การค้นหาระวางที่ดินด้วยระบบออนไลน์

หากจะมีการซื้อขายที่ดินกันเกิดขึ้นและคุณอยากเห็นที่ดินแต่เดินทางไปได้ ก็สามารถค้นหาระวางที่ดินผ่านแอพพลิเคชัน LandsMaps หรือเว็บไซต์ของกรมที่ดินได้เลย โดยจะแสดงรายละเอียดโฉนดที่ดินต่างๆที่คุณต้องการ ทั้งลักษณะที่ดิน สภาพที่ดิน และบริเวณรอบๆที่ดิน เป็นต้น

วิธีการค้นหาระวางที่ดินจากเลขโฉนด

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th/
 2. เลือกจังหวัด อำเภอ และกรอกเลขโฉนดที่ดิน จากนั้นคลิกปุ่มค้นหาข้อมูล
 3. หลังจากนั้นจะมีรายละเอียดของแปลงที่ดินในหน้าต่างค้นหาและมาร์คที่ตั้งบนแผนที่
 4. การแสดงผลของ Street View จะแสดงภาพในมุมสูงของที่ดินแปลงนั้นๆได้ในหน้าต่างค้นหา

ขั้นตอนการค้นหาระวางที่ดินผ่านเว็บไซต์กรมที่ดิน

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th/
 2. จากนั้นให้กรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ เลขโฉนดที่ดินและกดปุ่มค้นหา
 3. ข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏขึ้นทั้งระวางที่ดิน แปลงที่ดิน และชื่อเจ้าของที่ดิน
 4. ระบบจะแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพถ่ายทางอากาศ และมีข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาระวางที่ดินอย่างละเอียด
ค้นหาระวางที่ดิน 

ขั้นตอนการค้นหาระวางที่ดินผ่านแอป LandsMaps

 1. ดาวน์โหลดแอพลิเคชัน Landsmaps
 2. ลงทะเบียนผ่านอีเมล
 3. กรอกข้อมูลที่ตั้งโดยใส่จังหวัด อำเภอ และกรอกเลขที่โฉนด
 4. ระบบจะแสดงข้อมูลของแปลงที่ดินเป็นภาพถ่ายทางอากาศ
 5. หากไม่ทราบเลขโฉนดที่ดินก็สามารถค้นหาระวางที่ดินได้จากสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงได้เช่นกัน

ขั้นตอนการค้นหาระวางที่ดินผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์

เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์จะทำให้คุณรู้ราคาประเมินที่ดินและที่ดินรวมสิ่งปลุกสร้างได้ โดยคุณสามารถคลิกลิงค์นี้เพื่อตรวจสอบได้เลย https://assessprice.treasury.go.th/ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถค้นหาระวางที่ดิน พร้อมกับรู้ราคาของแปลงที่ดินที่ควรซื้อขายแล้ว

ขั้นตอนหาพิกัดที่ดินจากเลขระวาง

หากต้องการหาพิกัดที่ดินจากเลขระวาง คุณจะต้องทราบระบบพิกัดที่ใช้ในการสร้างหมายเลขพิกัด มีระบบพิกัดที่แตกต่างกันมากมายที่ใช้แสดงตำแหน่งบนพื้นผิวโลก เช่น ละติจูดและลองจิจูด Universal Transverse Mercator (UTM) และระบบพิกัดระนาบรัฐ (SPCS) แต่ละระบบเหล่านี้ใช้ชุดตัวเลขที่แตกต่างกันเพื่อแสดงตำแหน่งบนพื้นผิวโลก

เมื่อคุณทราบระบบพิกัดที่ใช้ในการสร้างหมายเลขพิกัดแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือแปลงพิกัดเพื่อแปลงหมายเลขพิกัดให้เป็นชุดพิกัดที่ดินได้ มีเครื่องมือแปลงพิกัดออนไลน์มากมายที่สามารถช่วยคุณในกระบวนการนี้ได้ เพียงป้อนหมายเลขพิกัดและระบบพิกัดลงในเครื่องมือ จากนั้นระบบจะให้พิกัดที่ดินที่ตรงกันแก่คุณ

ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการค้นหาระวางที่ดิน

การค้นหาระวางที่ดินนั้นทำได้หลายวิธีซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ด้วยตัวเอง และข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเตรียมก่อนการค้นหาที่ดิน ได้แก่

1. โฉนดที่ดิน

ต้องตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของจริงและสามารถซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3ก หรือ น.ส.4 เป็นต้น หากโฉนดที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์ที่อนุญาตให้ทำมาหากินได้เท่านั้น เช่น สปก. ก็จะไม่สามารถซื้อขายได้ เพราะยังไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโฉนดโดยสมบูรณ์

2. ตรวจสอบข้อมูลหน้า โฉนดที่ดิน​

วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ดินบนหน้าโฉนดที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินโดยจะต้องนำเลขที่ดิน ระวางที่ดิน ตำบล อำเภอ จังหวัด ใช้ตรวจสอบ คุณจะทราบถึง ขนาดเนื้อที่ ชื่อผู้ครอบครอง และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้

3. ขนาดที่ดิน​

ขนาดของที่ดินเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อค้นหาที่ดิน คุณควรคิดถึงจำนวนที่ดินที่คุณต้องการโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างบ้าน คุณอาจต้องการที่ดินผืนเล็กเมื่อเทียบกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นฟาร์มหรือสร้างอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ สิ่งสำคัญคือต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าคุณต้องการที่ดินจำนวนเท่าใด เพื่อให้คุณสามารถจำกัดการค้นหาให้แคบลงและพบอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

4. ตรวจสอบประเภทที่ดิน​

ต้องตรวจสอบประเภทที่ดินให้ละเอียดด้วยว่าเป็นที่ดินตาบอดหรือไม่ หรือเป็นที่ดินสาธารณะ อยู่ในเขตสงวนหรืออยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่า เพราะโฉนดที่ดินจะไม่แจ้งรายละเอียดส่วนนี้เลย หากซื้อมาแล้วจะทำให้มีปัญหาทีหลังได้

5. ตรวจสอบข้อมูลที่กรมที่ดิน

การค้นหาระวางที่ดินที่กรมที่ดินเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพราะสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมีการซื้อขายกันเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีปัญหาอะไรไหม ข้อมูลของโฉนดที่ดินและพื้นที่จริงตรงกันหรือเปล่า

6. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของที่ดิน​

 • คุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อค้นหาที่ดิน คุณลักษณะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างที่คุณอาจต้องการพิจารณา ได้แก่ สิทธิ์ในการใช้น้ำ (เช่น การเข้าถึงบ่อน้ำหรือระบบชลประทาน) การเข้าถึงสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้า แก๊ส และน้ำ) และความใกล้ชิดกับสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โรงเรียน ศูนย์การค้า และ การขนส่ง
 • คุณควรพิจารณาลักษณะทางธรรมชาติของที่ดินด้วย เช่น แม่น้ำ ป่าไม้ หรือภูเขา และพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นมีความสำคัญต่อคุณหรือไม่ เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญสำหรับคุณ คุณสามารถจำกัดการค้นหาให้แคบลงและพบที่ดินที่ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ
 • ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมของที่ดินนั้นว่าเหมาะกับการทำธุรกิจ สร้างบ้าน ทำเกษตร หรือเหมาะกับการทำธุรกรรมใด เพราะถ้าซื้อที่ดินมาใช้ประโยชน์ผิดประเภทก็จะทำให้เสียเวลาและยังเสียเงินอีกด้วย

7. วัตถุประสงค์การค้นหาระวางที่ดิน

 • เมื่อค้นหาที่ดิน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของที่ดินและวิธีที่คุณวางแผนจะใช้ที่ดิน วิธีนี้จะช่วยให้คุณจำกัดการค้นหาให้แคบลง และพบที่ดินที่ตรงกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างบ้าน คุณอาจต้องการหาที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยและมีสาธารณูปโภคเข้าถึง 
 • หากคุณกำลังวางแผนที่จะเริ่มทำฟาร์ม คุณอาจต้องการหาที่ดินที่เหมาะกับการทำฟาร์มและมีน้ำและทรัพยากรอื่นๆ เข้าถึงได้ หากคุณต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ คุณอาจต้องการหาที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือใกล้กับธุรกิจอื่นๆ

8. ข้อจำกัดด้านการแบ่งเขตและการพัฒนา​

 • การจัดโซนและข้อจำกัดในการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อค้นหาที่ดิน กฎหมายการแบ่งเขตควบคุมวิธีการใช้และพัฒนาที่ดิน และกฎหมายเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ข้อจำกัดในการพัฒนาอาจกำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง และอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น รหัสอาคารและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาข้อจำกัดด้านการแบ่งเขตและการพัฒนา 
 • คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณพบที่ดินที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานของคุณและตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตว่าการแบ่งเขตและข้อจำกัดในการพัฒนาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการใช้ที่ดินของคุณอยู่เสมอ

