พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์ สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี

หากคุณเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซต์และต้องขี่อยู่เป็นประจำควรต่อ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์ทุกๆปี เพราะ พ.ร.บ. จะช่วยคุ้มครอบคุณและคู่กรณีหากมีเหตุไม่ควาดฝันเกิดขึ้น และถือเป็นประกันภาคบังคับที่ทุกคนจะต้องทำโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์คืออะไร

พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์คืออะไร​
พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์ คือ ประกันภัยภาคบังคับขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดให้รถมอเตอร์ไซต์ ต้องทำไว้ทุกคันเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยจะคุ้มครองเฉพาะบุคคลในกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตเท่านั้น

ทำไมต้องต่อ พ.ร.บ.

ทำไมต้องต่อ พ.ร.บ.​
เหตุผลที่ทุกคนต้องทำ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์ก็เพราะกฎหมายบังคับ เพราะหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท นอกจากนั้น พ.ร.บ. ยังช่วยรักษาค่าพยาบาลให้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซต์ อีกทั้งยังทำให้เราอุ่นใจเพราะมีประกันคอยคุ้มครองอยู่ เรียกได้ว่าจ่ายน้อยคุ้มครองมากเพราะไม่ต้องหาเงินก้อนโตมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง

พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์คุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์คุ้มครองอะไรบ้าง​
ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์จะมีทั้งหมด 2 กรณี ดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

ค่าเสียหายเบื้องต้น​
พ.ร.บ. จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น วงเงินจะต้องไม่เกิน 65,000 บาท/คน

 1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ วงเงิน 30,000 บาท/คน
 2. กรณีทุพพลภาพถาวรหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงิน 35,000 บาท/คน
 3. กรณีที่เสียชีวิตทันที วงเงิน 35,000 บาท/คน
 4. กรณีที่ได้รับบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตภายหลัง
  – ค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง วงเงิน 30,000 บาท/คน
  – ค่าปลงศพ วงเงิน 35,000 บาท/คน
 5. กรณีที่มีค่าใช้จ่ายกะโหลกศีรษะเทียม วงเงิน 35,000 บาท/คน


ค่าเสียหายส่วนเกิน

ค่าเสียหายส่วนเกิน​
พ.ร.บ.จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าเสียหายส่วนเกิน วงเงินต้องไม่เกิน 504,000 บาท/คน

 1. ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 80,000 บาท/คน
 2. กรณีที่สูญเสียนิ้วมือ นิ้วเท้า ตั้งแต่หนึ่งข้อนิ้วขึ้นไป วงเงิน 200,000 บาท/คน
 3. กรณีที่สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน และกะโหลกศีรษะเทียม วงเงิน 250,000 บาท/คน
 4. กรณีที่สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนรวมกัน วงเงิน 500,000 บาท/คน
 5. กรณีทุพพลภาพถาวร วงเงิน 300,000 บาท/คน
 6. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงิน 500,000 บาท/คน
 7. ได้รับเงินชดเชยในระหว่างการรักษาพยาบาลรายวัน วันละ 200 บาท วงเงิน 4,000 บาท/คน


พ.ร.บ.รถมอเตอร์ซ์ เคลมอย่างไร

พ.ร.บ.รถมอเตอร์ซ์ เคลมอย่างไร​
การเคลม พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์ทางบริษัทกลางประกันภัยจะเป็นตัวกลางในการทำการเบิกจ่ายค่าเสียหายต่างๆให้คุณเอง โดยปัจจุบันจะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย นั่นก็เพื่อให้ประชาชนติดต่อสอบถามและอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเคลม พ.ร.บ. แต่ละครั้งนั่นเองครับ

เอกสารที่ใช้ในการเคลม รถมอเตอร์ไซต์ มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ในการเคลม รถมอเตอร์ไซต์ มีอะไรบ้าง​
การเคลม พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์นั้นจำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบสำหรับดำเนินเรื่องด้วย โยเอกสารที่ได้ใช้จะแยกตามประเภทของการรักษา ดังนี้

กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย

กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย​

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ราชการออกให้
 2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

กรณีบาดเจ็บจนต้องนอนโรงพยาบาล

กรณีบาดเจ็บจนต้องนอนโรงพยาบาล​
กรณีที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องนอนโรงพยาบาลสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะฝ่ายถูกเท่านั้น ส่วนฝ่ายผิดจะเบิกได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
 2. ใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองสำหรับการรักษา
 3. ใบแจ้งหนี้ค่าโรงพยาบาล

กรณีทุพลภาพ

กรณีทุพลภาพ​

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. หนังสือรับรองของคนพิการ หรือหลักฐานที่แสดงถึงการสูญเสีย
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ

กรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต​

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เสียชีวิต
 2. ใบมรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านขอทายาทผู้เสียชีวิต
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการแจ้งเคลม

ขั้นตอนการแจ้งเคลม​

 1. นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซต์รวมทั้งอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเกิดที่ไหน เกิดได้อย่างไร และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซต์คันที่ประสบเหตุ
 2. หลังจากนั้นทางโรงพยาบาลจะประสานงานเรื่องการดูแลตามสิทธิ์การเคลม พ.ร.บ.
 3. ไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันและดำเนินการสอบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเคลมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก
 4. และนำเอกสารที่ได้ไปยื่นกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยภายใน 180 วันหลังเกิดเหตุเท่านั้น ซึ่งหลังจากยื่นเอกสารเสร็จสิ้นก็จะได้รับเงินภายใน 7 วันทำการ

ค่าใช้จ่ายสำหรับทำ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์

ค่าใช้จ่ายสำหรับทำ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์​
ค่าใช้จ่ายของ พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์จะขึ้นอยู่กับขนาด CC ของเครื่องยนต์รถ โดยมีราคาประมาณนี้

 1. เครื่องยนต์ไม่เกิน 75 CC ราคาประมาณ 150 บาทขึ้นไป
 2. เครื่องยนต์ 75 – 125 CC ราคาประมาณ 350 บาทขึ้นไป
 3. เครื่องยนต์125 – 150 CC ราคาประมาณ 450 บาทขึ้นไป
 4. เครื่องยนต์มากกว่า 150 CC ราคาประมาณ 650 บาทขึ้นไป

สรุป

พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซต์จำเป็นที่เจ้าของรถทุกคนต้องทำเช่นเดียวกับ พ.ร.บ.รถยนต์ เพราะเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐานในการเอาประกันภัย และถ้าอยากเพิ่มความอุ่นใจมากขึ้นควรทำ ประกันเพื่อนแท้ ไว้ด้วยจะดีมาก คุณจะได้ไม่ต้องกังวลใจในขณะที่รักษาตัว

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม