กู้เงินแสนเอกสารแค่ 3 อย่างที่ไหนดี

หลายคนอาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินบ้าง เพราะมีเหตุจำเป็นที่ต้อง กู้เงินแสน แล้วจะทำยังไงดีล่ะ จะขอยืมคนอื่นก็ไม่ดีเท่าไหร่ อยากจะกู้เงินแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่เคยกู้เลย ไม่รู้ว่าต้องเลือกบริษัทไหนสินเชื่อแบบใดเฮ้อออ!! ไม่ต้องห่วงค่ะ เพื่อนแท้เงินด่วมีทางออกให้คุณแล้ว กู้เงินด่วน 30 นาทีง่ายๆใช้เอกสารเพียงแค่ 3 อย่างเท่านั้น!!!

การกู้เงิน คือ

การเงินกู้ คือ เงินที่ลูกหนี้ไปขอกู้กับเจ้าหนี้และมีการเซ็นสัญญากันไว้ว่าจะต้องชำระงวดละเท่าไหร่เป็นเวลากี่ปี โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้ ระยะเวลาการกู้เงิน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

กู้เงินแสน

กู้เงินแสน นอกระบบ

กู้เงินแสน นอกระบบ คือ เงินกู้ที่ไม่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง และไม่มีกฎหมายรองรับ มีข้อกำหนดไม่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการชำระ หรือ จำนวนเงินที่ต้องชำระแต่ละงวด มีดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 15 หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน จนส่งผลให้ดอกเบี้ยสูงถึง 36% ต่อปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้

ปัณหาของการกู้เงินนอกระบบ

พอเราไม่มีเงินจ่าย การกู้เงินแสนนอกระบบก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ เช่น ถูกสะกดรอยตามข่มขู่ ทำให้อับอาย ทำร้ายร่างกายหรือทรัพย์สินได้ ก่อนจะกู้หนี้นอกระบบควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจด้วยนะคะว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงไหม

ศูนย์ร้องเรียนหนี้นอกระบบ

แต่ถ้าตกเป็นเหยื่อกู้เงินแสนนอกระบบไปแล้ว สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้จากหน่วยงานเหล่านี้ค่ะ

 • ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน โทร. 1359
 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โทร. 02-575-3344
 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567

กู้เงินแสน ในระบบ

กู้เงินแสน ในระบบ คือ เงินกู้ที่เจ้าหนี้อยู่ในรูปแบบของธนาคาร เป็นเงินกู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องร่วมกันปฏิบัติ เช่น ระยะเวลาในการผ่อนชำระ หรือจำนวนเงินที่ต้องงชำระในแต่ละงวด

การกู้เงินถูกกฎหมายในระบบจะต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร การกู้เงินแสนในระบบจะมีความเป็นมาตรฐาน ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ แนะนำว่าถ้าหากจำเป็นว่าจะต้องการเงินแสนสักครั้งควรเลือกกู้แบบเงินกู้ในระบบจะดีกว่าค่ะ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นการกู้เงินแสนในระบบ เป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการธนาคาร ก่อนจะทำทำธุระกิจต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น ผู้ที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลอื่นเป็นทางการค้าปกติโดยมีลักษณะสินเชื่อเข้าข่ายตามลักษณะของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจให้ถูกต้องก่อน

และดำเนินงานกู้เงินแสนให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจกำหนดขึ้นค่ะ

ข้อดีของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance)

 1. เป็นกู้เงินแสนในระบบ ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ สัญญาเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยถูกและมีความโปร่งใสและเป็นธรรมเพราะอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง
 2. หลักประกันการกู้เงิน สามารถใช้หรือไม่ใช้หลักประกัน ในการกู้เงินได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน
 3. วัตถุประสงค์ในการกู้เงินแสนของผู้กู้ยืมมีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ เช่น กู้เพื่อการบริโภค กู้ฉุกเฉิน กู้เพื่อลงทุน
 4. มีดอกเบี้ยที่ถูกและไม่เอาเปรียบลูกหนี้

เอกสาร กู้เงินแสน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 5. สลิปเงินเดือนตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน
 6. Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน
 7. สำเนาหลักฐานการปิดบัญชีหนี้เครดิตบูโร (ถ้ามี)
 8. ใบรับรองเงินเดือน
 9. เอกสารหลักทรัพย์

ทำไมเอกสารที่ต้องใช้เมื่อต้องการเงินแสนด่วนถึงเยอะแยะขนาดนี้ล่ะเนี่ย เลือกบริษัทที่จะให้กู้เงินแสนได้แล้ว แต่ก็มาติดตรงเอกสารเนี่ยแหละนะเยอะเหลือเกินแม่จ๋า จะไม่ได้กู้ก็เพราะเอกสารไม่ครบแน่ๆเลยคุณ ฉันจะทำยังไงดีฉันต้องการเงินด่วนมีบริษัทไหนอนุมัติเร็วได้เงินไวใช้เอกสารไม่เยอะมีไหมคะ

กู้เงินแสน เพื่อนแท้

ถ้าคุณต้องการเงินด่วนฉุกเฉินหรืออยากได้เงินกู้ในระบบ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก กู้เงินแสนเพื่อนแท้เงินด่วนใช้เอกสารเพียงแค่ 3 อย่างเท่านั้น คือ

 1. บัตรประชาชนฉบับจริง
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 3. โฉนดที่ดินตัวจริง

มาปรึกษาปัญหาเงินด่วนทันใจกับเราที่เพื่อนแท้เงินด่วน เป็นหลักทรัพย์ที่ดอกเบี้ยต่ำ ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาทีแน่นอนค่ะ

สรุป - กู้เงินแสน ที่ไหนดี

หากต้องการกู้เงินแสนที่ถูกกฎหมายดอกเบี้ยต่ำควรจะเลือกเงินกู้ในระบบจะดีที่สุดจะได้มีกฎหมายคุ้มครองด้วย เพราะจะได้ไม่เสียเปรียบเจ้าหนี้ แต่ถ้าหากเราเลือกเงินกู้นอกระบบจะทำให้มีปัญหาต่างๆตามมาได้นะคะ

ที่สำคัญไปกว่านั้นเราควรเลือกกู้เงินแสนให้ถูกกับหลักทรัพย์ด้วยนะคะว่าควรเลือกหลักทรัพย์ประเภทไหนถึงจะได้วงเงินตามจำนวนที่เราต้องการใช้ ควรดูเรื่องเอกสารสัญญาและดอกเบี้ยให้ดีๆ ใช้ความรอบคอบให้มากๆก่อนที่จะมีการทำสัญญาเงินกู้ค่ะ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม