ตัวอย่างหน้าโฉนดที่ดิน หน้า หลัง ของจริงดูอย่างไร

โฉนดที่ดินเป็นหนังสือสำคัญที่ผู้ครอบครองที่ดินถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย บนหน้าโฉนดที่ดินจะปรากฏข้อความสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการค้นหาขนาด และตำแหน่งรวมถึงประวัติของที่ดินว่า เคยผ่านการซื้อขายที่ดินโอนให้ใครมาแล้วบ้าง

ฉะนั้นการอ่านหน้าโฉนดที่ดินให้เข้าใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญของผู้ที่สนใจในการซื้อ-ขายที่ดิน หรือผู้ที่ต้องการทำประโยชน์บนที่ดิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องระหว่างการทำสัญญา ในบทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่า บนหน้าโฉนดที่ดิน มีอะไรบ้างที่คุณควรรู้ รวมถึงวิธีประเมินราคาที่ดิน และวิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินที่คุณมีอยู่ว่าเป็นโฉนดจริงหรือไม่

โฉนดที่ดิน คือ อะไร

โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ออกตามทั้งประมวลกฎหมายที่ดินเก่าและใหม่ ซึ่งรวมถึง โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจอง ที่ลงว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว  บนหน้าโฉนดที่ดินจะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ข้องเกี่ยวกับแปลงที่ดิน เจ้าของที่ดินของโฉนดใบหนึ่งๆ จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น อันหมายถึง มีสิทธิไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดิน,  มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน, และมีสิทธิจำหน่ายแปลงที่ดิน

โฉนดที่ดิน มี กี่แบบ

ตอบคำถาม โฉนดที่ดิน มี กี่แบบ​ ปกติแล้ว โฉนดที่ดินมีหลายประเภท ซึ่งบ่อยครั้งสามารถสังเกตได้ง่ายจากตราครุฑที่อยู่เหนือกระดาษบนหน้าโฉนดที่ดิน และแต่ละประเภทให้สิทธิแก่ผู้ครอบครองไม่เหมือนกัน ฉะนั้นจึงควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนนำไปทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

โฉนดที่ดิน น.ส.4 (ครุฑสีแดง)

น.ส.4 เป็นโฉนดที่ดินประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันในประเทศไทย เอกสารนี้ยืนยันความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของที่ดิน และให้สิทธิ์แก่เจ้าของในการใช้ ครอบครอง และโอนที่ดิน เป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 

รหัสเอกสาร เช่น น.ส.4 จ. สามารถระบุอายุของโฉนดที่ดินได้ โดย “จ” จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด และ “ก” จะเป็นเวอร์ชันเก่าที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าโฉนดที่ดินต้องมีการปรับปรุงและจดทะเบียนกับรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าหากโฉนดที่ดินไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย โฉนดที่ดินนั้นจะกลายเป็นโมฆะและเจ้าของอาจสูญเสียสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น

หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ โฉนดที่ดิน น.ส. 4 ออกตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถนำที่ดินไปจดทะเบียนซื้อ-ขาย ยกให้ แลกเปลี่ยน จำนอง หรือ ฝากขาย ได้

โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. (ครุฑสีเขียว)

น.ส.3 ก. เป็นเอกสารรับรองการใช้ที่ดินและมีรูปถ่ายทางอากาศที่ชัดเจน มักใช้เพื่อตรวจสอบขอบเขตและลักษณะของที่ดิน และสามารถซื้อขายหรือใช้เป็นหลักประกันจำนองได้เช่นเดียวกับโฉนดที่ดิน อย่างไรก็ตาม ข้อควรทราบคือ น.ส.3 ก ไม่ใช่โฉนดที่ดินอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดินและให้สิทธิ์แก่เจ้าของในการใช้ ครอบครอง และโอนที่ดิน

การขอเลื่อนจาก น.ส.3 ก. เป็น น.ส.4 เป็นการดำเนินการที่เจ้าของทรัพย์สินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เริ่มดำเนินการโดยยื่นคำขอ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานสาขาท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเหล่านี้จะตรวจสอบคำขอและหากได้รับการอนุมัติก็จะปรับปรุงเอกสาร น.ส.3 ก. เป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 ตามหลักการจัดทำแผนที่ เจ้าหน้าที่จะประกาศกำหนดวันจำหน่าย น.ส.4 ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกเอกสาร น.ส.3 ก.ฉบับเดิม

ขั้นตอนการขอเลื่อนจาก น.ส.3 ก. เป็น น.ส.4 นั้นตรงไปตรงมาและดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน พวกเขาจะตรวจสอบการครอบครองที่ดินและจะตรวจสอบว่าที่ดินไม่ทับซ้อนกับที่ดินอื่นหรือไม่ หลังจากนั้นจะปรับปรุงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดิน น.ส.4 ใหม่ให้กับเจ้าของที่ดิน

เป็นที่น่าสังเกตว่าการอัปเกรดจาก น.ส.3 ก. เป็น น.ส.4 นั้นแนะนำสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากจะทำให้เจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายและมีสิทธิในที่ดินมากขึ้น โฉนดที่ดิน น.ส.4 เป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดินและให้สิทธิแก่เจ้าของในการใช้ ครอบครอง และโอนที่ดิน

โฉนดที่ดิน น.ส.3 และ น.ส.3 ข. (ครุฑสีดำ)

น.ส.3 เป็นเอกสารรับรองการใช้ที่ดิน แต่ไม่ใช่โฉนดที่ดินของทางราชการ ซึ่งหมายความว่าไม่ได้ยืนยันความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของที่ดินและไม่ได้ให้สิทธิ์แก่เจ้าของในการใช้ ครอบครอง หรือโอนที่ดิน ในทำนองเดียวกัน นส.3 ก ก็เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินเช่นกัน แต่ขาดความถูกต้องของเขตที่ดิน เนื่องจากไม่มีรูปถ่ายทางอากาศประกอบอยู่ด้วย เนื่องจากขาดความถูกต้อง เอกสารเหล่านี้จึงไม่สามารถซื้อขายหรือใช้เป็นหลักประกันจำนองได้

โปรดทราบว่า น.ส.3 และ น.ส.3 ก ไม่ใช่โฉนดที่ดินอย่างเป็นทางการ และไม่ได้ยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดิน ใช้เพื่อรับรองการใช้ที่ดินเท่านั้น เพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินควรมีโฉนดที่ดิน น.ส.4

รายละเอียดด้านหน้าโฉนดที่ดิน

บนหน้าตัวอย่างโฉนดที่ดินประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้ที่ต้องการซื้อ-ขายควรศึกษาให้ครบถ้วนและเข้าใจก่อนตัดสินใจทำนิติกรรมใดๆ กับที่ดิน ข้อมูลที่คุณควรรู้ เรารวบรวมมาให้คุณทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

หน้าโฉนดที่ดิน

1. ตำแหน่งที่ดิน และเลขโฉนดที่ดิน

ตำแหน่งที่ดินและเลขที่โฉนดจะอยู่ด้านบนของเอกสารสิทธิที่ดิน ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่ดิน เลขที่ที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่ใช้ระบุตำแหน่งที่ดินบนโฉนดที่ดิน นอกจากนี้ยังใส่เลขเล่มและหน้าเพื่อระบุลำดับของเอกสารสิทธิซึ่งเป็นประโยชน์ในการค้นหาเอกสารของกรมที่ดิน

ข้อมูลนี้มีความสำคัญเนื่องจากช่วยในการระบุตำแหน่งเฉพาะของที่ดินที่มีปัญหา และช่วยให้สามารถเรียกค้นเอกสารสิทธิที่ดินได้ง่ายเมื่อจำเป็น หมายเลขที่ดิน หมายเลขที่ดิน และหน้าสำรวจใช้เพื่อระบุที่ดินเฉพาะภายในอำเภอหรือจังหวัด ในขณะที่ตำบล อำเภอ และจังหวัดใช้เพื่อระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่กว่าของที่ดิน เลขที่ หนังสือ และหน้าระบุลำดับของเอกสารสิทธิและใช้เพื่อค้นหาเอกสารสิทธิที่ดินที่เฉพาะเจาะจง และอื่นๆ

2. ระวางที่ดิน

ระวางที่ดินเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ที่รวมที่ดินขนาดเล็กจำนวนมากเข้าด้วยกัน แต่ละม้วนของแผนที่มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของตำแหน่ง และเส้นทางสาธารณะโดยรอบ เมื่อจะซื้อหรือขายที่ดิน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินนั้นเหมาะสมกับความต้องการของคุณ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ที่ตั้งและการเข้าถึงที่ดิน ตลอดจนความใกล้ชิดกับเส้นทางสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ผังแผนผังที่ดินจะแสดงแนวเขตของที่ดินรวมถึงตำแหน่งถนนโดยรอบ อาคาร และลักษณะของที่ดินอื่นๆ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น อยู่อาศัย พาณิชยกรรม หรือเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมของพื้นที่ ซึ่งสามารถช่วยในการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วมหรือข้อจำกัดในการแบ่งเขต

3. หน้าสำรวจ

หน้าสำรวจตัวเลขเป็นระบบที่เจ้าหน้าที่ใช้เพื่อจัดหมวดหมู่และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ระบบนี้จะกำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับที่ดินแต่ละผืน โดยเริ่มจาก อันดับที่ 1 ไปเรื่อยๆ ตามลำดับพื้นที่ภายในตำบล เมื่อการสำรวจไปถึงตำบลใหม่ ลำดับหมายเลขจะเริ่มอีกครั้งที่หมายเลข 1 ระบบนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเฉพาะได้ง่ายขึ้น

ระบบหน้าสำรวจตัวเลขเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ในการติดตามการถือครองที่ดินและการใช้งานในพื้นที่เฉพาะ หมายเลขที่กำหนดให้กับที่ดินแต่ละแห่งช่วยในการระบุที่ดินและที่ตั้ง ซึ่งช่วยให้ค้นหาที่ดิน และเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญที่ควรทราบด้วยว่าเมื่อการสำรวจไปถึงตำบลใหม่ ลำดับหมายเลขจะเริ่มอีกครั้งที่หมายเลข 1 เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบุที่ดินอย่างถูกต้อง

4. เลขที่ดิน

เลขที่ดิน คือ หมายเลขประจำตัวเฉพาะที่กำหนดให้กับที่ดินแต่ละส่วนบนแผนที่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินใช้เพื่อจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเฉพาะ หมายเลขที่ดินใช้เพื่อค้นหาที่ดินบนแผนที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการจัดการและบริหารที่ดิน

เลขที่ดินถูกกำหนดให้กับที่ดินแต่ละแปลงบนแผนที่และช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุที่ดินและที่ตั้งได้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเฉพาะ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่าย สามารถใช้หมายเลขที่ดินเพื่อค้นหาตำแหน่งของที่ดินบนแผนที่ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

5. ตำบล

ตำบล คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ระบุที่ตั้งของที่ดินภายในตำบล เป็นแผนกธุรการขนาดเล็กที่ใช้ในการจัดระเบียบข้อมูลที่ดินและทำให้ง่ายต่อการค้นหาที่ดินเฉพาะ ตำบลเป็นข้อมูลสำคัญที่รวมอยู่ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน เนื่องจากช่วยให้เจ้าหน้าที่และเจ้าของทรัพย์สินสามารถระบุตำแหน่งเฉพาะของที่ดินภายในเขตได้

ตำบลใช้เพื่อระบุตำบลที่ที่ดินตั้งอยู่และช่วยในการระบุที่ดินและที่ตั้ง นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลที่ดิน ทำให้ง่ายต่อการค้นหาที่ดินที่เฉพาะเจาะจง ตำบลเป็นข้อมูลสำคัญที่รวมอยู่ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน เนื่องจากช่วยให้เจ้าหน้าที่และเจ้าของทรัพย์สินสามารถระบุตำแหน่งเฉพาะของที่ดินภายในเขตได้

6. ผู้ครอบครองโฉนด (เป็นคนแรก)

เจ้าของคนแรกของโฉนด คือ ผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ด้านหน้าของโฉนดที่ดิน แม้ว่าโฉนดอาจมีการเปลี่ยนมือเมื่อเวลาผ่านไป แต่ชื่อของเจ้าของเดิมจะไม่ถูกปรับปรุงตามนั้น ซึ่งหมายความว่าโฉนดอาจไม่ระบุเจ้าของที่ดินในปัจจุบันอย่างถูกต้องเสมอไป

เมื่อมีการขายที่ดิน โฉนดจะถูกโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ แต่ชื่อเจ้าของเดิมยังคงอยู่ในโฉนด สิ่งนี้อาจทำให้ยากต่อการระบุเจ้าของที่ดินที่แท้จริง ณ เวลาที่กำหนด โฉนดที่ดินเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดิน แต่ก็ไม่ได้สะท้อนถึงเจ้าของที่ดินในปัจจุบันเสมอไป

7. รายละเอียดแปลงที่ดิน

รายละเอียดแปลงที่ดินเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการระบุพื้นที่ของที่ดิน โดยมีรายละเอียดหน่วยวัด (ไร่-งาน-ตารางวา) ที่ใช้ในการวาดแผนที่ ตลอดจนภาพธรรมชาติของแปลงที่ดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานของมาตรา รายละเอียดเหล่านี้รวมอยู่ในพื้นที่ว่างตรงกลางโฉนดและใช้เพื่อแสดงที่ดินที่ชัดเจนและถูกต้อง

รายละเอียดแปลงที่ดินประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ขนาดของที่ดิน รูปร่างของที่ดิน ขอบเขตหรือลักษณะใดๆ บนที่ดิน เช่น อาคาร ถนน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ หน่วยวัดที่ใช้อธิบายที่ดิน เช่น ไร่-งาน-ตารางวา เป็นส่วนสำคัญของรายละเอียดของแปลงที่ดิน 

เนื่องจากเป็นหน่วยวัดที่แสดงขนาดที่ดินได้ชัดเจนและถูกต้อง ภาพของธรรมชาติของแปลงที่ดินก็เป็นส่วนสำคัญของรายละเอียดแปลงที่ดินเช่นกัน เนื่องจากเป็นภาพที่แสดงภาพของที่ดิน และช่วยในการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อจำกัดในการแบ่งเขตหรือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

รายละเอียดด้านหลังโฉนดที่ดิน

ในส่วนของหน้าโฉนดที่ดินด้านหลัง ปรากฏเป็นสารบัญจดทะเบียน ที่ซึ่งเป็นการจดประวัติ และมีตรารับรองของเจ้าหน้าที่พนักงานในการทำนิติกรรมของที่ดินนั้นๆ จากอดีตไล่ลงมาจนถึงปัจจุบัน โดยชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในปัจจุบัน จะเป็นชื่อล่าสุดในสารบัญจดทะเบียนตามที่ระบุไว้

1. จดทะเบียน วัน เดือน ปี

วันที่จดทะเบียนเป็นส่วนสำคัญของข้อมูลที่ปรากฏบนโฉนดที่ดิน โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ทำนิติกรรมที่ดิน วันที่นี้จะถูกบันทึกไว้ในโฉนดเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดตามประวัติของที่ดิน รวมถึงการทำธุรกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

วันที่จดทะเบียนเป็นข้อมูลสำคัญ เนื่องจากเป็นข้อมูลบันทึกทางประวัติศาสตร์ของที่ดิน รวมถึงธุรกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่เกิดขึ้น สิ่งนี้อาจมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือการเงิน เช่น การกำหนดระยะเวลาที่บุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือเพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องความเป็นเจ้าของ

2. ประเภทการจดทะเบียน

ประเภทการจดทะเบียนเป็นข้อมูลที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน และระบุประเภทการจดทะเบียนที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานที่ดิน ซึ่งรวมถึงประเภทของการจดทะเบียน เช่น การซื้อ การขาย การโอน หรือการโอนมรดก การบันทึกประเภทการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินเป็นวิธีการติดตามประวัติของที่ดินและบันทึกประเภทของธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

แบบทะเบียนเป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการบันทึกข้อมูลประเภทธุรกรรมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนมรดก ข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและทางการเงิน เช่น การกำหนดสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินหรือการแก้ไขข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ยังช่วยในการติดตามประวัติความเป็นเจ้าของที่ดิน

3. ผู้ให้สัญญา

ผู้ทำสัญญา คือ บุคคลที่มีชื่อปรากฏในโฉนดที่ดินและระบุชื่อผู้จดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิม ผู้ทำสัญญาคือผู้ที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับเจ้าของปัจจุบัน

ข้อมูลนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นข้อมูลบันทึกของเจ้าของเดิมของที่ดิน และสามารถเป็นประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์หรือกำหนดสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน การรู้จักผู้ทำสัญญายังสามารถช่วยในการทำความเข้าใจประวัติของที่ดินและการทำธุรกรรมก่อนหน้านี้ที่เป็นไปได้

4. ผู้รับสัญญา

ผู้รับสัญญา เป็นผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดินและระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่ ผู้รับสัญญาเป็นผู้ที่ได้ครอบครองที่ดินโดยการโอนกรรมสิทธิ์ ข้อมูลนี้มีความสำคัญเนื่องจากระบุเจ้าของที่ดินในปัจจุบัน และสามารถใช้กำหนดสิทธิ์และความรับผิดชอบของเจ้าของได้ นอกจากนี้ยังมีบันทึกการโอนกรรมสิทธิ์และสามารถใช้แก้ไขข้อขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ได้

5. เนื้อที่ดินตามสัญญา

เนื้อที่ดินตามสัญญา เป็นข้อมูลที่ปรากฏบนโฉนดที่ดินซึ่งระบุขนาดของพื้นที่ที่ระบุโดยโฉนดที่ดิน ข้อมูลนี้มักมีหน่วยวัดเป็นไร่ งาน หรือตารางวา และใช้เพื่อกำหนดขนาดและมิติของที่ดินอย่างชัดเจน

พื้นที่ในสัญญาเป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากเป็นการแสดงขนาดของที่ดินที่ชัดเจนและถูกต้อง ใช้เพื่อระบุขอบเขตของที่ดิน และยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการเงิน เช่น การกำหนดมูลค่าของที่ดิน การคำนวณภาษี หรือการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน

6. เนื้อที่ดินคงเหลือ

เนื้อที่ดินคงเหลือ เป็นข้อมูลที่ปรากฏในโฉนดที่ดินและระบุขนาดพื้นที่ของที่ดินปัจจุบัน ณ วันที่จดทะเบียน ข้อมูลนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการแสดงขนาดปัจจุบันของที่ดินหลังการแบ่งหรือรวมกับโฉนดที่ดินอื่น

ที่ดินที่เหลือใช้กำหนดขนาดของที่ดินหลังจากการแบ่งแยกหรือรวมกันที่อาจเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบขนาดที่ดินที่เหลืออยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการเงิน เช่น การกำหนดมูลค่าของที่ดิน การคำนวณภาษี หรือการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน การทราบขนาดที่ดินที่เหลืออยู่ยังสามารถช่วยให้เข้าใจประวัติของที่ดินและการทำธุรกรรมก่อนหน้านี้ที่เป็นไปได้

7. ระวางเลขที่ดินโฉนดที่ดินใหม่

ระวางเลขที่ดินโฉนดที่ดินใหม่ หมายถึง ข้อมูลที่ปรากฏบนโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ที่มีการแบ่งแยกออกมาจากที่ดินแปลงปัจจุบัน และใช้เพื่อระบุที่ดินแปลงใหม่เป็นการเฉพาะ หากที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการปรับปรุงแผนที่ใหม่ จะมีเลขระวางใหม่ระบุไว้ในโฉนด หมายเลขระวางใหม่นี้ใช้เพื่อระบุว่าที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ที่อัปเดต และใช้เพื่อระบุที่ดินได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ระวางเลขที่ดินโฉนดที่ดินใหม่มีความสำคัญเนื่องจากช่วยในการระบุที่ดินได้แม่นยำยิ่งขึ้น และยังช่วยให้แน่ใจว่าที่ดินตั้งอยู่ในแผนที่ที่อัปเดตอย่างถูกต้อง ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการเงิน เช่น การกำหนดมูลค่าของที่ดิน การคำนวณภาษี หรือการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถติดตามและจัดการข้อมูลที่ดินได้ดีขึ้น

8. เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อ ประทับตรา

ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน และแสดงชื่อเจ้าพนักงานที่ดินที่ลงนามและประทับตราในเอกสาร ส่วนนี้ของโฉนดใช้เพื่อแสดงว่าการซื้อขายที่ดินได้เสร็จสิ้น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดินแล้ว นอกจากนี้ยังใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดินและเพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของการทำธุรกรรมที่ดิน

ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าพนักงานที่ดินมีความสำคัญเนื่องจากแสดงว่าการซื้อขายที่ดินได้เสร็จสิ้นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดินแล้ว และเป็นการยืนยันความถูกต้องของโฉนดที่ดิน ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการเงิน เช่น การกำหนดสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินหรือการแก้ไขข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมทางกฎหมายที่ดิน

9. มีใบต่อแผ่นที่…

หากที่ดินผ่านการจดทะเบียนหลายครั้ง สามารถเพิ่มข้อมูลที่ด้านหน้าโฉนดเพิ่มเติมที่ด้านหลังโฉนดได้ เจ้าพนักงานที่ดินจะเพิ่มเนื้อหาทะเบียนหน้าใหม่พร้อมทั้งระบุเลขบัตรต่อแผนที่ ข้อมูลเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่จดทะเบียน ประเภทการจดทะเบียน ชื่อผู้รับจ้าง พื้นที่ในสัญญา และที่ดินที่เหลืออยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นข้อมูลประวัติที่ดินที่สมบูรณ์ รวมถึงธุรกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและทางการเงิน เช่น การกำหนดสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินหรือการแก้ไขข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ หมายเลขบัตรต่อแผนที่ช่วยในการระบุตำแหน่งของที่ดินได้อย่างถูกต้อง

การเช็คราคาประเมินที่ดิน

หากต้องการเช็คราคาประเมินที่ดิน เพื่อพิจารณามูลค่าของที่ดินก่อนการซื้อ-ขาย สามารถตรวจสอบได้โดยไปติดต่อยื่นเรื่องสอบถามกับสำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ หรือสามารถดูราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ หรือ ผ่านเว็บไซต์ค้นหาแปลงที่ดิน LandsMaps

เช็คราคาประเมินที่ดินผ่านกรมธนารักษ์

  1. เข้าเว็บไซต์ กรมธนารักษ์
  2. ระบุ เลขที่โฉนด และจังหวัด หรือ ระบุ เลขที่ดิน ระวาง และจังหวัด
  3. กดค้นหา

เช็คราคาประเมินที่ดินผ่าน LandsMaps

  1. เข้าเว็บไซต์ LandsMaps
  2. ระบุ จังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนด
  3. กดค้นหา

วิธีเช็คโฉนดที่ดินว่าจริงหรือปลอม

เพื่อตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินเป็นของจริงหรือของปลอม ก่อนจะเสียผลประโยชน์จากการซื้อ-ขาย สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง จากวิธีต่อไปนี้

1. ตรวจสอบจากหน้าโฉนดที่ดิน

  • ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าพนักงานที่ดิน – ส่วนใหญ่เจ้าพนักงานที่ดินจะลงลายมือชื่อด้วยหมึกสีดำ และประทับตราเหนือชื่อนั้น
  • ลายน้ำตราครุฑ – ให้สังเกตบนหน้าโฉนดที่ดินว่า มีลายน้ำตราครุฑ ประทับอยู่กลางกระดาษ และกำกับด้วยตัวหนังสือ “กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย”
  • ประวัติสารบัญจดทะเบียน – ให้ตรวจสอบประวัติว่าที่ดินผ่านการทำนิติกรรมอะไรมาบ้าง และเคยมีใครถือกรรมสิทธิ์บ้าง

2. ตรวจสอบจากฐานข้อมูลของกรมที่ดินออนไลน์

ตรวจสอบโฉนดที่ดินจากเว็บไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดิน LandsMaps เมื่อระบุเลขโฉนดพร้อมกดค้นหาแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปที่เป็นปัจจุบันของโฉนดที่ดิน

3. ตรวจสอบจากข้อมูลของสำนักงานที่ดิน

หากยังไม่ได้ข้อสรุป หรือข้อแน่ชัด ให้ติดต่อกับสำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อขอดูใบโฉนดที่ดินอีกฉบับที่เก็บไว้ที่สำนักงานที่ดิน ว่ามีประวัติและข้อมูลตรงกันหรือไม่

สรุป - หน้าโฉนดที่ดิน

ก่อนจะซื้อ-ขายที่ดินควรศึกษาวิธีอ่านหน้าโฉนดที่ดินให้ถี่ถ้วน วิธีตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าจริงหรือปลอม รวมถึงตรวจเช็คราคาที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นผิดพลาด พร้อมทั้งทราบแนวทางการตั้งราคา ดูความคุ้มค่าของที่ดิน  หรือป้องกันการเสียผลประโยชน์ในกระบวนการซื้อ-ขาย

หรือหากต้องการเงินด่วน โฉนดที่ดินที่คุณมีอยู่สามารถนำมาเป็นหลักประกันกู้ยืมสินเชื่อโฉนดที่ดินได้ ที่เพื่อนแท้เราให้วงเงินมากสุดถึง 300,000 บาท มีดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 0.6 ต่อเดือน กู้ง่าย และผ่อนนานมากถึง 48 งวด โดยไม่เสียค่าจดหรือค่าบริการใดๆ

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม