ทำไมการขอสินเชื่อ smes เพื่อการลงทุนถึงสำคัญ

เป้าหมายของหลายคนคือการมีธุรกิจส่วนตัวเพราะมีอิสระสูงแบบที่งานข้าราชการหรือพนักงานบริษัทให้ไม่ได้ รวมถึงอาจได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า แต่การเริ่มสร้างทุกอย่างด้วยตนเองจำเป็นต้องใช้ต้นทุนจำนวนหนึ่งรวมถึงเวลาส่วนตัวที่ต้องอุทิศให้ธุรกิจใหม่ของคุณก่อร่างเป็นรูปและมีความมั่นคงสูงขึ้นโดยเร็ว

การสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีจะเป็นทุนให้คุณนำไปใช้หมุนเวียนภายในธุรกิจ แต่ใช่ว่าใครๆ ก็สามารถกู้สินเชื่อจากธนาคารได้ ผู้ประกอบการจึงควรหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินการใดๆ ในบทความนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักประเภทของธุรกิจ smes เหตุผลที่ว่าทำไมจึงควรกู้เงินมาทำธุรกิจและเหตุผลที่คนส่วนใหญ่กู้ไม่ผ่าน รวมถึงแหล่งสินเชื่อ smes จากธนาคารชั้นนำวงเงินสูงที่สำหรับคนเพิ่งเริ่มธุรกิจก็กู้ได้

ธุรกิจ smes คือ

ธุรกิจ smes หรือ Small and Medium Enterprises คือ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่ใช้เงินลงทุนมากและมีการสนับสนุนหลายอย่างจากภาครัฐ เช่น การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ แบ่งเป็น 3 ประเภทตามการจ้างงานและรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ

ภาคธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดย่อม

วิสาหกิจขนาดกลาง

รายย่อย

ขนาดย่อม

การจ้างงาน 

(คน)

รายได้

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

รายได้

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

รายได้

(ล้านบาท)

ภาคการผลิต

ไม่เกิน 5 

ไม่เกิน 1.8 

ไม่เกิน 50 

ไม่เกิน 100 

ไม่เกิน 200 

ไม่เกิน 500

ภาคการค้า

ไม่เกิน 5 

ไม่เกิน 1.8

ไม่เกิน 30 

ไม่เกิน 50

ไม่เกิน 100 

ไม่เกิน 300

ภาคบริการ

ไม่เกิน 5 

ไม่เกิน 1.8 

ไม่เกิน 30

ไม่เกิน 50

ไม่เกิน 100 

ไม่เกิน 300

เปรียบเทียบสินเชื่อ smes จากผู้ให้บริการสินเชื่อ

เพื่อนแท้รวบรวมแหล่งสินเชื่อ sme เริ่มต้นธุรกิจจากผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดและธนาคารชั้นนำ ให้วงเงินสูง ระยะผ่อนยาวนาน และเพิ่งเริ่มธุรกิจก็สามารถสมัครได้ ตามนี้เลย

1. สินเชื่อมีที่มีเงิน

ผู้ให้บริการ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • มีที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ขอสินเชื่อ และครอบครองโฉนดตัวจริง

หลักประกัน:

 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 2. ที่ดินเปล่า

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อมีที่มีเงิน

วงเงิน

100% ของราคาประเมิน หรือสูงสุด 300,000 บาท

ดอกเบี้ย

14.11%* ต่อปี หรือเริ่มต้นที่ 0.60% ต่อเดือน

*คิดจากเงินกู้ 10,000 บาท มีกำหนดระยะส่งงวด 24 เดือน

รายละเอียดสินเชื่อมีที่มีเงิน

 • สินเชื่อที่ดินสำหรับผู้ประกอบการที่มีที่ดินและมีธุรกิจดำเนินการบนที่ดินนั้น
 • สมัครสะดวกผ่านแอป รออนุมัติ แล้วนัดทำสัญญา
 • ได้วงเงิน 100% ของราคาประเมินที่ดิน หรือสูงสุด 300,000 บาท
 • ระยะผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน
 • ใช้เอกสารสมัครสินเชื่อ smes น้อย เพียงมีโฉนดที่ดินตัวจริง บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน

2. สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอี ไม่มีสะดุด

ผู้ให้บริการ

ธนาคารทหารไทยธนชาต

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • มีประสบการณ์ทำธุรกิจที่ยื่นกู้และเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประวัติทางการเงินดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หลักประกัน:

 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 2. ที่ดินเปล่า

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอี ไม่มีสะดุด

วงเงิน

3 แสนบาท – 3 ล้านบาท

ดอกเบี้ย

เริ่มต้น MRR+2%

รายละเอียดสินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอี ไม่มีสะดุด

 • เหมาะกับธุรกิจ SME ที่มีหลักฐานรายได้ไม่ชัดเจน เช่น ค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจบริการ และธุรกิจการผลิต
 • ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (T/L) , เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) , เงินกู้เพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อร้อยละ 60 กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • วงเงินสินเชื่อร้อยละ 40 กรณีที่ดินเปล่าและที่ดินเพื่อการเกษตร
 • ระยะผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี

3. สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

ผู้ให้บริการ

ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธรกิจขายฝาก หรือให้บริการสินเชื่อ
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเก็งกำไรที่ดิน

หลักประกัน:

 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 2. ที่ดินเปล่า

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อออมสิน SMEs

วงเงิน

-บุคคลธรรมดา 3 แสน ถึง 10 ล้านบาท

-นิติบุคคล 3 แสน ถึง 50 ล้านบาท

ดอกเบี้ย

5.99% ตลอดอายุสัญญา

รายละเอียดสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

 • สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ หรือ เพื่อการลงทุน หรือ เผื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชน
 • ประเภทสินเชื่อบุคคลธรรมดา เงินกู้ระยะยาว (T/L)
 • วงเงินไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
 • ระยะผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี รวมระยะปลอดชำระเงินต้น 2 ปี

4. สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้

ผู้ให้บริการ

ธนาคารกสิกรไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • อายุ 20 – 70 ปี
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักประกัน:

 1. อสังหาริมทรัพย์
 2. เงินฝาก
 3. พันธบัตรรัฐบาล
 4. หรือไม่มีหลักประกัน

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้

วงเงิน

-ไม่มีหลักประกันสูงสุด 1 ล้านบาท

-มีหลักประกันสูงสุด 12 ล้านบาท

ดอกเบี้ย

-ไม่มีหลักประกัน MRR+13.000%

-มีหลักประกัน MRR+5.000%

รายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้

 • สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ หรือเพื่อลงทุนในกิจการหรือสินทรัพย์ถาวร
 • ประเภทสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์  เงินกู้ระยะยาว (T/L) , เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 • ประเภทสินเชื่อแบบมีหลักประกัน เงินกู้ระยะยาว (T/L) , เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) , ตั๋วสัญญาใช้เงิน , หนังสือค้ำประกัน
 • ระยะผ่อนชำระแบบไม่มีหลักประกันสูงสุด 5 ปี , ระยะผ่อนชำระแบบมีหลักประกันสูงสุด 10 ปี

5. สินเชื่อ SME Smart Shop

ผู้ให้บริการ

ธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ smes

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ใช้บริการเครื่อง EDC กรุงไทย หรือ แอปถุงเงิน
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

หลักประกัน:

 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 2. ที่ดินเปล่า
 3. สถานประกอบการ
 4. เงินฝากประจำ
 5. หรือไม่มีหลักประกัน

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อ SME Smart Shop

วงเงิน

-ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุด 2 ล้านบาท

-มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุด 20 ล้านบาท

ดอกเบี้ย

MRR% (ผ่อนดี ผ่อนตรง ลดดอกเบี้ย 1% ปีถัดไป)

รายละเอียดสินเชื่อ SME Smart Shop

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ใช้แอปถุงเงิน หรือเครื่อง EDC กรุงไทย
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
 • ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (T/L) , เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) , วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) , วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)
 • ผ่อนดี ผ่อนตรง ลดดอกเบี้ยทันที 1% ปีถัดไป

6. สินเชื่อ SME สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่

ผู้ให้บริการ

ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี
 • มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท

หลักประกัน:

 1. อสังหาริมทรัพย์
 2. เงินฝาก
 3. บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกัน

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อ SME สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่

วงเงิน

10 ล้านบาท

ดอกเบี้ย

เริ่ม MRR+2% สูงสุด MRR+4.00% ต่อปี

รายละเอียดสินเชื่อ SME สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่

 • สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ ดำเนินธุรกิจเพียง 6 เดือนก็สมัครได้
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ smes
 • ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (T/L) , เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 • ระยะผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี

7. สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

ผู้ให้บริการ

ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • ดำเนินการธุรกิจเป็นหลักแหล่งชัดเจน มีหลักฐานรับรอง
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงตามเกณฑ์ บสย.

หลักประกัน:

 1. บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน
 2. บุคคลค้ำประกันเต็มจำนวน
 3. หรือไม่มีหลักประกัน

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

วงเงิน

3 เท่าของรายได้ต่อเดือน เริ่ม 20,000 สูงสุด 2 ล้านบาท

ดอกเบี้ย

8% – 15% ต่อปี

รายละเอียดสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

 • สินเชื่อเงินกู้อนุมัติเงินก้อนรับเงินผ่านบัญชี
 • ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญาแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้มากกว่า 200,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการในการขอสินเชื่อ smes

8. สินเชื่อ SME Quick Loan

ผู้ให้บริการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี

หลักประกัน:

 1. เงินฝาก
 2. ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. พันธบัตรรัฐบาล

ชื่อผลิตภัณฑ์

สินชื่อ SME Quick Loan

วงเงิน

2 แสน – 15 ล้านบาท

ดอกเบี้ย

เงินกู้ระยะยาว (T/L)

-หลักประกันเงินฝาก D/R+2.00%

-หลักประกันหลักทรัพย์ ไม่เกิน MRR+1.50%

-หลักประกันพันธบัตรรัฐบาล ไม่เกิน MRR-1.25%

รายละเอียดสินเชื่อ SME Quick Loan

 • ระยะผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี
 • ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (T/L)
 • ต้องมีหลักประกัน
 • ระยะเวลากู้ขั้นต่ำ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.99% 6 เดือนแรก เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ไม่เกิน  MRR+1.5% (เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

สมัครสินเชื่อ smes มีที่มีเงิน กับเพื่อนแท้

สินเชื่อธุรกิจ smes มีที่มีเงิน จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการกู้สินเชื่อ smes เพื่อการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนภายในธุรกิจและช่วยแบกรับความเสี่ยงเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทุนส่วนตัวของผู้ประกอบการ คุณสามารถนำที่ดินที่คุณใช้ประกอบการมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นกู้สินเชื่อ โดยเพื่อนแท้ยินดีให้สินเชื่อ smes

 • สินเชื่อ smes มีที่มีเงินวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน หรือ 300,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด เริ่มเดือนละ 0.60%
 • ระยะผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน

คุณสมบัติผู้กู้

สมัครสินเชื่อ smes มีที่มีเงินกับเพื่อนแท้ กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ไว้ดังนี้

 1. ผู้กู้มีสัญชาติไทย
 2. ผู้กู้มีอายุ 20 – 65 ปี
 3. ผู้กู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและครอบครองโฉนดตัวจริง (น.ส. 4 และ น.ส. 3 ก.)

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อมีที่มีเงิน

สินเชื่อ smes มีที่มีเงิน ใช้เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครสินเชื่อ ตามนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. โฉนดที่ดิน น.ส. 4 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3 ก.
 5. สมุดบัญชีธนาคาร

ทำไมต้องขอสินเชื่อ smes ไปทำธุรกิจ

การวางแผนที่ดีอย่างรอบคอบจะทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเติบโตไปได้ไกล การกู้เงินมาลงทุนในธุรกิจมีผลดีต่อผู้ประกอบการดังนี้

สินเชื่อ smes

กระจายความเสี่ยง

หากวันหนึ่งธุรกิจที่สร้างมากับมือเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นมาก็ตาม ผู้ประกอบการที่ใช้เงินส่วนตัวลงทุนจะได้รับผลกระทบมากถึงขั้นเงินหมดหรือถูกฟ้องล้มละลาย ฉะนั้น การกู้เงินจากสินเชื่อ smesเพื่อมาช่วยในการลงทุนบางส่วนหรือลงทุนทั้งหมดจะช่วยกระจายความเสี่ยงในวันที่คาดเดาไม่ได้ หากมีปัญหาขึ้นมาผู้ประกอบการก็ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากทางอื่นได้ด้วย เช่น การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หรือยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการของ SMEs

ลดหย่อนภาษี

การกู้เงินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจนอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถนำดอกเบี้ยจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ไปคิดคำนวณลดหย่อนภาษีได้

สร้างเครดิตการขอสินเชื่อในอนาคต

ถ้าผู้ประกอบการกู้เงินมาเพื่อขยายกิจการและการลงทุนแล้วมีผลการผ่อนชำระปกติและตรงเวลา จะเป็นการสร้างเครดิตทางการเงินให้กับธุรกิจ ทำให้ผู้ให้สินเชื่อในอนาคตเห็นสภาพคล่องและความน่าเชื่อของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้วงเงินกู้ถูกเพิ่มขึ้น หรือได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

สาเหตุที่คุณอาจขอสินเชื่อ smes ไม่ผ่าน

ขอสินเชื่อ smes ไม่ผ่านสักทีเกิดจากอะไรบ้าง ไม่ว่าจะขอไปกี่ครั้งก็ยังไม่ผ่านต้องทำอย่างไร เพื่อนแท้ได้รวมเหตุผลยอดนิยมที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อให้ผู้กู้ ซึ่งมีดังนี้

ไม่มีแผนธุรกิจ

การจัดทำ Business Plan มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการขอกู้ เพื่อให้ธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเชื่อได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธการกู้เงิน ในแผนธุรกิจควรมีข้อมูลว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทไหน มีการลงทุน รายรับ รายจ่าย จุดคุ้มทุน และผลกำไรในอนาคตเป็นเท่าไร ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้เพื่อให้สามารถเสมอโครงการได้ทั้งปากเปล่าและทางเอกสารอย่างคล่องแคล่วเมื่อโดนซักถาม

ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ smes ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจากธุรกิจเริ่มใหม่ขนาดเล็กยังมีรายได้ที่ไม่มั่นคง โอกาสที่จะได้รับอนุมัติมีน้อย โดยรูปแบบสินทรัพย์ที่เรียกค้ำประกันจะมีตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร หรือบุคคล และมีการประเมินก่อนว่าหลักค้ำประกันมีสภาพคล่อง สามารถครอบครองได้ทันที และนำไปขายทอดตลาดได้

ไม่มีประสบการณ์

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจแต่ยังขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเชื่อจะไม่มีความมั่นใจว่าผู้ประกอบการจะสามารถเดินธุรกิจต่อได้ หรือผู้ประกอบการที่ไม่มีประวัติการขอสินเชื่อหรือผ่อนชำระหนี้มาก่อน ธนาคารก็จะไม่เห็นความสามารถของการชำระหนี้ของผู้กู้ได้ในอนาคต ผู้ประกอบการจึงควรเลือกสร้างธุรกิจส่วนตัวจากความถนัดและความชอบ รวมถึงควรมีการเดินบัญชีอย่างน้อย 6 เดือนก่อนจะยื่นกู้สินเชื่อ smes

มีประวัติชำระหนี้ไม่ดี

วินัยทางการเงินแสดงออกมาในรูปแบบประวัติการชำระหนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่อนชำระขาด ไม่ตรงเวลาจะไม่ช่วยให้ธนาคารมั่นใจว่าคุณจะสามารถชำระหนี้คืนได้ ยิ่งถ้าผู้ประกอบการมีประวัติหนี้ NPL (Non Performing Loan) ก็จะเป็นการยากที่จะขอกู้สินเชื่อ smes แล้วได้รับการอนุมัติ ผู้ประกอบการจึงควรไปปิดหนี้หรือชำระหนี้ให้หมดเสียก่อน แล้วค่อยยื่นขอสินเชื่อใหม่

สรุป - สินเชื่อ smes

สมัครสินเชื่อ smes มีที่มีเงิน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางได้แล้ววันนี้ที่สาขาเพื่อนแท้เงินด่วนหรือผ่านแอป ได้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินที่ดินหรือ 300,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มที่ 0.60% ต่อเดือน พร้อมมีระยะผ่อนยาวนานสูงสุดถึง 48 เดือน

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม