ค่าธรรมเนียมใบขับขี่ และขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปีทำยังไงบ้าง

การต่อใบขับขี่ให้เป็นระยะเวลายาวขึ้นจาก 2 ปีเป็น 5 ปีเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยการยื่นคำขอต่อใบขับขี่ใหม่ที่สำนักงานขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทางน้ำในพื้นที่ของคุณ โดยมีข้อกำหนดและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การต่อใบขับขี่เพื่อเป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้นนั้นสามารถช่วยให้คุณไม่ต้องมาต่อใบขับขี่บ่อยครั้ง และมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม คุณต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเข้มงวด เช่น การไม่มีการละเมิดกฎหมายเรื่องการขับขี่ และมีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน หากเป็นเช่นนี้ การขยายระยะเวลาใบขับขี่จะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและไม่มีปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการนี้

ใบขับขี่สำคัญยังไง

ใบขับขี่เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการขับขี่รถ เพียงคุณมีใบขับขี่อย่างถูกต้องและอัพเดต จะช่วยให้คุณมีสิทธิ์ในการขับขี่รถในประเทศที่คุณอยู่ นอกจากนี้ ใบขับขี่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทประกันภัย ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นที่ตรวจสอบความปลอดภัยบนถนน เข้าใจถึงการขับขี่ของคุณได้อย่างชัดเจนและเป็นกฎหมาย การไม่มีใบขับขี่หรือการมีใบขับขี่ที่หมดอายุอาจทำให้เกิดความผิดกฎหมายและสูญเสียสิทธิ์ในการขับขี่ นอกจากนี้ ในบางกรณี การขับขี่โดยไม่มีใบขับขี่สามารถทำให้คุณเสียสิทธิ์ในการขับขี่ในอนาคตได้ การมีใบขับขี่ที่สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับมากๆ ทั้งในด้านของความปลอดภัยและความถูกต้องทางกฎหมาย

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปีทำยังไง

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี จะใช้เวลาไม่นานมากนัก ซึ่งจะมีขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. คุณสามารถดำเนินการได้ทั้งแบบ walk in และจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
  • ดาวน์โหลดผ่าน App Store คลิก apps.apple.com
  • ดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store คลิก play.google.com
 2. ตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามคำแนะนำในแอป DLT Smart Queue สำหรับการจองคิวออนไลน์
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามหลายๆ ฐาน เช่น
  • การมองเห็นไฟเขียว เหลือง แดง
  • การทดสอบสายตาทางลึก
  • การทดสอบสายตาทางกว้าง
  • การทดสอบปฎิกิริยาเมื่อเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณไฟ
 4. รอเรียกชำระค่าธรรมเนียมใบขับขี่
 5. ถ่ายรูปและพิมพ์ใบขับขี่เพื่อได้รับใบอนุญาตขับรถต่อไป
ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปีทำยังไง

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี จะไม่แตกต่างจากแบบแรกนัก ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทางเว็บไซต์ dlt-elearning
 • คุณสามารถดำเนินการได้ทั้งแบบ walk in และจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ได้เลย
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง (สามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้)
 • ออกใบอนุญาตขับรถ

ค่าธรรมเนียมและเอกสารต่อใบขับขี่รถยนต์

 • ค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี และการต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่ากัน คือ
  • รถยนต์ 505 บาท
  • รถจักรยานยนต์ 255 บาท
 • นอกจากนั้นต้องใช้เอกสารเหมือนกันคือ
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ใบอนุญาตฉบับเดิม
  • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

หากใบขับขี่หมดอายุต้องทำยังไง

หากต้องการต่อใบขับขี่หมดอายุและต้องการต่อใบขับขี่ใหม่ จะมีบางกรณีที่ต้องอบรมใบขับขี่และมีระยะเวลากำหนดว่าสามารถหมดอายุได้ไม่เกินกี่วัน

ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

หากใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี คุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการอบรม และสามารถขอต่อใบขับขี่ได้โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่จะต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อการต่อใบขับขี่ต่อไป

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี

หากมีการขาดการต่อใบขับขี่เกิน 1 ปี คุณจะต้องเข้าร่วมการอบรม 2 ชั่วโมง (หากมีใบขับขี่ 5 ปีแล้ว) หรืออบรม 5 ชั่วโมง (หากมีใบขับขี่เพียง 2 ปี) และต้องทำการสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้งในการต่อใบขับขี่เพื่อให้มีการขับขี่ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อการขับขี่อย่างมั่นคง

ใบขับขี่หมดอายุ 2 ปี

เมื่อใบขับขี่หมดอายุเกินไป 2 ปี ยังสามารถขอทำเรื่องต่อใบขับขี่ได้ แต่จะต้องเข้าร่วมการอบรม 2 ชั่วโมง (หากมีใบขับขี่ 5 ปีแล้ว) หรืออบรม 5 ชั่วโมง (หากมีใบขับขี่เพียง 2 ปี) และต้องผ่านการสอบข้อเขียนให้ผ่านถึงร้อยละ 90 จากคะแนนสอบทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนการต่อใบขับขี่ได้

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

เมื่อใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี นับตั้งแต่ใบขับขี่เดิมหมดอายุ คุณจะต้องเข้าร่วมการอบรม 2 ชั่วโมง (หากมีใบขับขี่ 5 ปีแล้ว) หรืออบรม 5 ชั่วโมง (หากมีใบขับขี่เพียง 2 ปี) พร้อมทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่ โดยคุณจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกใหม่ไม่เกิน 1 เดือน เพื่อให้การขับขี่ของคุณอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 5 ปี

หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 5 ปี คุณจะต้องเข้าร่วมการอบรม, ทดสอบข้อเขียน, และทดสอบภาคปฏิบัติ เหมือนกับการขอทำใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด คุณสามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ผ่านระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com หรือในแอปพลิเคชัน DLT e-Learning ผลการอบรมออนไลน์จะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่เสร็จสิ้นการอบรม

สรุป - ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

การขยายระยะเวลาใบขับขี่จาก 2 ปีเป็น 5 ปี เป็นกระบวนการที่ทำได้โดยยื่นคำขอต่อใบขับขี่ใหม่ที่สำนักงานขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทางน้ำในพื้นที่ของคุณ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและกระบวนการที่กำหนดไว้ เราจะได้รับประโยชน์จากการขับขี่ในระยะยาวโดยไม่ต้องมาต่อใบขับขี่บ่อยครั้งและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งาน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม