ไขคำตอบ จำนอง VS จำนำที่ดิน แตกต่างกันอย่างไร

การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการจำนองและการจำนำกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของทรัพย์สินในการพิจารณาใช้ที่ดินของตนเป็นหลักประกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งสองตัวเลือกล้วนเป็นขั้นตอนในการกู้ยืมเงิน แต่ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดความแตกต่าง

จำนองที่ดิน

จำนองที่ดิน เป็นนิติกรรมในการขอสินเชื่อรูปแบบหนึ่งและมีผลผูกพันธ์ทางกฎหมาย โดยที่ “ผู้จำนอง” ให้คำมั่นว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจำนองได้ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม ที่ดิน และทรัพย์สินที่จดทะเบียน ทรัพย์สินแต่ละรายการเหล่านี้จะต้องได้รับการกำหนดเป็นพิเศษในกฎหมายที่กำหนดให้จำนองที่ดิน

ข้อตกลงระยะยาว

การจำนองเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมักมีระยะเวลา 15 ถึง 30 ปี เพื่อให้สามารถจัดการกำหนดชำระคืนได้

ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

ที่ดินหรือทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันหมายถึงผู้ให้กู้ถือครองกรรมสิทธิ์หรือโฉนดที่ดินจนกว่าเงินกู้จะชำระคืนเต็มจำนวน

อัตราดอกเบี้ย

การจำนองมักจะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือปรับได้ โดยพิจารณาตั้งแต่เริ่มสัญญาเงินกู้

กระบวนการทางกฎหมาย

กระบวนการจดจำนองที่ดิน ผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องไปทำนิติกรรมกัน ณ สำนักงานกรมที่ดิน

ความเสี่ยงในการยึดสังหาริมทรัพย์

หากผู้กู้ไม่ชำระเงิน ผู้ให้กู้สามารถดำเนินการยึดสังหาริมทรัพย์โดยยึดทรัพย์สินเพื่อขอคืนวงเงินกู้ได้

จำนำโฉนดที่ดิน

การจำนำโฉนดที่ดิน คือ การส่งมอบโฉนดที่ดินตัวจริงให้กับบุคคลอื่น หรือ “ผู้รับจำนำโฉนดที่ดิน” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยผู้จำนำโฉนดที่ดินจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามกฎหมาย บุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตให้จำนำที่ดินให้บุคคลอื่นได้ มิฉะนั้นจะถือเป็นการยักยอกเงิน หรือการลักทรัพย์ ผู้รับจำนำมีสิทธิครอบครองโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันจนกว่าผู้จำนำได้ชำระหนี้ไถ่ถอนครบถ้วนแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด 

วิธีแก้ปัญหาระยะสั้น

การจำนำได้รับการออกแบบให้เป็นวิธีแก้ปัญหาทางการเงินระยะสั้น โดยมีเงื่อนไขการกู้ยืมโดยทั่วไปตั้งแต่ไม่กี่เดือนถึงสองสามปี

ได้เงินทันที

ผู้กู้ยืมสามารถเข้าถึงเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบเครดิตที่กว้างขวางหรือกระบวนการอนุมัติที่ใช้เวลานานที่เกี่ยวข้องกับการจำนอง

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

เนื่องจากมีลักษณะเป็นระยะสั้นและมีความเสี่ยงสูงต่อผู้ให้กู้ สินเชื่อจำนำมักจะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการจำนอง

การเก็บรักษาทรัพย์สิน

ผู้รับจำนำจะเป็นผู้เก็บโฉนดตัวจริงไว้เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน แต่กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นของผู้จำนำอยู่

ความเสี่ยงในการสูญเสียกรรมสิทธิ์

การไม่ชำระคืนเงินกู้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันอาจส่งผลให้ผู้กู้สูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายให้กับผู้ให้กู้

ความแตกต่างที่สำคัญ จำนอง VS จำนำที่ดิน

เปรียบเทียบ จำนอง VS จำนำที่ดิน แตกต่างกันอย่างไร

ระยะเวลา

การจำนองถือเป็นระยะยาว ในขณะที่การจำนำเป็นวิธีแก้ปัญหาทางการเงินระยะสั้น 

อัตราดอกเบี้ย

การจำนองมีแนวโน้มที่จะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราที่สูงกว่าที่เกี่ยวข้องกับการจำนำ 

กระบวนการอนุมัติ

การจำนองต้องมีกระบวนการอนุมัติที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงการตรวจสอบเครดิตและการประเมินทางการเงิน การจำนำเสนอทางเลือกที่รวดเร็วและเข้าถึงได้มากขึ้น โดยมักจะไม่ต้องตรวจสอบเครดิตอย่างละเอียด 

ความเสี่ยง

ทั้งสองตัวเลือกมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่เจ้าของโฉนดที่ดินไม่สามารถชำระหนี้

สรุป

โดยสรุป ทางเลือกระหว่างการจำนองที่ดินและการจำนำโฉนดที่ดินขึ้นอยู่กับความต้องการทางการเงินในปัจจุบัน ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ และเงื่อนไขที่คุณยินดียอมรับ การจำนองเหมาะสำหรับความต้องการทางการเงินระยะยาวโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า ในขณะที่การจำนำช่วยให้เข้าถึงเงินสดได้อย่างรวดเร็วด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและเงื่อนไขการชำระคืนที่สั้นกว่า

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม