำได้โดยง่ายผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ทางเว็บไซต์ยังสามารถแสดงผลรูปแผนที่ได้มากกว่า 9 แบบ มีเครื่องมือวัดระยะทางและวัดพื้นที่ และสามารถนำทางไปยังสำนักงานที่ดินได้อีกด้วย

1. เข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์กรมธนารักษ์ได้เปลี่ยนหน้าตาของการใช้งานใหม่ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายขึ้น สามารถเช็คราคาที่ดินออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์จะแสดงหน้าแผนที่พร้อมกับแถบเครื่องมือให้ผู้ใช้งานเลือกใช้

2. ค้นหาที่ดิน​

 1. เลือก เลขที่โฉนด หรือ น.ส. 3 ก. บนเมนูค้นหาราคาประเมิน
 2. กรณีค้นหาจากโฉนดที่ดิน ให้ระบุ เลขที่โฉนด หน้าที่สำรวจ(ถ้ามี) และ จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่ 
 3. กรณี น.ส. 3 ก. ให้ระบุ เลขที่ น.ส. 3 ก. และ จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่
 4. กด ค้นหา

3. เช็คราคาที่ดิน​

ระบบจะแสดงผลลัพธ์หลังจากกดค้นหา ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะประกอบไปด้วย ระวาง เลขที่โฉนด เลขที่ดิน หน้าสำรวจ อำเภอ ตำบล และราคาประเมินของที่ดินซึ่งเป็นราคาบาทต่อตารางวา ผู้ใช้งานยังสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกด้วย เพื่อเปิดดูข้อมูลของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และรอบบัญชี (ปัจจุบันปี 2565 ใช้รอบบัญชีปี 2559-2562) รวมถึงขนาดเนื้อที่ทั้งหมดในหน่วยไร่ งาน ตารางวา และราคาประเมินของทั้งแปลง

วิธีเช็คราคาที่ดินออนไลน์แบบไม่มีโฉนด

การเช็คราคาที่ดินโดยไม่มีข้อมูลของเลขโฉนดเลย อาจต้องใช้เวลาในการหานานกว่าแบบมีโฉนด แต่คุณสามารถค้นหาราคาประเมินที่ดินได้ ผ่านทาง LandsMaps ที่ทางกรมที่ดินพัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่ให้บริการค้นหารูปแปลงที่ดิน แต่มีข้อมูลของที่ดินนั้นๆ อย่างครบถ้วน

1. เข้าสู่เว็บไซต์​

ในการเช็คราคาที่ดินออนไลน์โดยไม่มีโฉนด ต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดิน LandsMaps ของกรมที่ดิน และผู้ใช้งานควรทราบตำแหน่งคร่าวๆ ของที่ดิน เช่น จังหวัด หรืออำเภอ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

2. ค้นหาที่ตั้ง​

 1. เข้าเว็บไซต์ LandsMaps 
 2. ซูมเข้าไปในแผนที่เพื่อค้นหารูปแปลงที่ดินที่ต้องการทราบราคาประเมิน หรือสามารถจำกัดวงการค้นหาได้จากการระบุ ค้นหาสถานที่สำคัญ ที่ใกล้เคียงกับแปลงที่ดิน แล้วเริ่มหาจากตรงนั้น
 3. คลิกสองครั้งบนรูปแปลงที่ดิน เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูล

3. เช็คราคาที่ดิน​

ระบบจะแสดงข้อมูลแปลงที่ดิน และข้อมูลสำนักงานที่ดินบนหมุดที่ปักอยู่บนแปลง โดยราคาประเมินที่ดินใน LandsMaps จะดึงข้อมูลมาจากกรมธนารักษ์ ซึ่งมีข้อมูลเป็นราคาบาทต่อตารางวา ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมธนารักษ์

ข้อมูลเบื้องต้นบน โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ไว้กับเจ้าของที่ดินเก็บไว้หนึ่งฉบับ และอีกฉบับเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดิน ข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น โดยหน้าแรกจะเป็นรายละเอียดทั่วไป ประกอบด้วยตำแหน่งที่ดิน โฉนดที่ดิน เจ้าของที่ดินคนแรก และรูปแผนที่ ส่วนแผ่นหลังเป็นสารบัญจดทะเบียน บอกประวัติของโฉนดที่ดิน

เลขโฉนดที่ดิน

เลขที่ของที่ดินที่กรมที่ดินจัดหมวดหมู่ไว้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลและการค้นหาเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น สามารถดูเลขโฉนดที่ดินได้ที่มุมบนขวาของโฉนดที่ดินเพื่อเช็คราคาขายที่ดินออนไลน์ได้

เลขที่ดิน

เลขที่ของที่ดินที่อยู่บนตำแหน่งของที่ดินที่ซึ่งตั้งอยู่ในระวางที่ดินหนึ่งๆ สามารถดูเลขที่ดินได้ทางมุมบนซ้ายของโฉนดที่ดิน

ราคาประเมินที่ดิน

 • ราคาที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อขายที่ดิน ราคาประเมินจะมี 3 ราคา คือ
  1. ราคาของกรมที่ดิน
  2. ราคาภาคเอกชน
  3. ราคาตลาด
 • ปกติแล้ว ราคาของภาคเอกชนและตลาดจะมีราคาประเมินสูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน

วิธีการคำนวณ ราคาที่ดิน

ราคาประเมินที่ดิน ทั้งแปลง

ตามปกติแเล้ว ระบบจะแสดงราคาประเมินที่ดินเป็นบาทต่อตารางวา พร้อมทั้งคำนวณราคาประเมินมาทั้งแปลงให้ด้วย ในการคำนวณราคา เช่น ที่ดินมีขนาดเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา และมีราคาประเมินที่ดินเป็นตารางวาละ 48,000 บาท ที่ดินทั้งหมดเมื่อแปลงหน่วยแล้วจะมีขนาดรวม 1,556 ตารางวา และมีค่าประเมินเท่ากับ 1,556*48,000 = 74,688,000 บาท

ราคาประเมินที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง​

 • สามารถเข้าไปเช็คราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ที่ เว็บไซต์กรมธนารักษ์ โดยเลือก สิ่งปลูกสร้าง ในเมนูข้างบน แล้วจึงระบุ จังหวัด และ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง แล้วกดค้นหา (สามารถเช็คนิยามของสิ่งปลูกสร้างได้ตามคำนิยามที่กรมธนารักษ์กำหนดไว้)
 • ในการคำนวณราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง หลังจากทราบพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างแล้ว ให้คูณกับราคาประเมินที่เช็คในระบบ แล้วนำไปหักอัตราค่าเสื่อม เช่น พื้นที่บ้านมีเนื้อที่ทั้งหมด 200 ตารางเมตร โดยมีราคาประเมิน 6,000 บาทต่อตารางเมตร ลักษณะบ้านเป็นตึกครึ่งไม้ และปลูกมาเป็นเวลา 10 ปี หักค่าเสื่อมไปร้อยละ 30

ค่าประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างจึงเท่ากับ 200*6,000 = 1,200,000 และเมื่อหักค่าเสื่อมไปแล้ว จะเหลือราคาประเมินเท่ากับ (1,200,000/100)*70 = 840,000 บาท

สรุป - เช็คราคาที่ดินออนไลน์

การเช็คราคาที่ดินออนไลน์สามารถทำได้ทั้งที่มีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลโฉนดที่ดิน ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ หรือเครื่องมือค้นหารูปแปลงที่ดิน LandsMaps ของกรมที่ดิน ราคาประเมินที่ดินที่ค้นหาอาจไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง

แต่เป็นราคาที่ทางกรมที่ดินใช้อ้างอิงในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้ และภาษีเฉพาะ บางครั้งราคาประเมินที่ดินก็อาจใกล้เคียงกับราคาประเมินตลาดจนสามารถนำเอาไปเป็นแนวทางตั้งเป็นราคาซื้อขายได้

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม