แนะนำ สินเชื่อ เพื่อนแท้ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ต้องการ สินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติง่ายที่สุด หมุนเวียนมาใช้ในธุรกิจและในชีวิตประจำวัน หรืออยากจับจองเป็นเจ้าของอุปกรณ์แก็ดเจ็ตชนิดใหม่ล่าสุด คอนโดใหญ่สะดวกใกล้ที่ทำงาน หรือรถยนต์ส่วนตัวที่จะช่วยจัดการระยะเวลาที่ใช้ในท้องถนนของแต่ละวัน แค่มีเงิน เพื่อนแท้ เงินด่วน ขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็สามารถทำให้หายไปได้ง่ายๆ

การกู้เงินอย่างการขอ สินเชื่อ จะช่วยให้คุณมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำและมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้ เงินด่วน การขอเงินกู้จะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน 

สินเชื่อ เพื่อนแท้

 ในการขอสินเชื่อให้ผ่านแต่ละครั้งผู้ขอกู้เงินจึงจำเป็นต้องพิจารณาว่าจะขอวงเงินประเภทไหน มาตอบรับกับความต้องการการ สินเชื่อเงินด่วน อนุมัติเร็ว ในบทความนี้เพื่อนแท้ จะแนะนำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณควรเลือกแหล่งเงินกู้แบบไหนที่เหมาะกับความต้องการ

สินเชื่อเพื่อนแท้

สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อนแท้

หากต้องการขอเงินด่วนกับสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินสดไปเติมสภาพคล่องทางการเงิน ที่เพื่อนแท้ยินดีให้บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อนแท้ ที่ให้วงเงินแก่คุณสูงสุดถึง 50,000 บาท โดย สินเชื่อ เพื่อนแท้ มีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.65% ต่อเดือน และสามารถเลือกผ่อนสั้นหรือยาวได้ในะระยะ 4 – 24 งวด เพียงแค่ใช้เอกสารประกอบการทำสัญญา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน คอนโด หรือบ้าน ที่ผ่อนอยู่กับธนาคาร และหลักฐานการชำระค่างวดย้อนหลัง 3 เดือน
 5. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สเตทเม้นท์ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 6. สมุดบัญชีธนาคาร

สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้

ที่ดินเปล่า หรือ ที่นา ที่คุณมีอยู่ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ กับ สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้ ที่ให้วงเงินกับคุณสูงสุดถึง 300,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.60% ต่อเดือน และมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน หรือ 4 ปี เพียงแค่ใช้เอกสารประกอบการทำสัญญา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. โฉนดที่ดิน น.ส. 4 หรือ น.ส. 3 ก.

แหล่ง สินเชื่อ รายย่อย

ผู้ขอสินเชื่อควรยื่นขอวงเงินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่น่าไว้ใจภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติ ในส่วนของประเภทเงินด่วนรายย่อย จะประกอบไปด้วย

สินเชื่อ ส่วนบุคคล

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันให้แก่บุคคลธรรมดาแบบไม่ระบุวัตุประสงค์ โดยผู้ขอเงินกู้สามารถรับเงินไปได้ในรูปแบบ

 1. ทำสัญญาและรับเงินทั้งก้อน
 2. ทำสัญญาแล้วรับบัตรกดเงินสด
 3. ทำสัญญาเช่าซื้อสินค้าแบบรายชิ้น สินเชื่อส่วนบุคคลมีการคิดดอกเบี้ย ค่าบริการ และธรรมเนียมรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

สินเชื่อ เพื่อการศึกษา

การศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหนึ่งสามารถทำตามเป้าหมายและไปได้ไกลกว่าจินตนาการ สถาบันการเงินหลายแห่งจึงเสนอสินเชื่อเงินสด 30 นาทีเพื่อการศึกษาหลายระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมตอนปลายจนถึงปริญญาเอก โดยแต่ละที่จะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดของการคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ แตกต่างตามกันออกไป

สินเชื่อ เช่าซื้อรถ

เพราะการขนส่งสาธารณะไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ หลายคนจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีรถส่วนตัวไว้ใช้ในการเดินทางแม้ว่าจักรยานยนต์หรือรถยนต์จะมีราคาสูงก็ตาม ผู้ให้บริการจะแบ่งวงเงินที่ขอกู้ให้ตามประเภทรถที่เช่าซื้อ โดยรถใหม่อาจได้มากถึง 75-80% โดยผู้ขอสินเชื่อเงินสด 30 นาทีต้องชำระเงินเป็นงวดๆ ในอัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่เป็นส่วนใหญ่ และต้องรับผิดชอบซ่อมแซมรถเอง

สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย

เนื่องจากบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูง การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อคอนโดจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้เร็วขึ้น วงเงินกู้ประเภทนี้มีเงินต้นสูงและระยะผ่อนยาวนาน มีอัตราการคิดดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้เงินซึ่งมักจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบลอยตัวเป็นตัวกำหนดในการคิดคำนวณ

สินเชื่อ อเนกประสงค์ แบบ มีหลักประกัน

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน ที่ผู้ขอวงเงินกู้ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการกู้ยืม เช่น ที่อยู่อาศัย บำเหน็จตกทอด รถ หรือพันธบัตร ผู้ให้เงินจะให้วงเงินตามมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน ในการคิดดอกเบี้ยจะคิดแบบลดต้นลดดอกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างออกไปตามสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้

บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็นบัตรที่ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให้ผู้ถือบัตร นำไปใช้ได้ทั้งแทนเงินสดหรือเบิกถอนเงินสดมาใช้ล่วงหน้าได้ โดยผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรที่ถือ ในการคิดค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดให้ผู้ถือบัตรต้องชำระไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

สินเชื่อ คืออะไร

สินเชื่อ คือ การที่ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆ ที่ผู้ขอเงินกู้ต้องการ โดยสินเชื่อจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอบริการทางการเงินว่าจะนำไปใช้ทำอะไร เช่น นำไปศึกษาต่อ ซื้อรถ ซื้อบ้าน เงินด่วน หรือเงินหมุนเวียน

ผู้ขอสินเชื่อออนไลน์จำเป็นต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า เงินกู้ที่ต้องการยื่นขอเป็นแบบไหน มีดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเท่าไร และประเมินความสามารถการชำระหนี้ของตน รวมถึงควรมีแผนสำรองว่าหากชำระหนี้ไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร

ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินจะมีข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายที่จะให้สินเชื่อแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันแต่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงยังมีสิทธิที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อจากผู้ขอสินเชื่อได้ด้วย ผู้ขอสินเชื่อจึงควรใส่ใจกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้การกู้เงินของตนเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อดีของ สินเชื่อ

เนื่องจากการขอสินเชื่อแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ขอเงินทุน การนำเงินที่ได้รับหลังจากได้รับอนุมัติไปใช้จึงไม่เหมือนกัน ผู้ขอเงินกู้อาจนำเงินที่ได้ไปใช้ในการ

 • ซ่อมแซม เสริมแต่ง หรือซื้อบ้าน
 • เช่าซื้อรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
 • เป็นทุนหมุนเวียนที่ใช้ในธุรกิจ หรือขยายธุรกิจและโรงงาน
 • ทุนศึกษาต่อ
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม
 • ซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ราคาสูง

หรืออื่นๆ ตามที่ต้องการ โดยผู้ขอ สมัคร สินเชื่อ ออนไลน์ รู้ผลทันที สามารถเลือกเปรียบเทียบวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ของผู้ให้เงินกู้ได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากแข่งขันของธุรกิจการให้เงินทุนมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรื่องต้องรู้ก่อนขอ สินเชื่อ

ก่อนจะขอสินเชื่อ ผู้ขอควรมีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ตามที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงินกำหนดไว้ เพื่อให้การยื่นกู้ผ่านฉลุย โดยควรหาข้อมูลจากหลายๆ ธนาคารมาเปรียบเทียบให้แน่ใจว่า ได้ผู้ให้เงินด่วนที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด และไร้ปัญหาในการผ่อนชำระในอนาคต

เกณฑ์พิจารณาการขอ สินเชื่อ

โดยทั่วไป นโยบายและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ถูกกฎหมายจะแตกต่างออกไปตามแต่ละสถาบันที่ให้สินเชื่อ ในส่วนของคุณลักษณะของผู้ขอสินเชื่อเองก็เป็นหนึ่งในหลายๆ ข้อที่ใช้ในการพิจารณา สถาบันส่วนใหญ่จะใช้หลัก 5Cs ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. Character หรือคุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อเงินด่วน ซึ่งจะดูจากอายุ อาชีพ สถานะสมรส เป็นต้น
 2. Capacity หรือความสามารถในการชำระหนี้คืน ดูจากความมั่นคงของรายได้และภาระหนี้สิน
 3. Capital หรือเงินทุน สินทรัพย์ และเงินฝากของผู้ขอกู้เงิน ไว้เป็นหลักประกันในกรณีที่ผู้ขอเงินทุนไม่สามารถชำระหนี้ได้
 4. Collateral หรือผู้ค้ำประกัน หรือหลักประกันที่ผู้ขอเงินกู้นำมาจำนำหรือจำนอง
 5. Conditions หรือปัจจัยภายนอกที่จะกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ

ตรวจสอบ เครดิตบูโร

เครดิตบูโร เป็นสถาบันที่จัดเก็บข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระเงินทุกประเภทของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ข้อมูลจะถูกส่งมาจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกบูโร โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะแบ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงตัวลูกค้า ข้อมูลเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ และประวัติการชำระหนี้

ในการขอตรวจสอบเครดิตบูโร สามารถทำได้ผ่านศูนย์ตรวจเครดิตบูโรหรือธนาคารที่เป็นตัวแทนรับคำขอตรวจเครดิตบูโร และหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือถูกปฏิเสธวงเงิน สามารถยื่นเรื่องขอตรวจสอบได้ที่สถาบันการเงินที่ขอสินเชื่อหรือที่เครดิตบูโร

การติดตาม ทวงหนี้

ในการติดตามทวงหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยดังตัวอย่าง

 • ห้ามทวงถามหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้
 • ต้องแสดงตัวตนต่อลูกหนี้โดยแจ้งหน่วยงานของตนและเจ้าหนี้ พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล หรือหลักฐานการรับมอบอำนาจให้รับชำระหนี้ในกรณีที่ขอรับชำระหนี้ด้วย
 • ให้ติดต่อกับลูกหนี้ได้ตามสถานที่ที่ระบุไว้
 • ห้ามข่มขู่ ดูหมิ่น หรือใช้ความรุนแรง

เมื่อโดนปฏิเสธการของสินเชื่อ

เมื่อโดนปฏิเสธการให้สินเชื่อเงินด่วนจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ Non-bank ผู้ขอสามารถขอทราบเหตุผลที่ปฏิเสธได้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือขอรับเอกสารสำคัญที่เคยยื่นประกอบการพิจารณาการขอวงเงินคืนได้ โดยสถาบันการเงินจะคืนให้ในเวลาที่กำหนดหรืออันควร

เอกสารที่ใช้ในการขอ สินเชื่อ

เอกสารที่ประกอบการขอสินเชื่อจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน แต่ส่วนใหญ่ เอกสารหลักๆ ที่ผู้ขอกู้เงินควรเตรียมไว้ มีดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หลักฐานรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. เอกสารรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 2. สมุดบัญชีธนาคาร

ฟรีแลนซ์

 1. สำเนาสัญญาว่าจ้าง และหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 3. สเตทเม้นท์ รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 4. หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ

ในการขอวงเงินแต่ละประเภทจะมีการขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมจากสถาบันที่ให้บริการ ผู้ขอกู้เงินจึงควรตรวจสอบให้ดีก่อนเพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเอกสารที่ต้องเตรียม เช่น

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญามัดจำ
 • สัญญากู้เงิน หรือ สัญญาจำนอง จากสถาบันการเงินเดิม
 • แผนธุรกิจในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • เอกสารของผู้กู้ร่วม

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ

แต่ละประเภทของสินเชื่อมีการคิดดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงอัตราที่ต้องชำระจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละผู้ให้บริการ แต่ส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดภายใต้กฎหมาย มาทำความรู้จักกันว่า การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีอะไรบ้าง

อัตราดอกเบี้ย แบบ คงที่ (Fixed Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทางสถาบันการเงินกำหนดไว้ให้มีค่าคงที่ ตลอดอายุสัญญาของสินเชื่อที่ทำ เช่น ดอกเบี้ย 5% ในช่วง 2 ปีแรก หรือ ดอกเบี้ย 5% ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ย แบบ ลอยตัว (Floating Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามต้นทุนของสถาบันที่ให้สินเชื่อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สถาบันการเงินก็จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนให้ทราบ

อัตราดอกเบี้ย แบบ ลดต้นลดดอก (Effective Rate)

เป็นการคิดอัตรดอกเบี้ยที่ใช้ในเกือบทุกประเภทของสินเชื่อ โดยค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระทีละงวดจะคิดจากเงินต้นคงเหลือที่ลดลงมาจากงวดก่อนๆ ซึ่งคิดได้จาก

การค้ำประกัน และ หลักประกัน

ผู้ให้ทางการเงินบางที่อาจใช้การค้ำประกันและหลักประกันประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้สินเชื่อจะยังคงได้เงินคืนแม้ว่าผู้ขอเงินกู้

จะชำระหนี้ไม่ได้ หลักประกันอาจเป็นบ้าน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่ถูกยึดเป็นหลักประกันเพื่อนำมาขายทอดตลาดให้ผู้ค้างชำระมีเงินมาชำระหนี้ หรือผู้ขอสินเชื่ออาจนำหลักทรัพย์จำพวก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือเงินฝากมาเป็นหลักประกัน

ส่วนในกรณีที่มีผู้ค้ำประกัน ผู้ให้วงเงินก็จะพิจารณาว่าผู้ค้ำประกันมีความสามารถในการชำรหนี้หรือไม่ ซึ่งในการเป็นผู้ค้ำประกัน ก่อนการเซ็นสัญญา ควรนึกถึงข้อต่อไปนี้

 1. อ่านเงื่อนไขการค้ำประกันให้ละเอียด
 2. ทำความเข้าใจในขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน
 3. ตรวจสอบวงเงินของเงินต้นที่ค้ำประกันและประเภทของสินเชื่อว่าถูกต้องตามที่ระบุไว้ หากมีข้อสงสัย ควรถามให้เข้าใจและกระจ่างก่อนลงชื่อในสัญญา

สรุป - สินเชื่อ

เมื่อรู้จุดประสงค์ของความต้องการการใช้เงินด่วนของตนเองจะทำให้คุณสามารถเลือกประเภทของสินเชื่อที่ต้องการกู้ได้ ในการเตรียมตัวเพื่อให้กู้ผ่าน ผู้ขอเงินด่วนควรจัดการกับภาระหนี้สินที่มีอยู่ก่อนหน้า เตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมให้ครบถ้วน รวมถึงมีแผนสำรองในกรณีที่วันหนึ่งตนไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ทันเวลา 

หากคุณกำลังมองหาเงินด่วนเพื่อช่วยปิดหนี้ หรือนำไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อนแท้ ก็สามารถช่วยคุณได้ผ่าน สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด หรือ สินเชื่อโฉนดที่ดิน ของเพื่อนแท้ ที่ให้คุณสามารถกู้ได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น หรือที่ เพื่อนแท้ เงินด่วน สาขาใกล้บ้าน โทร 02-114-8988

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม