แหล่งกู้เงินด่วนในระบบ วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกที่ไหนดี

การกู้เงินด่วนทันใจมีทั้งแบบกู้เงินโดยไม่ใช้หลักทรัพย์ และแบบที่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ และกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ยังอยู่ที่ผู้กู้ ซึ่งปกติแล้วสถาบันการเงินมักจะปล่อยเงินด่วน 30 นาที ถูกกฎหมายเพียง 50% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ส่วนดอกเบี้ยและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันออกไป

กู้เงินด่วน คือ

กู้เงินด่วน คือ การขอสินเชื่อที่ช่วยเหลือเรื่องเงินให้กับผู้ยื่นขอสินเชื่อ เพื่อนำไปใช้กรณีฉุกเฉิน เช่น ซ่อมแซมบ้าน อุบัติเหตุฉุกเฉิน ค่าเทอมบุตร ค่าซ่อมรถ หรือแม้แต่เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินของคุณเอง โดยผู้ให้กู้สินเชื่อหรือสถาบันการเงินไม่ได้กำหนดจุดประสงค์ในการกู้แต่อย่างใด

แหล่งกู้เงินด่วน มีที่ไหนบ้าง

หากต้องการเงินด่วนทันใจ สิ่งแรกที่นึกได้ก็คือการกู้ยืม และการกู้ยืมก็สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

กู้เงินด่วน

1. ยืมเงินคนใกล้ตัว

การยืมเงินคนใกล้ตัวเป็นวิธีที่ง่ายและใช้เวลาน้อยที่สุด ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องกังวลเรื่องดอกเบี้ยด้วย เพราะคนเหล่านี้เขาเต็มใจที่จะช่วยเราอยู่แล้ว โดยการกู้เงินด่วนกับคนใกล้ตัวก็มีข้อจำกัดหลายอย่างอยู่เหมือนกัน เช่นจำนวนเงินที่ได้อาจจะไม่พอ หรือถ้าคืนไม่ตรงกำหนดก็อาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้

2. ธนาคาร

การกู้เงินด่วน 10 นาทีกับธนาคาร ปล่อยให้เรากู้เยอะตามความต้องการ แต่ต้องใช้เวลาในการดำเนินเรื่อง ต้องเตรียมเอกสารและบอกเหตุผลของการกู้ยืมให้ชัดเจนด้วย และต้องมีหลักประกันในการชำระหนี้ เช่น บ้าน ที่ดิน รถ บัญชีเงินเก็บ เป็นต้น แต่ถ้าติดเครดิตบรูโรก็จะกู้ยากหรือกู้ไม่ได้เลย

3. ไลน์เงินด่วน

เป็นการกู้เงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชี ได้จริงอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นการกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น LINE (ไลน์ เงินด่วน) เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้อต้นว่าข้อมูลและเอกสารที่จะทำการกู้สินเชื่อครั้งนี้จะผ่านหรือไม่ หากผ่านก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไปเพื่อนัดทำเอกสารสัญญา การกู้เงินวิธีนี้เหมาะกับยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก เพรามีความสะดวกรวดเร็ว และยังได้รับเงินจริงๆด้วย

4. สินเชื่อโฉนดที่ดิน

การกู้เงินด่วนโดยการใช้โฉนดเป็นหลักประกัน นิยมทำกัน 3 วิธี ดังนี้

  • การขายฝากที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดินจะตกเป็นของผู้ให้กู้ ผู้กู้สามารถไถ่ถอนคืนได้เมื่อครบกำหนดชำระแล้วเท่านั้น ถ้าไม่ไถ่ถอนคืนก็จะหมดสิทธิ์ในที่ดิน
  • การจำนองที่ดินกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่ที่ผู้กู้ โดยผู้ให้กู้จะมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน แต่ถ้าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหรือไม่ชำระ ผู้ให้กู้มีสิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่จำนองได้
  • การจำนำโฉนดที่ดิน เป็นการกู้เงินด่วนโดยผู้กู้ส่งมอบโฉนดที่ดินให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ ผู้ให้กู้จะไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ มีสิทธิแค่ยึดหน่วงโฉนดที่ดินไว้จนกว่าจะได้รับการชำระหนี้เท่านั้น

5. สินเชื่อบ้านแลกเงิน

เป็นการนำบ้านไปเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินที่รับจำนองบ้านเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินกู้ เรียกว่า สินเชื่อบ้านแลกเงิน เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วจะต้องผ่อนชำระหนี้และดอกเบี้ยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ การกู้เงินด่วน 30 นาทีโอนเข้าบัญชี 2565 วิธีนี้จะต้องเป็นบ้านที่ปลอดภาระแล้วเท่านั้นและจะทำให้คุณได้วงเงินสูงตามราคาประเมินหลักทรัพย์

6. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

เป็นแหล่งกู้เงินด่วนในระบบที่ตอบโจทย์สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถกู้ได้ทุกอาชีพ เพราะผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36% ต่อปี โดยเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปในเวลาเดียวกัน สามารถกู้ได้กับสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ เงินสด 30 นาทีพิโกพลัสและพิโกไฟแนนซ์ได้เลย

7. เงินด่วนออนไลน์นอกระบบ

เป็นการขอกู้เงินด่วนนอกระบบที่เป็นเงินด่วนออนไลน์ 24 ชม. เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วนภายในวันนี้ เงื่อนไขมีไม่เยอะไม่จำกัดวงเงิน แต่ข้อเสียก็คือดอกเบี้ยสูงและการทวงหนี้แบบมหาโหด จนไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ง่ายๆ เรียกได้ว่าเป็นหนี้ระยะยาวที่เสียดอกเบี้ยมากกว่าเงินที่กู้ยืม

8. กู้เงินนอกระบบ

เป็นการกู้เงินด่วนที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย การกู้แบบนี้ไม่มีแบบแผนซึ่งอาจจะโดนเอาเปรียบได้สามารถกู้ได้ง่ายและได้เงินด่วนทันใจ อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้ แต่ก็เสี่ยงกับการถูกข่มขู่ให้ชำระหนี้

สินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน

เป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโกไฟแนนซ์) อนุมัติง่าย ได้เงินไวได้เงินจริง เป็นการให้บริการกู้เงินด่วนระยะสั้นเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือใช้เพื่อการลงทุนระยะแรก เป็นแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมาย โดยมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เช่น คู่มือทะเบียนรถหรือ โฉนดที่ดิน เป็นต้น

รายละเอียดการสมัครกู้เงินด่วน

1. บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง ของเจ้าของหลักทรัพย์

2. โฉนดตัวจริง (เพื่อเอามาดูสภาพ)

3. ใบประเมินและใบระวาง อายุไม่เกิน 45 วัน และ สำเนาโฉนด ฉบับกรมที่ดิน จากกรมที่ดิน (กรณีที่ดินวงเงินเกิน 100,000)

4. บัญชีธนาคาร

คุณสมบัติของผู้กู้เงินด่วนเพื่อนแท้

– อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

–  สัญชาติไทย

– มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

– มีโฉนดตัวจริงอยู่ในครอบครอง

– มีทะเบียนบ้านทีอยู่ในจังหวัดที่มีสาขาให้บริการ

– ผู้กู้จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นๆ

ขั้นตอนการกู้เงินด่วน

1. เลือกกรอกข้อมูลหลักทรัพย์ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

       1.1. LINE เงินด่วน >>> https://lin.ee/v58UY81

       1.2. Facebook https://www.facebook.com/PueantaeNgernDuan

       1.3. เว็ปไซต์  https://www.puean.co.th/

2. รอผลการติดต่อกลับจากบริษัทเพื่อนแท้แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ

3. ทำสัญญาสินเชื่อ-รับเงิน

เอกสารที่ใช้

1. บัตรประชาชนฉบับจริง ของผู้กู้เงินด่วน

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

3. เอกสารหลักทรัพย์ฉบับจริง เช่น คู่มือทะเบียนรถ หรือ โฉนดที่ดิน

สรุป - กู้เงินด่วนที่ไหนดี

การกู้เงินด่วนเพื่อนแท้เงินด่วน เป็นการกู้เงินผ่านระบบออนไลน์หรือกู้กับสถาบันการเงินที่ได้เงินรวดเร็ว สะดวก ประหยัดเวลากว่าปกติ โดยสินเชื่อเงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย มักปลอดภัยกว่าการกู้เงินนอกระบบ

หากอยากกู้แบบปลอยภัยก็ควรเลือกแหล่งเงินด่วนทันใจที่มีกฎหมายรองรับ เช่น เพื่อนแท้เงินด่วน เป็นสินเชื่อเงินด่วนที่จะตอบโจทย์กับคนยุคนี้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถกู้ผ่านออนไลน์ได้ ดอกเบี้ยถูก อนุมัติไว ให้วงเงินสูง

เพื่อนแท้ เงินด่วน

บทความยอดนิยม