เช็คราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างผ่านกรมธนารักษ์

ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุน ต้องมีราคาที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้อง การเช็คราคาที่ดินที่หมายตาไว้จึงเป็นแนวทางที่ดีก่อนคุณจะตัดสินใจว่าควรจะใช้ประโยชน์จากที่ดินนี้ต่อไปอย่างไร ไม่ว่าจะให้เช่า หรือขายต่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจในเบื้องต้นสามารถไปสอบถามราคาประเมินที่ดินกรมที่ดิน ก่อนเอาไปเทียบกับราคาประเมินที่ดินโดยหน่วยงานอื่นๆ

แต่การเช็คราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในตอนนี้ ไม่จำเป็นต้องไปทำถึงสำนักงานที่ดินอีกต่อไป คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านระบบเผยแพร่ประเมินทรัพย์สินซึ่งพัฒนาโดยกรมธนารักษ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ดินที่น่าสนใจที่ถูกรวบรวมมาพร้อมกับราคาประเมินและสิ่งที่คุณควรรู้

ข้อมูลเบื้องต้นบนโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ไว้กับเจ้าของที่ดินเก็บไว้หนึ่งฉบับ และอีกฉบับเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดิน ข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น โดยหน้าแรกจะเป็นรายละเอียดทั่วไป ประกอบด้วยตำแหน่งที่ดิน โฉนดที่ดิน เจ้าของที่ดินคนแรก และรูปแผนที่ ส่วนแผ่นหลังเป็นสารบัญจดทะเบียน บอกประวัติของโฉนดที่ดิน

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

เลขโฉนดที่ดิน คือ

เลขที่ของที่ดินที่กรมที่ดินจัดหมวดหมู่ไว้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลและการค้นหาเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น สามารถดูเลขโฉนดที่ดินได้ที่มุมบนขวาของโฉนดที่ดินเพื่อเช็คราคาขายที่ดินออนไลน์ได้

เลขที่ดิน คือ

เลขที่ของที่ดินที่อยู่บนตำแหน่งของที่ดินที่ซึ่งตั้งอยู่ในระวางที่ดินหนึ่งๆ สามารถดูเลขที่ดินได้ทางมุมบนซ้ายของโฉนดที่ดิน

ราคาประเมินที่ดิน คือ

ราคาที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อขายที่ดิน ราคาประเมินจะมี 3 ราคา คือ

1. ราคาของกรมที่ดิน
2. ราคาภาคเอกชน
3. ราคาตลาด

ปกติแล้ว ราคาของภาคเอกชนและตลาดจะมีราคาประเมินสูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน

ระบบเช็คราคาที่ดิน

กรมธนารักษ์ได้พัฒนาระบบราคาประเมินทรัพย์สิน ให้ผู้ที่สนใจสามารถลองเข้าไปเช็คราคาที่ดินออนไลน์ที่ระบบเผยแพร่ราคาประเมินทรัพย์สิน โดยทางระบบสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งลงชื่อหรือไม่ลงชื่อเข้าใช้ก็ได้ ผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาข้อมูลประเมินราคาที่ดินได้จากเลขที่โฉนด เลขที่ดิน น.ส. 3 ก. ห้องชุด และสิ่งปลูกสร้าง

เช็คราคา ที่ดิน

วิธีเช็คราคาที่ดินออนไลน์แบบมีโฉนด

การเช็คราคาที่ดินออนไลน์ หากมีข้อมูลของโฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ดิน ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างแล้ว การเช็คราคาที่ดินออนไลน์สามารถทำได้โดยง่ายผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ทางเว็บไซต์ยังสามารถแสดงผลรูปแผนที่ได้มากกว่า 9 แบบ มีเครื่องมือวัดระยะทางและวัดพื้นที่ และสามารถนำทางไปยังสำนักงานที่ดินได้อีกด้วย

เข้าสู่เว็บไซต์

เว็บไซต์กรมธนารักษ์ได้เปลี่ยนหน้าตาของการใช้งานใหม่ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายขึ้น สามารถเช็คราคาที่ดินออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์จะแสดงหน้าแผนที่พร้อมกับแถบเครื่องมือให้ผู้ใช้งานเลือกใช้

ค้นหาที่ดิน

  1. เลือก เลขที่โฉนด หรือ น.ส. 3 ก. บนเมนูค้นหาราคาประเมิน
  2. กรณีค้นหาจากโฉนดที่ดิน ให้ระบุ เลขที่โฉนด หน้าที่สำรวจ(ถ้ามี) และ จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่ 
  3. กรณี น.ส. 3 ก. ให้ระบุ เลขที่ น.ส. 3 ก. และ จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่
  4. กด ค้นหา

เช็คราคาที่ดิน

ระบบจะแสดงผลลัพธ์หลังจากกดค้นหา ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะประกอบไปด้วย ระวาง เลขที่โฉนด เลขที่ดิน หน้าสำรวจ อำเภอ ตำบล และราคาประเมินของที่ดินซึ่งเป็นราคาบาทต่อตารางวา ผู้ใช้งานยังสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกด้วย เพื่อเปิดดูข้อมูลของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และรอบบัญชี (ปัจจุบันปี 2565 ใช้รอบบัญชีปี 2559-2562) รวมถึงขนาดเนื้อที่ทั้งหมดในหน่วยไร่ งาน ตารางวา และราคาประเมินของทั้งแปลง

วิธีเช็คราคาที่ดินออนไลน์แบบไม่มีโฉนด

การเช็คราคาที่ดินโดยไม่มีข้อมูลของเลขโฉนดเลย อาจต้องใช้เวลาในการหานานกว่าแบบมีโฉนด แต่คุณสามารถค้นหาราคาประเมินที่ดินได้ ผ่านทาง LandsMaps ที่ทางกรมที่ดินพัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่ให้บริการค้นหารูปแปลงที่ดิน แต่มีข้อมูลของที่ดินนั้นๆ อย่างครบถ้วน

เข้าสู่เว็บไซต์

ในการเช็คราคาที่ดินออนไลน์โดยไม่มีโฉนด ต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดิน LandsMaps ของกรมที่ดิน และผู้ใช้งานควรทราบตำแหน่งคร่าวๆ ของที่ดิน เช่น จังหวัด หรืออำเภอ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

ค้นหาที่ตั้ง

  1. เข้าเว็บไซต์ LandsMaps 
  2. ซูมเข้าไปในแผนที่เพื่อค้นหารูปแปลงที่ดินที่ต้องการทราบราคาประเมิน หรือสามารถจำกัดวงการค้นหาได้จากการระบุ ค้นหาสถานที่สำคัญ ที่ใกล้เคียงกับแปลงที่ดิน แล้วเริ่มหาจากตรงนั้น
  3. คลิกสองครั้งบนรูปแปลงที่ดิน เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูล

เช็คราคาที่ดิน

ระบบจะแสดงข้อมูลแปลงที่ดิน และข้อมูลสำนักงานที่ดินบนหมุดที่ปักอยู่บนแปลง โดยราคาประเมินที่ดินใน LandsMaps จะดึงข้อมูลมาจากกรมธนารักษ์ ซึ่งมีข้อมูลเป็นราคาบาทต่อตารางวา ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมธนารักษ์

วิธีเช็คราคาที่ดินออนไลน์

การเช็คราคาที่ดินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์ และ LandsMaps เป็นเพียงการเปิดดูข้อมูลราคาประเมินของทางกรมที่ดินอย่างเดียว หากต้องการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ต้องไปทำรายการยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และชำระจ่ายค่าธรรมเนียมการทำรายการด้วย