สมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม

นาโนไฟแนนซ์ ช่วงภายในไม่กี่ปีมานี้ บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วนมั่นใจว่า สำหรับคนที่กำลังมองหาเงินกู้หรือเงินด่วนทั้งหลาย หรือแหล่งเงินกู้นอกระบบคงจะพอได้ยิน หรือได้เห็นผ่านๆ ตามาบ้างว่า รัฐบาลได้ออกนโยบายช่วยประชาชนลดหนี้สิน หรือช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยรัฐบาลได้ออกมา 2 แผนการหลักๆ ก็คือ นาโนไฟแนนซ์ และ พิโกไฟแนนซ์ 

ถ้าหากสงสัยว่า พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร ให้ลองไปอ่านได้ที่บทความนี้ สมัครสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) ใครๆกู้ได้ แต่ในบทความนี้ เราจะพาไปดูว่า นาโนไฟแนนซ์นั้นคืออะไร

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) คือ

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ คือ การปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้รายย่อยเหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพรายวัน หรือบุคคลที่มีรายได้ไม่แน่นอน ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถประสงค์เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน 

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

นาโนไฟแนนซ์

นาโนไฟแนนซ์เป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐที่เข้าม ช่วยเหลือประชาชน โดยการให้บริษัทที่มีผู้ประกอบการที่ควมคุมโดยกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขของภาครัฐเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชน โดยมีเงื่อนไขที่น้อย และกู้ได้ง่ายมากโดยมีเงื่อนไขรายละเอียดเป็นข้อๆดังนี้

1. ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

2. รับวงเงินด่วนทันใจได้ สูงสุดถึง 100,000 บาท

3. ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าของธุรกิจ หรือ คนที่มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท

เหตุผลที่ควรเลือกนาโนไฟแนนซ์

เหตุผลที่ควรเลือก Nano Fiance เพราะ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหานอกระบบหรือคนที่ต้องการเงินกู้ที่ดอกเบี้ยถูกและมีกฎหมายรองรับ สามารถชำระได้ทุกงวด โดยไม่มีปัญหาด้านการเงิน เพราะกระบวนการให้สินเชื่อจะมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้นอกระบบ 

ส่วนรัฐบาลเลือกใช้สถาบันการเงินของรัฐเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเงินด่วนนอกระบบ ที่ออกมาเพื่อช่วยลดหนี้ของเกษตรกร แต่ก็แก้ปัญหาได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น จึงทำให้ต้องมีมาตรการ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ขึ้นมา ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลต่างมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายยิ่งขึ้นและเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ตรงจุด

จุดเด่นของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ลักษณะเด่นของนาโนไฟแนนซ์ คือ กระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกลุ่มลูกหนี้นอกระบบ ไม่ต้องมีรายได้ประจำ สลิปเงินเดือน ไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลักประกัน ก็สามารถที่จะกู้ได้ หรือสำหรับใครที่เคยติดบูโรมาก่อนก็พิจารณาผ่อนผันให้ได้ 

ผู้ที่สนใจจะขอกู้เงินด่วน 10 นาที โอนเข้าบัญชี สามารถทำได้ที่บริษัทเงินทุนที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับได้เลย หรือถ้าบริษัทเงินกู้ดังกล่าว มีบริการยื่นกู้นาโนไฟแนนซ์ผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน

เกณฑ์การของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

 • ผู้ขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สามารถยื่นแบบขอกู้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
 • ไม่ต้องใช้เอกสารทางการเงินในการขอเงินกู้นาโนไฟแนนซ์ 
 • ไม่ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณารายได้ขั้นต่ำของผู้ขอสินเชื่อ Nano finance
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่อปีอยู่ที่ 33% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ
 • การขอ Nano finance ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีความยืดหยุ่น

ข้อควรระวังของนาโนไฟแนนซ์

 • ลูกกค้าจะต้องได้รับคู่ฉบับหนังสือสัญญาเงินกู้จากทางบริษัทผู้ให้บริการนาโนไฟแนนซ์ ไม่เช็ค บู โรทุกครั้งที่ใช้บริการสินเชื่อ กรณีที่ทางบริษัทนั้น ๆ บ่ายเบี่ยง หรือ ไม่ยินยอมที่จะให้คู่ฉบับหนังสือสัญญาเช่าซื้อเป็นหลักฐาน ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการทำผิดกฎหมาย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น อาจทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายได้
 • กรณีปิดสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ก่อนกำหนด ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีที่ปิดสัญญาก่อนทุกครั้งไป กรณีที่ทางบริษัทนั้นๆ ไม่ลดส่วนลดตรงนี้ให้ ลูกค้าสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้
 • กรณีรับใบเสร็จ จะต้องแยกรายละเอียดของเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าติดตามอย่างชัดเจน หากใบเสร็จที่ได้รับไม่บอกรายละเอียด แสดงว่าธุรกรรมนั้นๆที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ เป็นการเข้าข่ายการ หลีกเลี่ยง การเสียภาษีที่ถูกต้อง ลูกค้านาโนไฟแนนซ์มีสิทธิ์ที่จะร้องขอ ข้อชี้แจ้งจากทางบริษัทนั้นๆได้
 • การติดตามทวงถามหนี้ของนาโนไฟแนนซ์ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย คือ มีระยะเวลาติตตามทวงถามหนี้ที่ชัดเจน พนักงานต้องพูดจาสุภาพ
 • การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถเรียกเก็บเกินจากที่กำหนดได้ ซึ่งแต่ละบริษัทนั้น เรียกเก็บอาจจะไม่เท่ากัน แต่จะต้องไม่เกินกว่า ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นๆได้ ทุกครั้งไป

สรุป - นาโนไฟแนนซ์

แต่ถ้าหากใครกำลังมองหาแหล่งเงินกู้ในระบบที่เป็นพิโกไฟแนนซ์ แนะนำเพื่อนแท้เงินด่วน และถ้าสงสัยว่า พิโกไฟแนนซ์และ นาโนไฟแนนซ์แตกต่างกันอย่างไร ลองเข้าไปอ่านที่นี้ ให้กู้สินเชื่อโฉนดที่ดินง่าย จ่ายเต็ม สูงสุดถึง 300,000 บาท ถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยต่ำ 

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน เราเป็นบริษัทสินเชื่อถูกกฎหมายที่จะคอยช่วยเหลือคุณให้หลุดพ้นจากกองหนี้สินนอกระบบ หรือช่วยให้แหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจของท่านได้ที่เพื่อนแท้เงินด่วน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/08/2022 @ 22:06

เพื่อนแท้เงินด่วน
เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

เพื่อนแท้เงินด่วนมีสินเชื่อแบบไหนบ้าง

สินเชื่อทั้งหมดของเรา

เพื่อไม่ให้โดนหลอก ขอสินเชื่อผ่านแอพฯ “เพื่อนแท้” เท่านั้น

บทความยอดนิยม

จักรวาล “เพื่อนแท้” ที่มอบให้ลูกค้า

เครื่องมือ การตลาดออนไลน์ พรีเมี่ยม

บริการออนไลน์มูลค่าหลายพันบาทต่อเดือน ฟรี

ดอกเบี้ยเปรียบเทียบ

สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน : เริ่มต้น 0.60%
สินเชื่อรถยนต์ : เริ่มต้น 0.60%
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์ : เริ่มต้น 0.60%

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 28-36% https://1359.go.th/picodoc/

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ไม่เกิน 33% 
https://www.1213.or.th/nano

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ไม่เกิน 24% 
https://www.1213.or.th/car

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ไม่เกิน 25% 
https://www.1213.or.th/personal