ระวางที่ดิน คือ

ระวางที่ดิน คือ เอกสารแสดงตำแหน่งที่ดินที่คุณถือกรรมสิทธิ์อยู่ เป็นเอกสารในการควบคุมเลขที่ของที่ดิน โดยด้านในเอกสารนี้จะบอกข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดิน เช่น รูปร่างของแปลงที่ดิน, การบอกขนาดของที่ดินแปลงนั้น, ทำเลที่ตั้งของที่ดินแปลง, รวมถึงจุดสังเกตุต่างๆที่สามารถมองเห็นได้บนที่ดิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับค้นหาระวางที่ดิน 

เมื่อมองหาที่ดิน มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ต้องพิจารณา:

ฉันจะกำหนดที่ตั้งของที่ดินได้อย่างไร?​

มีหลายวิธีในการกำหนดที่ตั้งของที่ดิน ทางเลือกหนึ่งคือการใช้แผนที่หรืออุปกรณ์ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เพื่อระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่ดิน คุณยังสามารถใช้เครื่องมือทำแผนที่ออนไลน์หรือเอกสารอ้างอิง เช่น แผนที่ plat หรือแผนที่ภูมิประเทศ เพื่อค้นหาที่ดิน

ฉันสามารถใช้พิกัด GPS เพื่อค้นหาที่ดินได้หรือไม่?

คุณสามารถใช้พิกัด GPS เพื่อค้นหาที่ดินได้ พิกัด GPS เป็นวิธีการระบุตำแหน่งเฉพาะบนพื้นผิวโลกโดยใช้ละติจูดและลองจิจูด คุณสามารถใช้อุปกรณ์ GPS เช่น เครื่อง GPS แบบมือถือหรือแอพสมาร์ทโฟน เพื่อระบุพิกัด GPS ของที่ดิน คุณยังสามารถใช้เครื่องมือทำแผนที่ออนไลน์หรือเอกสารอ้างอิง เช่น แผนที่ภูมิประเทศ เพื่อค้นหาพิกัด GPS ของสถานที่เฉพาะ

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะระบุความเป็นเจ้าของที่ดินตามสถานที่ตั้ง?

ในกรณีส่วนใหญ่ เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุความเป็นเจ้าของที่ดินโดยพิจารณาจากที่ตั้งเท่านั้น ในการระบุความเป็นเจ้าของที่ดิน คุณจะต้องค้นหาบันทึกความเป็นเจ้าของของทรัพย์สิน

ฉันจะค้นหารายละเอียดทางกฎหมายของที่ดินได้อย่างไร?​

 • ตรวจสอบโฉนดทรัพย์สิน: คำอธิบายทางกฎหมายของที่ดินมักจะรวมอยู่ในโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง อาจมีการบันทึกโฉนดทรัพย์สินกับเคาน์ตีหรือหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สินในพื้นที่
 • มองหาการสำรวจที่ดิน: การสำรวจที่ดินคือแผนที่โดยละเอียดของที่ดินที่มีข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต ขนาด และตำแหน่งของทรัพย์สิน การสำรวจที่ดินมักดำเนินการโดยนักสำรวจมืออาชีพ และอาจขอได้จากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สินในพื้นที่
 • ติดต่อหน่วยงานปกครองท้องถิ่น: หน่วยงานปกครองเคาน์ตีหรือท้องถิ่นหลายแห่งเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตอำนาจของตน รวมถึงคำอธิบายทางกฎหมาย คุณอาจขอรับสำเนาคำอธิบายทางกฎหมายได้โดยติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกเหล่านี้
 • ตรวจสอบกับเจ้าของเดิม: หากคุณไม่สามารถค้นหาคำอธิบายทางกฎหมายด้วยวิธีการใด ๆ ข้างต้น คุณอาจสามารถขอได้จากเจ้าของเดิมของทรัพย์สิน เจ้าของเดิมอาจมีสำเนาคำอธิบายทางกฎหมายในบันทึกของพวกเขา
 • จ้างผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่สามารถค้นหาคำอธิบายทางกฎหมายด้วยวิธีการใดๆ ข้างต้น คุณอาจต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ เช่น ทนายความหรือนักสำรวจที่ดิน เพื่อช่วยค้นหา ผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยคุณในการขอคำอธิบายทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เหมาะสมหรือโดยการสำรวจที่ดินใหม่

ที่ตั้งของที่ดินสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของมันได้หรือไม่?

ใช่ สถานที่ตั้งของที่ดินอาจส่งผลต่อมูลค่าของที่ดิน สถานที่ตั้งมักเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดมูลค่าของที่ดิน ที่ดินในทำเลที่พึงปรารถนา เช่น ย่านยอดนิยมหรือบริเวณที่มีทัศนียภาพสวยงาม อาจมีมูลค่ามากกว่าที่ดินในทำเลที่ไม่ค่อยพึงปรารถนา

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าที่ดินถูกแบ่งโซนสำหรับการใช้งานเฉพาะหรือไม่?​

 • ติดต่อหน่วยงานปกครองท้องถิ่น: หน่วยงานปกครองท้องถิ่นหลายแห่งมีหน้าที่บังคับใช้ระเบียบการแบ่งเขตในเขตอำนาจศาลของตน คุณสามารถลองติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านี้เพื่อดูว่าที่ดินถูกแบ่งโซนสำหรับการใช้งานเฉพาะหรือไม่
 • ตรวจสอบทางออนไลน์: หน่วยงานราชการของเทศมณฑลหรือท้องถิ่นบางแห่งมีแผนที่การแบ่งเขตและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับระเบียบการแบ่งเขตที่มีให้ทางออนไลน์ คุณสามารถลองค้นหาทรัพย์สินโดยใช้ที่อยู่หรือหมายเลขพัสดุเพื่อดูว่าที่ดินถูกแบ่งโซนสำหรับการใช้งานเฉพาะหรือไม่
 • ตรวจสอบโฉนดทรัพย์สิน: โฉนดที่ดินเป็นเอกสารทางกฎหมายที่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โฉนดที่ดินอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งเขตของที่ดิน
 • จ้างผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่สามารถทราบได้ว่าที่ดินผืนหนึ่งถูกแบ่งโซนสำหรับการใช้งานเฉพาะด้วยวิธีการใดๆ ข้างต้นหรือไม่ คุณอาจต้องจ้างมืออาชีพ เช่น ทนายความหรือนักสำรวจที่ดิน เพื่อช่วยคุณค้นหา ข้อมูล. ผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยคุณในการรับข้อมูลการแบ่งเขตจากหน่วยงานที่เหมาะสม หรือโดยการตรวจสอบระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแบ่งเขตที่เกี่ยวข้อง

ทำเลของที่ดินจะส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนาที่ดินหรือไม่?

 • ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก: ที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล ขนส่งสาธารณะ ศูนย์การค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ มักจะมีมูลค่ามากกว่าและมีศักยภาพในการพัฒนาที่สูงกว่า
 • ระเบียบการแบ่งเขต: ระเบียบการใช้ที่ดินและการแบ่งเขตที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นสามารถกำหนดประเภทของการพัฒนาที่ได้รับอนุญาตบนที่ดิน
 • ลักษณะทางกายภาพ: ลักษณะทางกายภาพของที่ดิน เช่น ภูมิประเทศ คุณภาพดิน และการเข้าถึงสาธารณูปโภค สามารถส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนาได้เช่นกัน
 • ความต้องการของตลาด: ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจส่งผลต่อศักยภาพการพัฒนาที่ดิน หากมีความต้องการที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ในพื้นที่สูง ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาได้
 • โดยรวมแล้ว ศักยภาพในการพัฒนาที่ดินจะพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ

สรุป - ค้นหาระวางที่ดิน 

เมื่อค้นหาที่ดิน สิ่งสำคัญคือต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมองหา คุณต้องการสร้างบ้านใหม่หรืออาคารพาณิชย์หรือไม่? คุณกำลังมองหาที่ดินเพื่อทำการเกษตรหรือเพื่อการพักผ่อนอยู่หรือเปล่า? การทราบเป้าหมายเฉพาะของคุณจะช่วยให้คุณจำกัดการค้นหาให้แคบลง 

นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาสถานที่ตั้งของที่ดิน ตลอดจนข้อจำกัดด้านการแบ่งเขตหรือข้อจำกัดในการพัฒนาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณควรคำนึงถึงขนาดของที่พัก รวมถึงคุณลักษณะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ที่สำคัญสำหรับคุณ นอกจากนี้ ให้พิจารณาราคาที่ดินและพิจารณาว่าคุณจะต้องจัดหาเงินทุนเพื่อทำการซื้อหรือไม่ 

มีแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายที่พร้อมช่วยคุณค้นหาที่ดิน รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐบาลที่ขายที่ดิน คุณควรสละเวลาศึกษาข้อมูลทางเลือกของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตัดสินใจอย่างรอบรู้เมื่อซื้อที่ดิน

การค้นหาระวางที่ดินนั้นทำได้ ด้วยการนำเลขโฉนดมาตรวจสอบได้เลย ทั้งยังสามารถตรวจสอบได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดิน เว็บไซต์ หรือแอพลิเคชัน ก็จะมีรายละเอียด ที่คุณต้องการแสดงให้คุณทราบทันที นอกจากนั้นโฉนดที่ดินก็ยังสามารถนำมาขอสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินกับเพื่อนแท้เงินด่วนได้อีกด้วย

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม