การเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนองบังคับคดี

ที่ดินหลุดจำนอง หากมีราคาถูกกว่าราคาขายในระแวกเดียวกันก็เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ซื้อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เหมาะสมและการประมูลของคุณด้วย และก่อนจะเข้าร่วมประมูล เพื่อนแท้เงินด่วนจะพามาทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆให้รอบคอบจะได้ไม่เสียเงินในการประมูลมากเกินไป โดยคุณสามารถทำความเข้าใจได้ในบทความนี้

ที่ดินหลุดจำนอง คืออะไร

ที่ดินหลุดจำนอง คือ การที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้จำนอง นำเอาที่ดินไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการชำระหนี้ และผู้จำนองจะต้องชำระเงินให้กับผู้รับจำนองเป็นงวดๆ แต่ผู้จำนองไม่สามารถชำระเงินคืน ให้แก่ผู้รับจำนองได้ จึงส่งผลให้ที่ดินนั้นตกเป็นของผู้รับจำนอง

ที่ดินหลุดจำนองกรมบังคับคดี

ที่ดินหลุดจำนองกรมบังคับคดี คือ การเข้าร่วมประมูลที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่หลุดจำนองกับทางกรมบังคับคดี ซึ่งที่ดินที่นำมาประมูลนั้นเกิดจากการที่เจ้าหนี้เข้ายึดทรัพย์เนื่องจากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ และจะต้องได้รับการพิจารณาจากศาลก่อนว่าสามารถยึดทรัพย์ได้ จึงจะนำมาประมูลกับกรมบังคับคดี

ที่ดินหลุดจำนอง

วิธีเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนอง

สำหรับวิธีการเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนองนั้น ให้คุณเข้าไปเช็คโฉนดที่ดิน ออนไลน์ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ที่คุณสนใจ หรือเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี เพื่อติดตามข่าวสารของการประมูลที่ดินหลุดจำนอง และภายในเว็บไซต์ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหลุดจำนอง ที่ผ่านการตัดสินคดีจากศาลมาแล้ว ซึ่งจะมีรายละเอียดของที่ดินแสดง ให้คุณทราบอย่างครบถ้วน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนตัดสินใจเข้าประมูลที่ดินกับกรมบังคับคดี

ก่อนจะเข้าร่วมประมูลที่ดินกับกรมบังคับคดี จะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีก่อนว่า เหมาะแก่การซื้อในครั้งนั้นมากน้อยเพียงใด และวิธีสังเกตก่อนที่จะประมูลที่ดินหลุดจำนอง มีดังนี้

ดูสภาพจริงของที่ดิน

เมื่อคุณเลือกดูที่ดินจากกรมบังคับคดีได้แล้ว คุณควรไปตรวจดูสภาพที่ดินจริง ก่อนตัดสินใจมูลก่อน ดูว่าที่ดินแปลงนั้นเหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ ตามความต้องการมากน้อยเพียงใด สิ่งอำนวยความสะดวก หรือการเดินทางเป็นยังไงบ้าง และหากจะซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคตนั้น เหมาะแก่การลงทุนมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น

ดูรายละเอียดของที่ดิน

หากคุณได้ไปดูสภาพจริงของที่ดินมาแล้ว และตัดสินใจว่าต้องการประมูลที่ดินแปลงนั้นแน่ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น คุณควรติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอด เพราะบางทีอาจจะมีประกาศงดประมูล ซึ่งมีสาเหตุมาจากกฎหมายได้ และถ้ามีประกาศงดประมูลจริง คุณจะได้หาที่ดินแปลงใหม่ได้ทันเวลา

ค่าใช้จ่าย

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมก็คือค่าใช้จ่ายในการประมูลที่ดิน เพราะหากคุณเป็นผู้ชนะการประมูลแล้ว นอกจากค่าที่ดินที่ต้องเสียแล้ว ยังต้องจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าจดจำนองที่ดินด้วย ดังนั้นควรเตรียมเงินจ่ายค่าส่วนต่างตรงนี้ด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนองกับธนาคาร

นอกจากการเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนองจากสินเชื่อโฉนดที่ดินกับทางกรมที่ดินแล้ว ยังสามารถเข้าร่วมประมูลกับทางธนาคารได้ด้วย ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1. เตรียมตัวให้พร้อม

การเตรียมตัวก่อนเข้าประมูลที่ดินหลุดจำนองกับธนาคาร ต้องติดตามที่ดินที่คุณต้องการซื้อให้ดีว่า ที่ดินแปลงนั้นเหมาะแก่การซื้อหรือไม่ ตรงตามความต้องการมากน้อยเพียงใด หลังจากที่ได้ที่ดินที่ถูกใจแล้ว ให้คุณติดตามช่องทางการประมูลของทางธนาคาร และเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการโอนที่ดินให้พร้อม

2. เตรียมงบประมาณให้พร้อม

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียม เมื่อเข้าร่วมประมูลที่ดินหลุดจำนองกันธนาคาร คือ ต้องเตรียมงบประมาณไว้ให้พร้อม แต่หากจะมัดจำไว้ก่อน 25 เปอร์เซ็นได้ และชำระเงินที่เหลืออีกภายใน 15 วัน และสามารถขอขยายเวลาชำระเงินออกไปได้อีก 3 เดือน นอกจากนั้นจะต้องเตรียมเงินในส่วนของค่าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าภาษีกิจเฉพาะ ค่าจำนอง และค่าอาากรแสตมป์ เอาไว้ด้วย

3. ต้องรู้จักกติกาการประมูล

สำหรับการประมูลที่ดินหลุดจำนอง จะมีการเคาะราคาทั้งหมด 4 ครั้ง และในทุกๆครั้ง หากไม่มีผู้เข้าร่วมประมูล ราคาที่ดินก็จะลดลงเรื่อยๆครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์ ของราคาที่ดิน แต่ถ้าผ่าน 4 ครั้งไปแล้ว ไม่มีใครประมูล ก็จะเปิดประมูลอีกครั้ง และราคาที่ดินจะเริ่มต้นที่ 70% ถือเป็นจังหวะที่ดี สำหรับการเข้าร่วมประมูล

4. คุณสมบัติของผู้ประมูล

คุณสมบัติของการเข้าร่วมประมูลที่ดินกับธนาคาร สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร ที่เราต้องการประมูลได้เลย และส่วนมากหากคุณเตรียมเงิน และเอกสารการประมูลให้ครบถ้วน ก็สามารถเข้าร่วมประมูลได้แล้ว

เงินไม่พอประมูลหาจากไหนได้บ้าง

หากต้องการเข้าร่วมประมูลที่ดินหลุดจำนองกับกรมบังคับคดี หรือธนาคารต่างๆแต่เงินไม่พอ สามมารถกู้ยืมสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย กับเพื่อนแท้เงินด่วนได้ คุณจะได้รับเงินรวดเร็ว และสามมารถนำไปชำระได้ทันเวลาแน่นอน

สรุป - ที่ดินหลุดจำนอง

ต้องการที่ดินมือสองหลุดจำนองราคาถูก สามารถเข้าไปดูที่ดินได้จากเว็บไซต์สถาบันการเงิน หรือเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีได้เลย โดยที่คุณสามารถเช็คราคาที่ดิน และรายละเอียดต่างๆ ของที่ดินได้ทั้งหมด แต่ถ้าหากต้องการเงินด่วนผ่านแอพเงินด่วน เพื่อเข้าร่วมประมูลที่ดิน ให้มาปรึกษาเพื่อนแท้เงินด่วน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม