สมัคร สินเชื่อคอนโดแลกเงิน ดีอย่างไร

หลังเลิกงานแต่ละวันก็อยากกลับมาพักผ่อนที่บ้านอย่างสบายใจ และจะดีแค่ไหน หากที่นั่นเป็นคอนโดที่คุณเป็นเจ้าของ แต่หากคุณมีรายได้น้อย การเป็นเจ้าของคอนโดอาจดูเป็นความฝันชิ้นใหญ่ที่คุณไม่สามารถครอบครองได้ คุณจึงต้องมองหาตัวเลือกอื่นๆ อย่างการ กู้ธนาคาร เพื่อมาเติมเต็มความฝันนั้น

คอนโดใจกลางเมือง ใกล้ที่ทำงาน เดินทางสะดวก ย่อมมีมูลค่าหลายล้าน คุณจะต้องใช้เวลาในการเก็บเงินอย่างยาวนานกว่าจะมีครบ การกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด จึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญมาก เพียงแค่คุณมองหา สินเชื่อคอนโด ที่ให้บริการโดยธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ คุณก็จะมีโอกาสซื้อคอนโดได้ง่ายขึ้น ในบทความนี้ เพื่อนแท้ จะแนะนำคุณว่า คุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างถึงจะสมัครสินเชื่อคอนโดได้

สินเชื่อคอนโดคืออะไร

สินเชื่อคอนโด คือ สินเชื่อเงินกู้สำหรับคนอยากมีบ้าน หรือมีคอนโด ลักษณะของสินเชื่อเป็นหนี้ระยะยาวที่ผู้กู้ยืมต้องมีการวางแผนการเงินก่อน และต้องมั่นใจว่าสามารถชำระหนี้ที่จะต้องจ่ายในอนาคตได้ ในการขอสินเชื่อคอนโดกับธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน จึงจำเป็นต้องประเมินความพร้อมหลายๆ อย่างก่อน เพื่อเป็นหลักประกันและให้ธนาคารวางใจว่า ผู้ที่จะกู้มีความสามารถที่จะแบกรับหนี้สิน และดอกเบี้ยได้ในอนาคตได้

สินเชื่อคอนโด

วิธีประเมินการเงินส่วนตัวก่อนขอสินเชื่อคอนโด

การประเมินความพร้อม ก่อนการขอสินเชื่อคอนโด ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อนแท้ ได้รวบรวมสิ่งที่คุณต้องตรวจเช็ก และพึงระวัง เพื่อให้สามารถขอยื่นกู้ได้ผ่านแบบฉลุย ตามนี้

ฐานเงินเดือน รายได้ของแต่ละเดือน

สถาบันการเงินจะกำหนดรายได้ขั้นต่ำ ที่คุณสามารถกู้ได้ โดยผู้กู้ยืมต้องสามารถแบกรับหนี้สินได้ไม่เกิน 40% ของรายได้ ฉะนั้นบางที่ จึงเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคอนโดให้แก่ผู้กู้ยืม ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป หรือคุณอาจเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมของคุณเอง ได้ด้วยการกู้ร่วม

เครดิตการเงิน ประวัติหนี้

สินเชื่อคอนโด จะพิจารณาการผ่อนชำระหนี้ของผู้กู้ยืมในอดีต เครดิตบูโร โดยการดูพฤติกรรมการชำระหนี้ว่าตรงเวลาหรือล่าช้าอย่างไร มีประวัติการเสียภาษีย้อนหลังหรือไม่ และมีรายการหมุนเวียนเงินในบัญชีย้อนหลังเป็นอย่างไร

เศรษฐกิจในช่วงซื้อคอนโด

เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาโดยที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น สงคราม หรือ โรคระบาด ที่อาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ และราคาของอสังหาริมทรัพย์ คุณอาจต้องพิจารณาดูว่าจะซื้อคอนโดในช่วงนี้ดีหรือไม่

จัดการภาระหนี้สินที่มี ก่อนตกลงปลงใจซื้อคอนโด

การทำตารางแจกแจงหนี้ จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของรายการหนี้ ยอดหนี้คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย ระยะผ่อน และวันชำระหนี้ และทำให้สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ คุณอาจต้องชำระหนี้เล็กๆ แล้วรวมไปโปะก้อนอื่นที่ใหญ่กว่า เพื่อให้ช่องทางการชำระหนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

วิธีเลือกซื้อคอนโดที่ใช่

หากคุณมีรายได้ที่ไม่แน่นอน หรือมีรายได้ไม่มากไปกว่ารายได้ขั้นต่ำ อาจพิจารณาถึงโครงการคอนโดที่ราคาไม่เกินล้าน ซึ่งอาจอยู่ห่างไกลจากทำเลใกล้ที่ทำงาน หรือ เลือกโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน เพื่อสิทธิพิเศษในการปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างเช่นค่าสำรวจและการประเมินราคา เป็นต้น

ราคาที่ถูกใจ

แน่นอนว่าหากเจอคอนโดที่ถูกใจ ในราคาที่เหมือนเข้าถึงได้ ต้องอย่าลืมว่า คุณต้องสามารถแบกรับภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นโดยไม่เกิน 40% ของรายได้ทั้งหมด

เงินจอง และ เงินทำสัญญา

เมื่อคุณเจอคอนโดถูกใจ ค่าที่คุณต้องต้องเสีย จะประกอบไปด้วย 2 อย่าง คือ

 • ค่าจอง เพื่อจองว่าคุณต้องการซื้อคอนโดนี้
 • เงินทำสัญญา เป็นค่าทำสัญญา และเงินดาวน์

วิธีเช็คว่าคุณกู้สินเชื่อคอนโดผ่านมั้ย

รายได้สุทธิ ที่เป็นรายได้ของคุณต่อเดือนหลังจากหักลบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากเงินเดือนแล้ว เป็นจำนวนที่ธนาคารนำมาพิจารณาว่า คุณสามารถขอสินเชื่อคอนโดได้หรือไม่ อย่างที่กล่าวไปว่า คุณต้องมีความสามารถในการแบกรับหนี้ได้ไม่เกิน 40% ทั้งหมดของรายได้ต่อเดือน ซึ่งสามารถคิดได้จาก

ความสามารถในการชำระหนี้ต่อเดือน = รายได้ต่อเดือน x 40%

เมื่อคุณต้องการคำนวณหาวงเงินกู้สูงสุดที่คุณสามารถกู้ได้ ในช่วงราคาของคอนโดที่คุณมีกำลังในการจ่ายไหว ภายในระยะผ่อนยาวนานมากถึง 30 ปี สามารถคิดได้จาก

วงเงินที่กู้ได้สูงสุด = ความสามารถในการชำระหนี้ต่อเดือน x (1,000,000 / 7,000)

เอกสารยื่นขอสินเชื่อคอนโด

ในการทำสัญญาสินเชื่อคอนโด นอกจากสิ่งที่คุณต้องประเมินและเตรียมตัวให้ดีก่อนแล้ว คุณยังจำเป็นต้องเตรียมเอกสารสำคัญไว้ ดังนี้

เอกสารข้อมูลส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส

เอกสารแสดงหลักประกัน

 • สัญญาจะซื้อขาย หรือมัดจำ
 • สำเนาแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
 • แผนที่ทำเลของหลักประกัน

เอกสารรับรองรายได้

 • สลิปเงินเดือน หรือเอกสารรับรองรายได้ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน

ดอกเบี้ยสินเชื่อคอนโด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อคอนโด ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะแตกต่างไปตามธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่คุณเลือก โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. Fixed Rate หรือ ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่

ที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดอายุสัญญาของสินเชื่อคอนโด

2. Floating Rate หรือ ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว

ที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนของสถาบันการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอ้างอิงมาจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ เช่น MLR MOR และ  MRR โดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของแบงก์ชาติ หรือ สถาบันการเงินแต่ละแห่ง

สินเชื่อคอนโดเพื่อนแท้

ถ้าคุณกำลังผ่อนคอนโดอยู่กับธนาคาร แต่ยังขาดเงินก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนอื่น หรือ ต้องการเงินด่วนเพื่อนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน ที่เพื่อนแท้ มีสินเชื่อ คอนโดผ่อนอยู่ก็กู้ได้ สำหรับลูกค้าที่มีการผ่อนคอนโดกับธนาคารโดยเฉพาะ โดยให้วงเงินสินเชื่อกับคุณสูงสุดที่ 50,000 บาท มีเวลาผ่อนยาว 4 – 24 งวด และ อัตราดอกเบี้ยที่ 1.65% ต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อคอนโดเพื่อนแท้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ คอนโด หรือ บ้าน ที่ผ่อนอยู่กับธนาคาร
 4. หลักฐานการชำระค่างวดย้อนหลัง 3 เดือน
 5. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ เงินสดหมุนเวียนในบัญชี
 6. สมุดบัญชีธนาคาร

สรุป - สินเชื่อคอนโด

การเตรียมความพร้อมด้านการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ในระยะยาว  จะทำให้คุณสามารถขอสินเชื่อคอนโด อันเป็นตัวช่วยให้คุณเป็นเจ้าของคอนโดได้ง่ายๆ แบบผ่านฉลุย และหากคุณผ่อนคอนโดไปได้ระยะหนึ่งแล้ว คุณก็สามารถรีไฟแนนซ์เพื่อขอสินเชื่อกับที่อื่นได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ซึ่งจะทำให้คุณได้จ่ายน้อยกว่าแผนแรกที่วางไว้

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม