วิธีสวดคาถาเงินล้าน 9 จบให้รวยเวอร์

บทสวดมนต์บางบทเชื่อกันว่ามีพลังที่ไม่เพียงแต่นำความสงบสุขและการมุ่งความสนใจไปที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติธรรมด้วย การปฏิบัติอย่างหนึ่งคือการสวดมนต์ “คาถาเงินล้าน” ซึ่งเป็นชุดวลีเฉพาะที่สวดมนต์โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดความมั่งคั่ง บทความนี้เจาะลึกวิธีการสวดมนตร์ 9 รอบ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่พระภิกษุผู้เคารพนับถือในประเทศไทยแพร่หลายและเชื่อว่าจะส่งผลต่อความสำเร็จทางการเงิน

ทำความเข้าใจกับคาถาเศรษฐี

คาถาเศรษฐีเงินล้านหยั่งรากลึกในแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธไทย และเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์วลีเฉพาะที่เชื่อกันว่าเชิญชวนความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับพระภิกษุที่มีชื่อเสียงซึ่งมีชื่อเสียแนวคิดเบื้องหลังคาถาเงินล้านนี้ไม่ได้เป็นเพียงการดึงดูดความมั่งคั่งเหนือธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการกำหนดความตั้งใจที่มุ่งเน้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ในขณะเดียวกันก็รักษาจรรยาบรรณในการทำงานอย่างขยันขันแข็ง 

คาถาเงินล้าน 9 จบ โดย หลวงพ่อปาน (วัดบางนมโค พระนครศรีอยุธยา)

คาถาเงินล้านหลวงพ่อปานมีรากฐานมาจากการทำสมาธิวิปัสสนาและการปฏิบัติที่ท่านได้เรียนรู้จากพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน หลวงพ่อปานเป็นที่รู้จักและนับถือในหมู่นักสะสมพระเครื่อง ได้รับการยกย่องในด้านคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเมตตาและความนิยมชมชอบ ผู้ที่ครอบครองพระเครื่องหรือวัตถุมงคลใดๆ จากหลวงพ่อปาน เชื่อกันว่ามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

(ตั้งนะโม 3 จบ ) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ 

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา 

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ 

คาถาเงินล้าน 108 รอบ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ (วัดท่าซุง อุทัยธานี)

หลวงพ่อฤาสีลิงดำเป็นพระภิกษุผู้เป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่รู้จักจากการฝึกวิปัสสนาอย่างลึกซึ้งและเชี่ยวชาญทางจิต โดยเฉพาะในการพัฒนาพลังจิต เป็นที่จดจำอย่างเลื่องลือเพราะเมื่อมรณภาพแล้วร่างกายก็ไม่เน่าเปื่อยและเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าซุง คาถาเงินล้าน 108 จบที่ท่านสวดนั้น ท่านได้รับมาจากสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ใช้เวลาบำเพ็ญกรรมฐานเป็นเวลาสี่ปีจึงจะสำเร็จได้าถาเหล่านี้มา 

(ตั้งนะโม 3 จบ ) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

มปะจิตฉามิ นาสังสิโม 

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (ปัดเป่าอุปสรรค) 

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (เรียกเงินแสน) 

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (มีลาภไม่ขาดสาย) 

มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน) 

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา  

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า) 

สัมปะติจฉามิ (ให้ได้ผลโดยเร็ว) 

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ 

วิธีสวดคาถาเงินล้าน 9 จบ

คาถาเงินล้าน 9 จบ โดย หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก (วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา)

หลวงพ่อรวย วัดตะโก เป็นพระเกจิที่เคารพนับถือสืบทอดความรู้มาจากหลวงพ่อชื่น (พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ) อดีตเจ้าอาวาสวัดภาชี ท่านเป็นลูกศิษย์โดยตรงของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นยุคที่ความเชื่อเกี่ยวกับโบราณวัตถุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แพร่หลาย หลวงพ่อรวยมีชื่อเสียงในเรื่องการปลุกเสกพระเครื่องโดยเฉพาะ 

(ตั้งนะโม 3 จบ ) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ 

เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา 

สัพพะโส คุณะวิภา 

สัมปัจโต นะรุตตะโม 

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ 

ภะวันตุเม 

วิธีเตรียมตัวก่อนสวดมนต์

การสวดมนต์เศรษฐีอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยมากกว่าการท่องคำศัพท์ มันต้องการการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความหมายที่อยู่เบื้องหลังและแนวทางปฏิบัติที่มีระเบียบวินัย ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสวดมนต์ 9 รอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด:

  1.  การเตรียมการ: หาสถานที่เงียบสงบและสะดวกสบายที่คุณสามารถนั่งได้อย่างสงบสุขโดยไม่มีการรบกวน การตั้งค่านี้ช่วยในการบรรลุสมาธิที่จำเป็นสำหรับการสวดมนต์ที่มีประสิทธิภาพ 
  2. การตั้งค่าความตั้งใจ: ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตั้งเจตนาที่ชัดเจนในใจของคุณ นี่อาจเป็นเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงหรือความปรารถนาโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มความเจริญรุ่งเรือง ความตั้งใจที่ชัดเจนจะช่วยชี้นำพลังแห่งมนต์ 
  3. ท่าทางทางกายภาพ: นั่งในท่าที่สบายโดยให้หลังตรง ท่านี้ช่วยในการตื่นตัวและมีสมาธิในระหว่างการสวดมนต์ 
  4. การหายใจ: หายใจเข้าลึกๆ สักสองสามครั้งก่อนที่จะเริ่ม การหายใจเข้าลึกๆ ช่วยให้จิตใจสงบและทำให้มีสมาธิ 
  5. เทคนิคการสวดมนต์ : เริ่มสวดบทสวดมนต์ช้าๆ ชัดเจน แต่ละรอบควรออกเสียงด้วยความจริงใจและตั้งใจ ควรทำซ้ำวลี 9 ครั้งในวงต่อเนื่องโดยไม่ทำให้จังหวะขาด 
  6. สติและสมาธิ: ขณะสวดมนต์ ให้จิตใจจดจ่ออยู่กับคำและความหมาย หลีกเลี่ยงการปล่อยให้ความคิดของคุณลอยไป หากเป็นเช่นนั้น ให้ค่อยๆ นำพวกเขากลับมาที่มนต์ 
  7. การแสดงภาพ: ขณะท่องมนต์ ให้จินตนาการถึงความตั้งใจของคุณว่าได้บรรลุผลแล้ว เทคนิคการแสดงภาพข้อมูลนี้มีประสิทธิภาพมากในการปฏิบัติในการสำแดง 
  8. ปิดเซสชัน: เมื่อคุณทำครบ 9 รอบแล้ว ให้นั่งเงียบ ๆ สักสองสามนาทีและนั่งสมาธิตามความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้น รับทราบและปล่อยพวกเขาไปอย่างอ่อนโยน 
  9. การปฏิบัติประจำวัน: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ฝึกสวดมนต์นี้เป็นพิธีกรรมประจำวัน ความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ผลกระทบของมนต์ที่มีต่อจิตใต้สำนึกของคุณลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

บทสรุป

การฝึกสวดคาถาเศรษฐีเงินล้าน 9 รอบ เป็นการผสมผสานระหว่างวินัยทางจิตวิญญาณและภูมิปัญญาในทางปฏิบัติ มันไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรม แต่เป็นแนวทางแบบองค์รวมในการปรับการแสวงหาจิตใจ จิตวิญญาณ และการปฏิบัติเพื่อบรรลุความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง การผสมผสานแนวปฏิบัตินี้เข้ากับชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการรักษาจรรยาบรรณในการทำงานและความซื่อสัตย์สุจริต จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมาก วิธีการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการฝึกจิตวิญญาณเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังถึงคุณค่าและวินัยที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย 

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม