การไหว้ศาลพระภูมิและไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก และต้องใช้ของถวายอะไรบ้าง

การไหว้เจ้าที่และจำนวนธูปไหว้เจ้าที่ ที่ใช้มักขึ้นอยู่กับท้องถิ่นและประเพณีที่ทำพิธี บางที่ใช้ธูปเป็นจำนวนคู่ เช่น 2, 4, 6, 8, หรือ 9 ดอก โดยทั่วไปแล้ว, จำนวนธูปที่ใช้มีความหมายเชื่อมโยงกับความเจริญรุ่งเรือง, โชคดี, และความร่ำรวย. แต่ทุกรายการนี้มีความหลากหลายและอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่ และประเพณี

การไหว้เจ้าที่คืออะไร

การไหว้เจ้าที่ เป็นประการทางศาสนาที่แสดงความนับถือและเคารพต่อเจ้าภาพหรือวิญญาณที่ถือเป็นเทพหรือวิญญาณที่นิยมเทิดทูลในศาสนาหรือวัฒนธรรมที่กำลังปฏิบัติอยู่ การไหว้เจ้าที่มีลักษณะการพบหน้าหน้าหลายวิธี เช่น การนั่งคร่ำหน้า การตกต่ำลงดิน หรือการทำพิธีพิเศษตามประการที่กำหนดไว้ในศาสนาหรือประเพณีท้องถิ่น ไหว้เจ้าที่บ้านมักเป็นส่วนหนึ่งของพิธีทางศาสนาหรือพิธีท้องถิ่นที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความกระตือรือร้นในชุมชน

ศาลพระภูมิกับศาลเจ้าที่แตกต่างกันอย่างไร

ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่เป็นสถานที่ที่คนไทยมักไปไหว้ทั้งคู่ แต่มีความแตกต่างกันในทางศาสนาและความเชื่อทางประเพณี ศาลพระภูมิมักถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่นั่งของวิญญาณของท่านพระภูมิที่ถือเป็นผู้คุ้มครองที่ดินและครอบครองความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่น ศาลพระภูมิมักมีภูมิที่ตั้งที่สถานที่ที่ถือว่าเป็นที่มีพลังเชื่อมโยงกับภูมิท้องถิ่นนั้น ๆ

ศาลเจ้าที่ อย่างไรก็ตาม เป็นสถานที่ที่ให้เคารพและไหว้สักการะต่อวิญญาณของเจ้าที่หรือเทพที่ถือว่ามีอำนาจทางศาสนาหรือประจำแห่งท้องถิ่น การไหว้เจ้าที่มักเกี่ยวข้องกับการกระทำพิธีทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในทุก ๆ ท้องถิ่น บางครั้ง, การไหว้เจ้าที่อาจเป็นการทำพิธีเพื่อขอความโปรดหรือการประสงค์ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคน ๆ ในชุมชน สร้างเรื่องราวที่มีความเชื่อมโยงกับการดูแลและความเป็นระเบียบของท้องถิ่น

ไหว้ศาลพระภูมิและไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

การไหว้ศาลพระภูมิและการไหว้เจ้าที่จะใช้ธูปในจำนวนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการไหว้และสถานที่เป็นหลักดังนี้

ไหว้เจ้าที่ ใช้ธูปกี่ดอก

การไหว้ศาลพระภูมิ

การไหว้ศาลพระภูมิและใช้ธูปต่างกันไปตามท้องถิ่นและประเพณี จำนวนธูปที่ใช้สามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละที่ แต่มักจะใช้ธูปเป็นจำนวนคู่ เช่น 2, 4, 6, 8, หรือ 9 ดอก ซึ่งมีความหมายว่าเป็นจำนวนที่มีความร่ำรวยและเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้, ธูปที่ใช้ก็อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามประเพณีท้องถิ่นและความเชื่อทางศาสนา

การไหว้ศาลพระภูมิและการจัดธูปมักเป็นส่วนหนึ่งของพิธีทางศาสนาหรือประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในการคุ้มครองและเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นนั้น ๆ การเลือกใช้จำนวนธูปและรูปแบบของธูปมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความกระตือรือร้นและความเคารพในการไหว้ศาลพระภูมิ

การไหว้เจ้าที่

การไหว้เจ้าที่และการจัดธูปสามารถแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นและประเพณี จำนวนธูปที่ใช้ในการไหว้เจ้าที่มักมีความหลากหลาย และมิได้มีจำนวนที่แน่นอนที่ทุกท้องถิ่นจะต้องทำตาม มักจะใช้ธูปเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนที่มีความมากมาย เช่น 2, 4, 6, 8, หรือ 9 ดอก ซึ่งมีความหมายว่าเป็นจำนวนที่มีความร่ำรวยและเจริญรุ่งเรือง

นอกจากนี้, การใช้ธูปในการไหว้เจ้าที่ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อทางศาสนาและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น บางครั้ง, ธูปที่ใช้อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามการนำเสนอของผู้ไหว้หรือตามเทศกาลที่เกิดขึ้น การเลือกใช้ธูปมักเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นที่มีความสำคัญในชุมชน

ความหมายของจำนวนธูป

ความหมายของจำนวนธูปที่ใช้ไหว้ศาลพระภูมิและไหว้เจ้าที่จะมีจำนวนไม่เท่ากัน ซึ่งความหมายของจำนวนธูปที่ใช้ไหว้มีความหมายแตกต่างกัน

 • ธูป 1 ดอก : หมายถึงไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณทั่วไป ไม่ได้ชั้นเทพ
 • ธูป 2 ดอก : บูชาเจ้าที่ ปักบนอาหารเครื่องเซ่นไหว้
 • ธูป 3 ดอก : จุดบูชาพระรัตนตรัย อันหมายถึง บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • ธูป 4 ดอก : หมายถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี
 • ธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์ แทนทิศทั้ง 5 แล้วก็มีตามความเชื่อของคนจีน ที่จุดไหว้ตี่จู่เอี้ย
 • ธูป 6 ดอก : จุดธูปไหว้เสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของพระอาทิตย์ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์
 • ธูป 7  ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
 • ธูป 8 ดอก : จุดไหว้เทพเจ้าชั้นสูงในความเชื่อของฮินดู รวมถึงเป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์
 • ธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ พระเกตุ กำลัง 9 ประการ สังเกตว่าจะใช้ไหว้สิ่งศักดิ์เพราะถือว่าเลข 9 เป็นเลขมงคล เจ้าแม่กวนอิมก็นิยมจุดธูป 9 ดอกเช่นกัน
 • ธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ มีกำลัง ๑๐ เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนจีนบางกลุ่มใช้ไหว้เชิญวิญญาณบรรพบุรุษให้มาพร้อมหน้า
 • ธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง
 • ธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน
 • ธูป 13 ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา
 • ธูป 14 ดอก : ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)
 • ธูป 15 ดอก : ใช้สวดบูชาดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของพระจันทร์
 • ธูป 16 ดอก : ใช้เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
 • ธูป 17 ดอก : จุดใช้ในการเสริมดวงชะตา บูชาตามกำลังพระพุทธ มีกำลัง 17 สวดเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)
 • ธูป 18 ดอก : ไม่นิยมจุดบูชา
 • ธูป 19 ดอก : จุดไหว้บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ เสริมชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี
 • ธูป 21 ดอก : บูชาพระคุณของพ่อ จุดไหว้บูชาแม่พระธรณี เสริมดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์
 • ธูป 32 ดอก : จุดใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินและ 1 โลกมนุษย์
 • ธูป 39 ดอก : การบูชาพระแม่โพสพ
 • ธูป 56 ดอก : ใช้จุดไหว้บูชาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า
 • ธูป 108 ดอก : บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

ของถวายศาลพระภูมิ

ของถวายศาลพระภูมิมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับท้องถิ่น และประเพณี นี่คือบางของของที่มักถูกใช้ในการถวายศาลพระภูมิ

 • ของอาหาร : เช่น ข้าว, ขนม, ผลไม้, อาหารที่ทำจากข้าว, และอื่น ๆ ที่เป็นอาหารที่ถูกต้องในพิธีถวาย
 • ของหลวง : เช่น ดอกไม้, น้ำหอม, และวัตถุดิบที่ใช้ในการนำสักการะ
 • ของทองและเงิน : ซึ่งแสดงถึงความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรือง
 • เสื้อผ้าและผ้าถุง : สำหรับการใส่ศาลพระภูมิ หรือเพื่อเสด็จสิ้นทางในทำนองพิธี
 • ของสำหรับวันเฉลิมพระชนมพรรษา : เช่น ถ้วยแก้ว, สามารถ, พิมพ์พระภูมิ, และของหลวงอื่น ๆ
 • ของที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางธรรมชาติ : เช่น ดอกไม้, น้ำ, และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
 • ของที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพ : เช่น เครื่องมือทำเกษตร, เครื่องมือทำงาน, หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของท้องถิ่น

ของถวายเจ้าที่

ของถวายเจ้าที่มีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับท้องถิ่น และประเพณี นี่คือบางของของที่มักถูกใช้ในการถวายเจ้าที่

 • อาหารที่ทำจากข้าว : เช่น ข้าวเหนียว, ข้าวเปล่า, หรือขนมที่ทำจากข้าว
 • ของหลวง : ดอกไม้, น้ำหอม, และของที่ให้กลิ่นหอม
 • เงินทอง : เพื่อแสดงถึงความเคารพและความนับถือ
 • เสื้อผ้าสีแดงหรือสีทอง : เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นศัตรูกับศัตรู
 • ตัวละครจากกระดูกทำจากน้ำมันหล่อเทียนหรือหิน : เชื่อว่าจะประทับใจเจ้าที่
 • แสงเทียนหรือเทียนไฟ : เพื่อแสดงถึงความสว่างสวางและเป็นที่ต้อนรับ
 • หรือของที่เชื่อว่าเจ้าที่ชื่นชม : อาจจะเป็นรูปภาพของเจ้าที่หรือวัตถุที่เชื่อว่าจะนำโชคดีมาให้

สรุป - ไหว้เจ้าที่ ใช้ธูปกี่ดอก

การไหว้เจ้าที่และจำนวนธูปที่ใช้มักมีความหลายหลายตามท้องถิ่นและประเพณี ทั่วไปแล้ว, จำนวนธูปที่ใช้มักเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนที่มีความสัมพันธ์กับความเจริญรุ่งเรืองและโชคดี, เช่น 2, 4, 6, 8, หรือ 9 ดอก. ของที่ถวายในพิธีไหว้เจ้าที่ส่วนมาก อาหาร, ดอกไม้, เทียน, และวัตถุสักการะที่เชื่อว่าจะนำความโชคดีและความประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้, วิธีการไหว้เจ้าที่และวัตถุถวายสามารถแปรผันตามวัฒนธรรมและศาสนาของแต่ละท้องถิ่น

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม