เช็คค่าโอนที่ดินมรดก 2565 ให้ญาติ หรือลูก เสียเท่าไหร่?

สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 เป็นภาษีที่ถูกกำหนดเอาไว้สำหรับผู้ที่ครองที่ดิน มูลค่า 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีดังกล่าว หรืออาจครองที่ดินมากกว่า 1 แปลง ก็ต้องเริ่มเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก แปลว่าหากเราถือครองที่ดินที่ไม่ได้ประโยชน์เยอะมากขึ้น เราก็ต้องเสียภาษีที่ดินเยอะขึ้นเช่นกัน

ดังนั้นการเปลี่ยนไปเสียภาษีโอนที่ดินครั้งเดียว โดยการเสียค่าโอนที่ดิน มรดก 2565 ให้ลูก หรือญาติช่วยถือครอง จึงเป็นทางออกช่วยเรื่องการแบ่งเบาภาษีได้ ซึ่งจะมีค่าโอนที่ดินเท่าไหร่บ้างนั้น? เพื่อนแท้เงินด่วนขอแยกออกไปตามแต่ละกรณี ดังนี้

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฉบับใหม่

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดิน ที่ถูกยกเลิกไป ทำให้ผู้ครอบครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ที่มีมูลค่าเกินเกณฑ์ยกเว้นภาษี ต้องเสียภาษีตามมูลค่าของที่ดินในอัตราที่กำหนด จึงทำให้คนที่มีที่ดินหลายแปลง ใช้วิธีโอนที่ดิน ให้กับคนใกล้ชิด เพื่อกระจายการถือครอง ให้เสียภาษีน้อยลง

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการโอนให้กับญาติพี่น้อง คนในครอบครัว หรือซื้อ-ขายแบบโอนกรรมสิทธิ์  แต่ละกรณีต่างมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ไปดูกันว่าหากต้องการโอนที่ดินให้กับผู้อื่น มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

หาเงินจ่ายค่าโอนมรดก คลิ๊ก

กรณีโอนโดยยกให้ญาติพี่น้อง

การโอนโฉนดที่ดินให้ญาติพี่น้อง และต้องเสียค่าธรรมเนียม การโอน ที่ดิน ให้ญาติเท่าไรนั้น เราสามารถจำแนกออกมาได้ 3 แบบด้วยกัน คือ

1. ภาษีค่าโอนที่ดินมรดกให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีแรกสำหรับพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกัน และต้องการโอนที่ดินให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่ายแม่ต้องการยกที่ดินให้ลูก จะเสียภาษีโอนที่ดินให้ลูกที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลอีก 5% จากราคาประเมิน เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท

จากรายการค่าโอนที่ดินแล้ว แม้ว่าพ่อแม่จะถือครองที่ดินเพียงไม่กี่ปี ก็ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ตามข้อยกเว้นจากกรมสรรพากร ทำให้มีอัตราภาษีต่ำที่สุด

ภาษีโอนที่ดินให้ลูก

2. ภาษีค่าโอนที่ดินมรดกให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือฝ่ายพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร แต่ต้องการยกที่ดินให้แก่ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ลูกดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้นบันได จากราคาประเมิน หักค่าใช้จ่าย 50%

ส่วนที่ 2 ยังเสียค่าโอนที่ดินเพียงแค่ 0.5% ทว่าต้องมีการเสียภาษีตามขั้นบันได อีกทั้งหากถือครองไม่เกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่เกิน 1 ปี จะเข้าข่ายการเสียภาษีธุรกิจด้วย

3. ภาษีค่าโอนที่ดินมรดกให้กับฝ่ายญาติ ที่ไม่ใช่ลูก

รายการสุดท้ายจะสรุปเรื่องค่าโอนที่ดินให้กับญาติที่อยู่ในสายเลือดคนอื่น ๆ ทั้ง พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หลาน หรือแม้แต่ลูกบุญธรรม ถ้าที่ดินนี้ไม่ใช่มรดกตกทอด จะต้องเสียภาษีค่าโอนที่ดินดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.0% จากราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินหรือราคาขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเสียตามขั้นบันได จากราคาประเมิน และได้หักค่าใช้จ่ายจากปีที่ถือครอง

สรุปผลสำหรับกรณีที่ 3 นับว่ามีอัตราภาษีค่าโอนที่ดินมรดกเกณฑ์เดียวกันทุกคน ทว่าค่าภาษีจะถูกหรือแพง ก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง อีกเรื่องคือการตั้งราคาขายสูงกว่าราคาประเมิน จะส่งผลไปถึงค่าอากรแสตมป์หรือภาษีธุรกิจเฉพาะที่สูงขึ้นด้วย

ค่าโอนที่ดินมรดก 2565

กรณีโอนมรดก

การโอนที่ดินในรูปแบบมรดก จะเสียแค่ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเท่านั้น ถ้าผู้รับมรดกเป็นผู้สืบสันดาน เช่น บุตร หลาน เหลน ลื้อ หรือระหว่าคู่สมรส จะเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5% จากราคาประเมิน แต่ถ้าหากเป็นญาติพี่น้อง หรือลูกบุรธรรมจะเสียค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประมิน

ผู้รับมรดกจะต้องเสียค่าโอนที่ดินมรดกด้วย ตามอัตราดังนี้

 • หากมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีในอัตรา 10% เฉพราะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
 • หากผู้รับมรดกเป็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทวด หรือผู้สืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลน โหลน ลื้อ จะต้องเสียภาษ๊ในอัตรา 5%
 • ถ้าสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต แล้วอีกฝ่ายได้รับมรดกเป็นที่ดิน ถ้าสามี-ภรรยาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับมรดกจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี

กรณีโอนสำหรับการซื้อ-ขาย

การซื้อขายที่ดิน กับญาติพี่น้อง ต้องมีการโอนทั้งหมด 5 อย่างเหมือนกัน คือ

1.ค่าธรรมเนียมการโอน

จะคิดค่าธรรมเนียมในการโอน 2% ของราคาประเมิน ในวงเงินเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ส่วนใหญ่ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกกลงกันจ่ายคนละครึ่ง

2.ค่าจดจำนอง

การจดจำนองจะต้องเสียค่าจดจำนองด้วย ซึ่งปกติคิด 1% ของมูลค่าจำนองที่ดิน แต่ปี 2563 ปรับลดลงเหลือ 0.01% ในราคาซื้อ-ขายและวงเงินจำนอง ไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งหากมูลค่าการซื้อ-ขายมากกว่า 3 ล้านบาท ค่าจดจำนองยังคงคิด 1% ตามเดิม ทั้งนี้ การจดทะเบียนการโอนและการจดจำนอง ต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน

3.ค่าอากรแสตมป์

หากผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาแล้วมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี หรือ ถือครองครบ 5 ปี จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ โดยคิดเป็น 0.5% ของราคาซื้อ-ขาย หรือราคาประเมินทุนทรัพย์

4.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