จำนองบ้าน VS จำนำบ้าน แตกต่างกันอย่างไร

คุณรู้หรือไม่ว่าบ้านของคุณเป็นได้มากกว่าที่พักอาศัยอันแสนสบาย เมื่อคุณต้องการใช้เงินด่วนแบบเร่งรีบ บ้านก็ยังเป็นทางออกให้คุณได้ด้วย หลายคนมักสงสัยว่าจะไปจำนองบ้านหรือจำนำบ้านแบบไหนดีกว่ากัน แม้ว่าทั้งสองตัวเลือกคุณจะสามารถแปลงโฉนดที่ดินเป็นเงินได้ทั้งคู่ แต่วิธีทั้งสองก็มีจุดที่แตกต่างกันด้วย

จำนองบ้าน คือ

จำนองบ้าน คือ สินเชื่อประเภทหนึ่งที่ใช้ในการซื้อบ้าน ทรัพย์สินถูกใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ ซึ่งหมายความว่าหากผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินได้ ผู้ให้กู้สามารถยึดทรัพย์สินและเข้าครอบครองได้ จำนวนเงินที่ผู้กู้สามารถยืมได้โดยทั่วไปจะพิจารณาจากคะแนนเครดิต รายได้ และปัจจัยทางการเงินอื่นๆ ผู้ให้กู้มักจะต้องการเงินดาวน์จากผู้กู้ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อบ้านทั้งหมด

เงื่อนไขของเงินกู้รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระคืนมักจะเป็นการเจรจาระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ อัตราดอกเบี้ยในการจำนองสามารถคงที่หรือปรับได้ และจะส่งผลต่อจำนวนเงินที่ต้องชำระต่อเดือน การจำนองแบบอัตราคงที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงเดิมสำหรับระยะเวลาเงินกู้ทั้งหมด ในขณะที่การจำนองแบบปรับอัตราได้ มีอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับดัชนี เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

จำนำบ้าน คือ

จำนำบ้าน คือ การกู้เงินโดยเอาโฉนดที่ดินไปวางเป็นหลักค้ำประกันสินเชื่อไว้ วิธีการนี้ไม่ยุ่งยาก และประหยัดค่าธรรมเนียมมากกว่าการจำนองบ้าน แต่วิธีการนี้ผู้ให้กู้ยืมจะเสียเปรียบเป็นอย่างมาก เพราะถือครองแค่โฉนดไว้ ซึ่งผู้จำนำอาจจะไปแอบทำโฉนดใหม่ขึ้นมาก็ได้

ปัจจุบันหลายบริษัทปล่อยสินเชื่อบ้านแลกเงิน จึงนิยมให้ผู้จำนำแนบใบมอบอำนาจมากับโฉนดด้วย ทำให้แม้จะได้เงินค่อนข้างง่าย และเร็วมาก ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนเหมือนการจำนองบ้าน แต่ก็มีความเสี่ยงสูง ที่ผู้จำนำต้องเสียที่ดินไปทันทีที่มีการผิดสัญญาชำระหนี้ เนื่องจากผู้ให้กู้ถือใบมอบอำนาจการโอนที่ดินไว้

จุดประสงค์การจำนองบ้านและการจำนำบ้าน

ในบางครั้งก็มีเหตุให้เราต้องการใช้เงินด่วน เช่น อุบัติเหตุเจ็บป่วย บ้านชำรุด แอร์พัง ค่าเทอมลูก ต่างๆนาๆ ทำให้ต้องเสียเงินก้อนโดยไม่มีเงื่อนไข แต่เงินเก็บที่มีก็ไม่พอ จำเป็นต้องนำบ้านไปจำนองบ้านกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้เท่านั้น โดยการให้ได้เงินมาใช้ให้ทันท่วงที แต่กรรมสิทธิ์ของบ้านยังอยู่ที่เราเหมือนเดิม

1. เพื่อจัดหาเงินทุนในการซื้อบ้าน

วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการจำนอง คือ การจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อบ้าน สิ่งนี้ทำให้บุคคลและครอบครัวสามารถซื้อทรัพย์สินที่พวกเขาอาจไม่สามารถจ่ายล่วงหน้าได้ การจำนองช่วยให้ผู้กู้สามารถชำระค่าใช้จ่ายของบ้านเมื่อเวลาผ่านไปโดยผู้ให้กู้จะรับความเสี่ยงจากเงินกู้เพื่อแลกกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

2. เพื่อให้ผู้กู้สามารถใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

วัตถุประสงค์อื่นของการจำนอง คือ การอนุญาตให้ผู้กู้ใช้บ้านเป็นหลักประกันเงินกู้ ซึ่งหมายความว่าผู้ให้กู้สามารถครอบครองบ้านได้หากผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ให้กู้และลดความเสี่ยงของเงินกู้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้กู้มีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และความสามารถในการกู้ยืมเงินจำนวนมากขึ้น

3. เพื่อให้เงินกู้ระยะยาวโดยมีระยะเวลา 15 หรือ 30 ปี

โดยทั่วไปการจำนองจะเป็นเงินกู้ระยะยาว โดยมีระยะเวลา 15 หรือ 30 ปี สิ่งนี้ทำให้ผู้กู้สามารถกระจายค่าใช้จ่ายของบ้านในระยะเวลาที่นานขึ้น ทำให้สามารถจัดการการชำระเงินรายเดือนได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้กู้สามารถสร้างส่วนของทรัพย์สินในทรัพย์สินเมื่อเวลาผ่านไปโดยการชำระยอดเงินกู้ ระยะเวลาเงินกู้ที่ยาวขึ้นหมายความว่าผู้กู้จะจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นตลอดอายุของเงินกู้ แต่ก็ช่วยให้สามารถชำระเงินรายเดือนน้อยลง

4. เพื่อให้ผู้กู้สามารถชำระเงินให้กับผู้ให้กู้ได้จนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด

วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของการจำนอง คือ เพื่อให้ผู้กู้ชำระเงินให้กับผู้ให้กู้จนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด โดยทั่วไปการชำระเงินเหล่านี้จะชำระเป็นรายเดือนและรวมถึงการชำระคืนเงินต้น (จำนวนเงินที่ยืมมา) และการจ่ายดอกเบี้ย ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินเหล่านี้จนกว่าจะชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด หรือผู้ให้กู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

5. เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่

วัตถุประสงค์อื่นของการจำนอง คือ การให้อัตราดอกเบี้ยคงที่สำหรับเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากเงินกู้จะยังคงเท่าเดิมตลอดระยะเวลาของเงินกู้ สิ่งนี้ทำให้ผู้กู้สามารถคาดการณ์ได้และมีเสถียรภาพในการชำระเงินจำนอง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำงบประมาณและการวางแผนสำหรับอนาคต ตรงข้ามกับการจำนองแบบปรับอัตราได้ (ARM) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด

อัตราดอกเบี้ยจำนองบ้านและการจำนำบ้าน

อัตราดอกเบี้ยจำนองบ้านอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของเงินกู้ ผู้ให้กู้ และคะแนนเครดิตของผู้กู้ โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยสำหรับการจำนองอัตราดอกเบี้ยคงที่ 30 ปีจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับการจำนองอัตราดอกเบี้ยคงที่ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าสำหรับการจำนองแบบปรับอัตราได้ (ARMs) มากกว่าการจำนองแบบอัตราคงที่ 

1. ธนาคาร​

 • เมื่อได้รับการจำนองบ้านจากธนาคาร ผู้กู้สามารถคาดหวังที่จะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่โดยทั่วไปจะน้อยกว่า 5% ต่อปี สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปจะไม่เกิน 10% ต่อปี นี่เป็นเพราะธนาคารมีเป้าหมายที่จะให้เงินกู้มีราคาไม่แพงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้กู้ นอกจากนี้ ผู้กู้มักจะสามารถเจรจากับธนาคารเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยได้ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาเงินกู้ สิ่งนี้สามารถช่วยให้จัดการเงินกู้ได้มากขึ้นสำหรับผู้กู้เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยจะลดลง
 • สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้จำนองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คะแนนเครดิตของผู้กู้ ขนาดของการชำระเงินดาวน์ และระยะเวลาของเงินกู้ ผู้กู้ที่มีคะแนนเครดิตสูงกว่าและเงินดาวน์ที่มากกว่าอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในทำนองเดียวกัน ผู้กู้ที่เลือกระยะเวลาเงินกู้ที่สั้นกว่าอาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
 • โดยรวมแล้ว เมื่อคิดเกี่ยวกับการรับจำนองบ้าน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบที่จะมีต่อความสามารถในการจ่ายของเงินกู้ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอาจสูงกว่า แต่ก็เป็นไปได้ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อให้จัดการเงินกู้ได้มากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลและประวัติทางการเงินของผู้กู้

2. บริษัทเอกชน ที่ไม่ใช่ธนาคาร​

 • เมื่อรับจำนองบ้านจากบริษัทเอกชนหรือไฟแนนซ์ทั่วไป ผู้กู้ควรคาดหวังที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี นี่คือจำนวนเงินสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงกว่านี้ บริษัทเอกชน หรือสถาบันการเงินทั่วไปมีหน้าที่ต้องลดให้ไม่เกิน 15% ต่อปี
 • สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าบริษัทเอกชนหรือการเงินทั่วไปมักมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารและสถาบันทางการเงินอื่นๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงกว่าในการให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือธุรกิจ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คะแนนเครดิตของผู้กู้ ขนาดของการชำระเงินดาวน์ และระยะเวลาของเงินกู้
 • เมื่อพิจารณาเงินกู้จำนองจากบริษัทเอกชนหรือการเงินทั่วไป สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบที่จะมีต่อความสามารถในการจ่ายของเงินกู้ ผู้กู้ควรเตรียมพร้อมที่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่จะจ่ายให้กับธนาคาร แต่ควรคำนึงถึงข้อจำกัดทางกฎหมายด้วย 
 • นอกจากนี้ ผู้กู้ควรทราบว่าพวกเขาสามารถเจรจากับบริษัทเอกชนหรือสถาบันการเงินทั่วไปเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยได้ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาเงินกู้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลและประวัติทางการเงินของผู้กู้

3. นายทุนนอกระบบ​

 • เมื่อรับจำนองบ้านด้วยวิธีนายทุนนอกระบบ ผู้กู้ควรตระหนักว่าตามกฎหมายแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่ควรเกิน 15% ต่อปี อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามีนายทุนจำนวนมากที่อาจเรียกเก็บเกินขีดจำกัดทางกฎหมายนี้
 • เนื่องจากการรับจำนองบ้านด้วยวิธีการของนายทุนนอกระบบไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาล และโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา เป็นผลให้อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก และผู้กู้อาจเสียเปรียบหากไม่ทราบถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย
 • สิ่งสำคัญ คือ ต้องสังเกตว่านายทุนนอกระบบมักมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงกว่าในการปล่อยกู้ให้กับบุคคลหรือธุรกิจ และการขาดกฎระเบียบ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คะแนนเครดิตของผู้กู้ ขนาดของการชำระเงินดาวน์ และระยะเวลาของเงินกู้

วงเงินกู้จำนองบ้านและการจำนำบ้าน

วงเงินกู้สูงสุดในการจำนองบ้านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้ และมูลค่าของทรัพย์สิน

โดยทั่วไป ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่จะให้ยืมในสัดส่วนที่แน่นอนของมูลค่าทรัพย์สินเท่านั้น ซึ่งเรียกว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่า (LTV) ตัวอย่างเช่น ผู้ให้กู้สามารถให้ยืมได้สูงสุด 80% ของมูลค่าทรัพย์สินเท่านั้น หมายความว่าผู้กู้จะต้องชำระเงินดาวน์อย่างน้อย 20%

1. ธนาคาร​

 • ในการขอจำนองบ้านกับธนาคาร วงเงินกู้สูงสุดที่ผู้กู้อาจมีสิทธิ์ได้รับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือราคาประเมินของทรัพย์สิน ธนาคารส่วนใหญ่จะอนุมัติวงเงินกู้สูงถึง ถึง 80-100% ของราคาประเมินของทรัพย์สิน หรือสูงสุด 10,000,000 บาท ทั้งนี้ หากผู้กู้ขอกู้เพียง 500,000 บาท แต่มูลค่าที่ดินมากกว่านั้นธนาคารอาจอนุมัติเต็มจำนวนที่ขอ
 • ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อวงเงินกู้สูงสุดคือความน่าเชื่อถือของผู้กู้ โดยทั่วไปแล้วธนาคารจะกำหนดให้คะแนนเครดิต รายได้ และอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ที่แน่นอนสำหรับผู้กู้เพื่อให้มีคุณสมบัติในการจำนองบ้าน หากผู้กู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ จำนวนเงินกู้สูงสุดอาจลดลง

2. บริษัทเอกชน ที่ไม่ใช่ธนาคาร​

 • เมื่อยื่นขอจำนองบ้านกับบริษัทเอกชน วงเงินกู้สูงสุดที่ผู้กู้อาจมีสิทธิ์ได้รับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่นเดียวกับธนาคาร ราคาประเมินของทรัพย์สินเป็นข้อพิจารณาหลัก และบริษัทเอกชนส่วนใหญ่จะอนุมัติ วงเงินกู้สูงสุด 80-100% ของราคาประเมิน
 • อย่างไรก็ตาม บริษัทเอกชนอาจพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้กู้ไม่เหมือนกับธนาคาร พวกเขาจะประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ในลักษณะเดียวกับธนาคาร และจะไม่อนุมัติวงเงินกู้ที่เกินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ นอกจากนี้ บริษัทเอกชนอาจมีเพดานการกู้ยืมที่กำหนดไว้ ซึ่งหมายความว่าวงเงินกู้สูงสุดจะถูกจำกัดไว้ที่จำนวนหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติของผู้กู้หรือมูลค่าของทรัพย์สิน

3. นายทุนนอกระบบ​

 • ในการขอจำนองบ้านจากนายทุนนอกระบบ ผู้ขอกู้ควรตระหนักว่า วงเงินกู้ที่เสนออาจต่ำกว่าที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมีอยู่มาก โดยปกติแล้ว นายทุนอาจเสนอวงเงินกู้เพียง 20-60% ของราคาประเมิน มูลค่าของทรัพย์สิน
 • เนื่องจากนายทุนนอกระบบมักจะยอมรับความเสี่ยงได้สูง และอาจไม่มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่อเหมือนกับธนาคารหรือบริษัทเงินทุน ดังนั้นพวกเขาอาจเต็มใจที่จะให้ยืมแก่ผู้กู้ที่มีคะแนนเครดิตต่ำกว่าหรือผู้ที่ไม่สามารถมีคุณสมบัติในการจำนองแบบดั้งเดิม
 • สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าจำนวนเงินกู้ที่เสนอโดยนายทุนนอกระบบนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาส่วนตัวของพวกเขาเป็นอย่างสูง และอาจขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง พวกเขาอาจคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ของผู้กู้ ประวัติเครดิต และมูลค่าของทรัพย์สิน แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายทุน
 •  

สรุป - จำนองบ้านหรือจำนำบ้าน แบบไหนดี

โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่าการจำนองบ้าน แม้จะได้เงินก่อนค่อนช้ากว่า แต่ก็มีความปลอดภัยและอุ่นใจมากกว่า เนื่องจากผู้จำนองไม่เสียกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในตัวบ้าน แต่หากเบี้ยวหนี้เมื่อไหร่ คงจะได้ขึ้นโรงขึ้นศาลกันเป็นเรื่องใหญ่ ที่น่าจะเหนื่อยไม่น้อย

แต่สำหรับการจำนำโฉนดที่ดิน ผู้จำนำจะได้รับเงินรวดเร็วไม่ยุ่งยาก แต่มีความเสี่ยงสูง ในกรณีจำนำไว้กับนายทุนที่ไม่ถูกกฎหมาย เพราะต้องส่งมอบโฉนดที่ดินพร้อมใบมอบอำนาจให้ผู้รับจำนำเก็บไว้ ผิดสัญญาเมื่อไหร่ ที่ดินอาจจะหายไปทันที

การพิจารณาว่าระหว่างการจำนองบ้าน หรือจำนำบ้านจึงต้องเปรียบเทียบทั้งระยะเวลา ที่ต้องการใช้เงินดังกล่าว ความสามารถในการชำระหนี้ของตัวเอง จำนวนเงินที่ต้องการ ประกอบกันไปหลายปัจจัยตามแต่ละบุคคล

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม