ขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ด้วยตัวเอง

ปกติหากเราจะต่อใบขับขี่แต่ละครั้งเราจะต้องเดินทางไปต่อที่สำนักงานขนส่งด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้คุณสามารถต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ซึ่งวันนี้เพื่อนแท้เงินด่วนจะมาแนะนำวิธีการต่อใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆผ่าน DLT Smart Queue จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ

ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นให้คุณกดเลือกด้านล่างตรงข้อความ “ลงทะเบียน”
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน หลังจากนั้นให้กดยืนยัน
 3. เลือกการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ออนไลน์ตามใบอนุญาตขับรถที่คุณต้องการต่ออายุ
 4. เลือกหัวข้อแรกตรงข้อความ “แบบทดสอบก่อนอบรม”
 5. ตอบคำถามและแบบทดสอบก่อนอบรมให้ครบทุกข้อ
 6. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ
 7. ตอบคำถามและแบบทดสอบหลังจากอบรม
 8. บันทึกหน้าจอผลการอบรมไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์กับพนักงานขนส่ง

การต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์​ แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ขั้นตอนการดำเนินการ และค่าใช้จ่าย มีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้​

 1. บัตรประชาชนฉบับจริง
 2. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ​

 1. ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
 4. ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
 5. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 6. ทดสอบสายตาทางลึก
 7. ถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่

ค่าใช้จ่าย​

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า​

คุณสามารถต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีขาดต่อ​

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ ใหม่ทั้งหมด

การต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ขั้นตอนการดำเนินการ และค่าใช้จ่าย มีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้​

 1. บัตรประชาชนฉบับจริง
 2. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ​

 1. ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
 4. ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
 5. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 6. ทดสอบสายตาทางลึก
 7. ถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่
 8.  

ค่าใช้จ่าย​

ค่าใช้จ่ายต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์รวมทั้งหมด 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า​

คุณสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีขาดต่อ​

 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ ใหม่ทั้งหมดรวมถึงใช้ใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนวันที่ยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 •  

ขั้นตอนการจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue คือ แอปพลิเคชันสำหรับจองคิวเพื่อทำใบขับขี่ ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ทำใบขับขี่สากล หรือต่อทะเบียนภาษีรถกับกรมขนส่งทางบก คุณสามารถเลือกสถานที่ใกล้บ้านได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล ไม่ต้องรอคิวนาน สะดวกสบาย และประหยัดเวลาของคุณไปได้เยอะ

วิธีการจองคิวออนไลน์ด้วยแอปฯ DLT Smart Queue คุณสามารถเลือกวันเวลาได้ด้วยตัวเอง และนอกจากนั้นก็สามารถเลือกสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้ด้วย โดยมีขั้นตอนต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  DLT Smart Queue ของกรมขนส่งทางบกสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

2. เลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัตรประชาชน

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน เพื่อสมัครใช้งาน

4. สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบพร้อมกับกดยืนยัน

5. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

6. เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”

7. เลือกประเภทที่ต้องการเข้ารับบริการ เช่น ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์จาก 2 ปี เป็น 5 ปี

8. เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการต่อใบขับขี่หมดอายุ

9. เลือกเวลาที่ต้องการจองคิว จากนั้นกดยืนยันและบันทึกหน้าจอผลการอบรมไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์กับพนักงานขนส่ง

วิธียกเลิกการจอง

ขั้นตอนการยกเลิกการจองต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ก็ทำได้ง่ายๆ โดยให้กดที่ไอคอนตรงมุมด้านซ้ายล่าง กดเลือกหัวข้อ “ยกเลิกการจองนี้” แล้วระบบก็จะยกเลิกจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ให้เรียบร้อย

 1. ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 2. เตรียมเอกสารต่อใบขับขี่ 2565 ให้เรียบร้อย
 3. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์
 4. โปรดแต่งกายสุภาพ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่ออายุใบขับขี่

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับ การต่ออายุใบขับขี่ มีดังนี้

จะรู้ได้อย่างไรว่าใบขับขี่กำลังจะหมดอายุ?

คุณสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของใบขับขี่ได้โดยดูที่ด้านหน้าของใบอนุญาต โดยปกติวันหมดอายุจะพิมพ์อยู่บนใบอนุญาต คุณยังสามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่เว็บไซต์แผนกยานยนต์หรือการขนส่งทางบก

ฉันสามารถต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ได้หรือต้องไปที่สำนักงานจริง?

ใช่ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่เสนอตัวเลือกในการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ซึ่งช่วยให้คุณต่ออายุใบขับขี่จากบ้านของคุณเองได้อย่างสะดวกสบาย แทนที่จะต้องไปที่สำนักงานจริง ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์มักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชีออนไลน์ ยื่นคำขอต่ออายุ ชำระค่าธรรมเนียม และอัพโหลดเอกสารที่จำเป็น 

การต่ออายุใบขับขี่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ 2 ปีสำหรับรถยนต์ คือ 505 บาท (500 สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต + 5 สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัคร) และสำหรับรถจักรยานยนต์ คือ 255 บาท (250 สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต + 5 สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัคร)

ฉันต้องทำการทดสอบใด ๆ เพื่อต่ออายุใบขับขี่หรือไม่?

 • แบบทดสอบการมองเห็นสี ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลใดมีความบกพร่องในการมองเห็นสีที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่อย่างปลอดภัยหรือไม่
 • การทดสอบการรับรู้เชิงลึกซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของแต่ละบุคคลในการรับรู้ความลึกและตัดสินระยะทาง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขับขี่
 • การทดสอบการมองเห็นอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของแต่ละบุคคลในการมองเห็นวัตถุด้านข้างขณะขับรถ
 • การทดสอบปฏิกิริยาที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของแต่ละบุคคลในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในบางสถานการณ์ขณะขับรถ เช่น การหยุดกะทันหันหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่คาดคิด

การต่ออายุใบขับขี่ใช้เวลานานเท่าไหร่?

หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี บุคคลนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร 2 ชั่วโมงและจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี บุคคลนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร 2 ชั่วโมง สอบข้อเขียน และสอบใบขับขี่รถยนต์ใหม่ การฝึกอบรมทั้งหมดสามารถทำได้ทางออนไลน์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใบขับขี่หมดอายุ?​

หากใบขับขี่ของคุณหมดอายุ จะถือว่าเป็นโมฆะและคุณจะไม่สามารถใช้งานยานพาหนะได้อย่างถูกกฎหมายอีกต่อไป ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐของคุณ อาจมีค่าปรับหรือบทลงโทษสำหรับการขับรถโดยใบอนุญาตหมดอายุ สิ่งสำคัญคือต้องต่ออายุใบขับขี่ก่อนวันหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านี้ นอกจากนี้ คุณจะต้องสอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการขับขี่อีกครั้งเพื่อรับใบอนุญาตใหม่ หากใบอนุญาตของคุณหมดอายุเป็นระยะเวลานาน

สรุป - การต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

การต่ออายุใบขับขี่เป็นกระบวนการที่ต้องทำเป็นระยะ โดยทั่วไปกระบวนการจะรวมถึงการตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตปัจจุบันของคุณ การรวบรวมเอกสารที่จำเป็น การส่งใบสมัคร ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ การผ่าน การทดสอบที่จำเป็นใด ๆ และได้รับการต่ออายุใบอนุญาตของคุณ ข้อกำหนดและขั้นตอนเฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรัฐหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่ 

แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงหลักฐานยืนยันตัวตน ถิ่นที่อยู่ และการแสดงตนตามกฎหมาย วิธีการส่งใบสมัครสามารถทำได้ทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ และขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาต ระยะเวลาของใบอนุญาต และระยะเวลาที่ใบอนุญาตหมดอายุ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบกับแผนกยานยนต์หรือการขนส่งของรัฐหรือประเทศของคุณเพื่อกำหนดข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ใช้กับสถานการณ์ของคุณ

การจองคิวเพื่อต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue มาจองคิวด้วยตัวเองได้ง่ายๆ สามารถเลือกวันเวลาและสถานที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านด้วยตัวเอง แต่ถ้าจองคิวแล้วติดธุระก็สามารถกดยกเลิกในแอปได้เช่นกัน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม