วิธีค้นหาที่ดินออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน

การค้นหาที่ดินเป็นกระบวนการที่สำคัญและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและสามารถสร้างมูลค่าในอนาคตได้หากมีการวางแผนและการเลือกที่ดินที่ดี บทความนี้จะนำเสนอวิธีการค้นหาที่ดินอย่างละเอียด รวมถึงเคล็ดลับและขั้นตอนต่างๆ ที่คุณควรรู้ 

ความสำคัญของการค้นหาที่ดิน

การค้นหาที่ดินเป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีผลกระทบในหลายด้าน การเลือกที่ดินที่ถูกต้องสามารถส่งผลให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนและใช้งานที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเลือกที่ดินที่เหมาะสม

การเลือกที่ดินที่เหมาะสมต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกสบายในการเข้าถึง และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ การเลือกทำเลที่ดีสามารถเพิ่มมูลค่าที่ดินในอนาคตได้อย่างมาก เช่น การเลือกที่ดินที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า หรือสถานีรถไฟฟ้า 

การประเมินมูลค่าที่ดิน

การประเมินมูลค่าที่ดินเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณทราบถึงราคาตลาดที่แท้จริงของที่ดินนั้นๆ การประเมินมูลค่าที่ดินสามารถทำได้โดยการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ให้บริการประเมินที่ดิน การทราบถึงมูลค่าที่ดินจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเลือกและประเมินราคาที่ดินที่ดีจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าที่ดินที่คุณเลือกนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาและสร้างมูลค่าในอนาคต 

ประเภทของที่ดิน

การรู้จักประเภทของที่ดินเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเลือกที่ดินที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ที่ดินสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้: 

ที่ดินสำหรับการอยู่อาศัย

ที่ดินประเภทนี้เหมาะสำหรับการสร้างบ้านพักอาศัย การเลือกที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยควรพิจารณาทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง เช่น โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และการคมนาคมที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบๆ ที่ดินว่ามีความปลอดภัยและน่าอยู่หรือไม่ 

ที่ดินสำหรับการเกษตร

ที่ดินสำหรับการเกษตรควรมีคุณภาพดินที่ดี เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การเลือกที่ดินสำหรับการเกษตรควรพิจารณาแหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้งานและการทำเกษตร รวมถึงสภาพภูมิอากาศและความสะดวกในการเข้าถึงตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

ที่ดินเพื่อการพาณิชย์

ที่ดินประเภทนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นสถานที่ทำธุรกิจ เช่น ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม หรือศูนย์การค้า การเลือกที่ดินเพื่อการพาณิชย์ควรพิจารณาทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในการดึงดูดลูกค้า เช่น อยู่ในย่านธุรกิจ หรือบริเวณที่มีการสัญจรผ่านไปมาเยอะ นอกจากนี้ ควรพิจารณาการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบคมนาคมในพื้นที่นั้นด้วย 

ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ดินประเภทนี้เหมาะสำหรับการก่อสร้างโรงงานหรือพื้นที่อุตสาหกรรม การเลือกที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมควรพิจารณาทำเลที่ตั้งที่มีความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า รวมถึงการเข้าถึงแหล่งพลังงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน 

การเลือกประเภทของที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานจะช่วยให้คุณสามารถใช้งานที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าในอนาคต 

วิธีค้นหาที่ดิน ผ่านระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน Landsmaps

ในการใช้งาน Landsmaps, คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ที่ landsmaps.dol.go.th เว็บไซต์นี้มีการออกแบบให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สะดวก, ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือ 

Landsmaps เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาโดยกรมที่ดิน, มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ดินได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วย Landsmaps คุณสามารถค้นหาระวางที่ดินและแปลงที่ดินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ 

ค้นหาที่ดิน

1. ลงชื่อเข้าใช้งาน

 • ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของผู้ใช้งาน 
 • สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการลงทะเบียนผ่านบัญชี Facebook, Google, Twitter หรือ OpenID 
 • กดลงชื่อเข้าใช้งาน 

2. ค้นหาแปลงที่ดิน (กรณีมีโฉนดที่ดิน)

 • ใส่ข้อมูลอำเภอ จังหวัด ที่ตั้งอยู่ของแปลงที่ดิน 
 • ใส่หมายเลขโฉนดที่ดิน 
 • กดค้นหา 

3. ค้นหาแปลงที่ดิน (กรณีไม่มีโฉนดที่ดิน)

3.1 ซูมแผนที่หา

 • ทำการซูมเข้า-ออกบริเวณแผนที่โดยตรง 
 • เมื่อหาเจอให้กดคลิก 2 ครั้งที่หมุดบนแปลงที่ดิน 

3.2 ค้นหาสถานที่สำคัญ

 • ใส่สถานที่สำคัญที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับแปลงที่ดินนั้นๆ 
 • เมื่อหาเจอให้กดคลิก 2 ครั้งที่หมุดบนแปลงที่ดิน 

3.3 ค้นหาจากตำแหน่งปัจจุบัน

 • เปิดตำแหน่งของอุปกรณ์ใช้เว็บไซต์
 • จากนั้นกดเลือกหาบริเวณแปลงที่ดินที่ต้องการ 

ขั้นตอนในการค้นหาที่ดิน

การค้นหาที่ดินเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบและการพิจารณาหลายๆ ด้านเพื่อให้ได้ที่ดินที่ตรงตามความต้องการและมีมูลค่าในอนาคต มาดูขั้นตอนสำคัญที่ควรทำในกระบวนการค้นหาที่ดินกัน: 

กำหนดวัตถุประสงค์

ขั้นตอนแรกในการค้นหาที่ดินคือการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าคุณต้องการใช้ที่ดินเพื่ออะไร เช่น การสร้างบ้าน การเกษตร การทำธุรกิจ หรือการลงทุน การกำหนดวัตถุประสงค์จะช่วยให้คุณสามารถคัดเลือกที่ดินที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น 

การค้นหาผ่านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

การใช้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จะมีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับที่ดินที่มีอยู่ในตลาด และสามารถให้คำแนะนำในการเลือกที่ดินที่เหมาะสมกับคุณ นอกจากนี้ ตัวแทนยังสามารถช่วยในการเจรจาราคาและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ 

การค้นหาผ่านเว็บไซต์

ปัจจุบันมีเว็บไซต์หลายแห่งที่ให้บริการค้นหาที่ดิน เช่น DDproperty และ Baania คุณสามารถค้นหาที่ดินที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถดูรายละเอียด ขนาด ราคา และทำเลที่ตั้งของที่ดินได้ 

การตรวจสอบทางกฎหมาย

ก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดิน ควรตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของที่ดินนั้นๆ ว่าไม่มีปัญหาทางกฎหมาย เช่น การค้ำประกัน การถูกบังคับขาย หรือการมีข้อพิพาทกับบุคคลอื่น 

การตรวจสอบสภาพที่ดิน

การตรวจสอบสภาพที่ดินเป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน เช่น คุณภาพดิน ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ และการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

การตรวจสอบแผนที่และโฉนด

การตรวจสอบแผนที่และโฉนดที่ดินจะช่วยให้คุณทราบถึงขอบเขตและขนาดที่แท้จริงของที่ดิน รวมถึงการตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินมีความถูกต้องและสมบูรณ์ 

การประเมินราคาที่ดิน

การประเมินราคาที่ดินเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อขาย คุณสามารถใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคา หรือศึกษาราคาตลาดของที่ดินในพื้นที่นั้นๆ 

การเจรจาต่อรองราคา

การเจรจาต่อรองราคาเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อที่ดินในราคาที่เหมาะสม ควรศึกษาตลาดและเตรียมตัวให้พร้อมในการเจรจา 

การจัดเตรียมเอกสารและสัญญาซื้อขาย

เมื่อได้ที่ดินที่ต้องการแล้ว ควรจัดเตรียมเอกสารและทำสัญญาซื้อขายที่ดินอย่างละเอียดและถูกต้อง การทำสัญญาควรมีการตรวจสอบและลงนามโดยทั้งสองฝ่าย 

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ควรเตรียมตัวและศึกษาเอกสารที่ต้องใช้ รวมถึงค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน

การค้นหาที่ดินอาจเป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อน แต่หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอย่างรอบคอบ จะช่วยให้คุณได้ที่ดินที่ตรงตามความต้องการและมีมูลค่าในอนาคต 

การเงินและการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน

การวางแผนการเงินและการจัดหาทุนสำหรับการซื้อที่ดินเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการลงทุน นี่คือขั้นตอนและแนวทางในการจัดการเรื่องการเงินและการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน: 

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินเป็นขั้นตอนแรกที่คุณควรทำในการเตรียมตัวซื้อที่ดิน การวางแผนการเงินจะช่วยให้คุณทราบถึงงบประมาณที่มีอยู่และสามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรคำนึงถึง: 

 • การประเมินความสามารถทางการเงิน: ประเมินรายได้และรายจ่ายของคุณเพื่อดูว่าสามารถจัดหาทุนสำหรับการซื้อที่ดินได้มากน้อยเพียงใด 
 • การสำรองเงิน: ควรมีการสำรองเงินเผื่อสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน 
 • การจัดการหนี้สิน: หากคุณมีหนี้สินอยู่ ควรจัดการให้เรียบร้อยก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดิน เพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคต 

การขอกู้ยืมจากธนาคาร

การขอกู้ยืมจากธนาคารเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการจัดหาทุนสำหรับการซื้อที่ดิน โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามความสามารถในการชำระหนี้และมูลค่าของที่ดิน นี่คือขั้นตอนในการขอกู้ยืม:

 • การเตรียมเอกสาร: ควรเตรียมเอกสารที่จำเป็นเช่น รายการรายได้ รายการรายจ่าย โฉนดที่ดิน และประวัติการทำงาน เอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินความสามารถในการกู้ยืมได้ 
 • การประเมินที่ดิน: ธนาคารจะมีการประเมินมูลค่าที่ดินโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงและใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืม 
 • การพิจารณาดอกเบี้ยและเงื่อนไข: คุณควรศึกษาดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมจากธนาคารต่างๆ เพื่อเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดกับคุณ 

สินเชื่อที่ดิน

บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด ให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และสินเชื่อโฉนดที่ดินได้ โดยสามารถขอกู้ได้สูงสุดถึง 130% ของราคาประเมินที่ดิน 

การจัดการการชำระเงินกู้

การจัดการการชำระเงินกู้เป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาสถานะการเงินของคุณ ควรมีการวางแผนการชำระเงินกู้ให้เป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลา โดยมีแนวทางดังนี้:

 • การตั้งงบประมาณการชำระเงิน: กำหนดงบประมาณสำหรับการชำระเงินกู้ในแต่ละเดือน และพยายามไม่ให้มีการขาดส่งหรือชำระล่าช้า 
 • การตรวจสอบสัญญา: ควรอ่านและทำความเข้าใจสัญญาการกู้ยืมอย่างละเอียด เพื่อทราบถึงเงื่อนไขและข้อผูกพันต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม 
 • การรีไฟแนนซ์: หากมีโอกาส ควรพิจารณาการรีไฟแนนซ์เพื่อปรับลดดอกเบี้ยหรือปรับปรุงเงื่อนไขการกู้ยืมให้เหมาะสมกับสถานะการเงินของคุณ 

การวางแผนการเงินและการจัดหาทุนในการซื้อที่ดินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงในการลงทุนในระยะยาว 

คำถามที่พบบ่อย

1. ควรใช้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือไม่?

การใช้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้กระบวนการค้นหาและซื้อที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่น 

2. ทำไมต้องตรวจสอบสภาพที่ดินก่อนซื้อ?

การตรวจสอบสภาพที่ดินช่วยให้คุณทราบถึงคุณภาพและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเกิดน้ำท่วม หรือดินทรุด ซึ่งมีผลต่อการใช้งานที่ดินในอนาคต 

3. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อราคาที่ดิน?

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดินได้แก่ ทำเลที่ตั้ง ขนาดที่ดิน สภาพแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนา 

4. ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการซื้อขายที่ดิน?

เอกสารที่ควรเตรียมในการซื้อขายที่ดินได้แก่ โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย และเอกสารประจำตัวของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 

5. ควรทำอย่างไรหากพบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน?

หากพบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อให้ได้รับคำแนะนำและการช่วยเหลือที่ถูกต้อง 

บทสรุป

การค้นหาที่ดินเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและการพิจารณาอย่างรอบคอบ คุณควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ที่ดินที่ตรงตามความต้องการและมีมูลค่าในอนาคต 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม