ตอบคำถามต่อใบขับขี่ล่วงหน้ากี่เดือน

เมื่อคุณสนใจที่ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ควรทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการขอใบขับขี่ล่วงหน้าให้ดีก่อน โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการใช้ใบขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การทำงานหรือการเดินทางที่ต้องการขับขี่ในประเทศต่างๆที่มีกฎหมายแตกต่างกัน หรืออื่นๆ การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้องในการขอต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

การขอต่อใบขับขี่ล่วงหน้าจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยควรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขับขี่หรือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการขอใบขับขี่ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความสับสนและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในบทความนี้เราจะตอบคำถามที่คุณสงสัยว่าต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง และต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน 

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน

โดยสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แบบ 2 ปี หรือ แบบ 5 ปี การต่อใบขับขี่ล่วงหน้าสามารถทำได้ไม่เกิน 6 เดือนหรือ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มขอใบขับขี่ล่วงหน้า คุณสามารถไปต่อใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องทำการสอบข้อเขียนหรือปฎิบัติใหม่ และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายคือค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบขับขี่

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้ากี่เดือน

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ 2 ปี และ 5 ปี

 1. ใบขับขี่เดิม 
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง 
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่ยื่นคำขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • รถยนต์ส่วนบุคคล 500 บาท
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 250 บาท
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 250 บาท

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้ามีขั้นตอนอย่างไร

สำหรับขั้นตอนในการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าแบบ 2 ปี เป็น 5 ปี และใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปีมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เมื่อได้รับวันและเวลานัดหมายหลังจากจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไปที่สำนักงานขนส่งที่ได้จองคิวไว้
 2. นำเอกสารต่างๆ มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่และกรอกแบบคำขอต่อใบขับขี่
 3. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามข้อกำหนด โดยรวมการทดสอบการมองเห็นสีและทางลึก รวมถึงการทดสอบปฎิกิริยาเท้า เช่นการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 4. ทำการชำระค่าใบขับขี่ 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505 บาท
 5. ถ่ายรูปและพิมพ์ใบขับขี่ใหม่ตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ

ขาดต่ออายุใบขับขี่ต้องทำอย่างไร

หากใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่ โดยในการสอบข้อเขียนนั้น ข้อสอบประกอบด้วย 50 ข้อ และผู้ขับขี่จะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 90% หรือตอบถูกอย่างน้อย 45 ข้อจากทั้งหมด 50 ข้อเพื่อที่จะผ่านการสอบได้

ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องทดสอบเหมือนกับผู้ที่สอบใบขับขี่ใหม่ครั้งแรก โดยต้องสอบข้อเขียน ทดสอบปฏิบัติขับรถใหม่ และต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

 • ไปที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้ที่สุดหรือสำนักงานที่คุณได้รับใบขับขี่มาเพื่อดำเนินการต่ออายุ
 • นำเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และใบขับขี่เดิมมาในการต่ออายุ
 • ส่งใบขับขี่เดิมและทำการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ
 • รอรับใบขับขี่ใหม่หลังจากทำการต่ออายุเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งใบขับขี่ใหม่จะมีระยะเวลาใช้งานตามที่คุณได้ชำระค่าธรรมเนียม

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้าได้ไหม

สำหรับใครมีความประสงค์ที่จะต่อใบขับขี่ออนไลน์ แต่ยังไม่รู้ขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไร โดยสามารถต่อล่วงหน้าได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” 
 3. เลือกการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ
 4. เลือกหัวข้อแรกที่อยู่ใต้ข้อความ “แบบทดสอบก่อนอบรม” 
 5. ตอบคำถามและทำแบบทดสอบก่อนอบรมให้ครบทุกข้อ 
 6. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถจนจบ ตอบคำถามและทำแบบทดสอบหลังจากอบรม 
 7. บันทึกหน้าจอผลการอบรมเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์กับพนักงานขนส่ง

สรุป - ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

การต่อใบขับขี่ล่วงหน้าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายและสะดวก โดยสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์หรือที่สำนักงานขนส่งท้องถิ่น โดยจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด การต่อใบขับขี่ล่วงหน้าเป็นวิธีที่ดีเพื่อประหยัดเวลาและลดความไม่สะดวกในการขับขี่ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุเร็วๆ และยังช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการขับขี่โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิทธิขับขี่ของคุณในอนาคต

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม