ขายฝากที่ดินบ้านกรวด ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินจนต้องได้กู้เงินด่วน ต้องการเงินด่วน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้าน หรือค่าเทอมลูก เป็นต้น ที่ดินของคุณสามารถช่วยคุณได้ เพราะสามารถนำมาขายฝากเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และในขณะนี้ก็มีนายทุนและสถาบันการเงินหลายแห่งรับขายฝากที่ดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่ต้องการขายฝากที่ทางเลือกหลากหลาย

การขายฝากเปรียบเสมือนการซื้อขายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่งแต่ยังสามารถไถ่ถอนกลับได้เหมือนเดิม เพียงแต่ระหว่างการชำระจะไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้จนกว่าจะมีการไถ่ถอนเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถขยายเวลาการขายฝากที่ดินโคราชออกไปได้นานถึง 10 ปี ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

บทความนี้เพื่อนแท้เงินด่วนบ้านกรวดจะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลของการขายฝากที่ดินมากยิ่งขึ้นทั้งขั้นตอนการขายฝากที่ดินบ้านกรวด การไถ่ถอน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องเสียมีอะไรบ้าง

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

สินเชื่อที่ดินบ้านกรวดส่วนใหญ่จะต้องทำการจดขายฝากไว้ด้านหลังโฉนดเพื่อเป็นหลักฐานค้ำประกันสำหรับการกู้เงินด่วน แต่สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ไม่ต้องจดขายฝากเหมือนกับที่อื่นๆ กู้ง่าย ได้ไว ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ไม่เช็คเครดิตบรูโร และยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของคุณได้เหมือนเดิม

ขายฝากที่ดินบ้านกรวด

ขายฝากที่ดินบ้านกรวดคล้ายกับการซื้อขายที่ดินแต่สามารถไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา แต่ผู้ขายฝากจะไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินของตนได้จนกว่าจะทำการไถ่ถอนแล้วเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาสามารถตกลงกันและขอขยายเวลาการไถ่ถอนได้ทั้งสิ้น 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการขึ้นทะเบียนขายฝาก

เมื่อคู่กรณีเซ็นสัญญาขายฝากต่อหน้าพนักงานเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากทันที และในขณะรอการไถ่ถอนผู้ขายฝากจะไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินของตนได้

ขายฝากที่ดินบ้านกรวด

หลายคนชอบวิธีการขายฝากเพราะมันน่าดึงดูดที่ให้วงเงินสูง กู้ได้ง่าย และยังเป็นวิธีที่มีผู้เคยใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไม่ต้องการจำนองที่ดินไม่ต้องขายที่ดินให้กับผู้อื่นเพราะสามารถไถ่ถอนกลับคืนมาได้ นอกจากนั้นยังมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ทำให้ผู้กู้สบายใจที่จะกู้เมื่อมีปัญหาการเงิน

แต่การขายฝากที่ดินนั้นยังมีข้อจำกัดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะต้องการใช้เงินด่วน นั่นก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกินกว่าสินเชื่ออย่างอื่นแม้ว่าวงเงินและเงื่อนไขอื่นๆจะคล้ายกันก็ตาม แต่การขายฝากที่ดินบ้านกรวดต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีแพงกว่าหากมีการขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไป

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

  1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
  2. จากนั้นต้องนำโฉนดที่ดินไปประเมินราคา ณ สำนักกรมที่ดิน ซึ่งผู้ขายฝากจะได้รับเงินราวๆ 40%-70% ของราคาที่ดิน
  3. เมื่อมีการขายฝากันเกิดขึ้นคู่กรณีจะต้องทำการตกลงระยะเวลาไถ่ถอนพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยด้วยกัน ซึ่งจะต้องไม่เกิดนร้อยละ 15% ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด
  4. คู่กรณีจะต้องไปเซ็นสัญญาขายฝากต่อหน้าพนักงานของกรมที่ดินเท่านั้น โดยข้างหลังโฉนดจะมีหลักฐานการจดขายฝากไว้เป็นหลักฐาน และผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้
  5. ในระหว่างรอไถ่ถอนผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยให้กับผู้รับขายฝากด้วยทุกเดือนจนกว่าจะถึงเวลาไถ่ถอน และหากผู้ขายฝากอยากเลื่อนเวลาไถ่ถอนก็สามารถทำได้ซึ่งจะต้องเจรจากับฝั่งผู้รับขายฝากก่อน โดยจะสามารถขยายได้นานสูงสุด 10 ปี หากเกินกว่านั้นที่ดินที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากโดยสมบูรณ์

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

  1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย
  2. ค่าภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย จะคิดจากราคาประเมินตามค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร
  3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จะคิดเป็นปริมาณร้อยละ 3.3 จากราคาประเมิน โดยรวมภาษีแคว้นเข้าด้วยแล้ว
  4. ค่าอากรณ์ตราไปรษณียากร จะคิดเป็นปริมาณร้อยละ 0.5 จากราคาประเมิน (หากคุณจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้ว คนขายฝากจะไม่ได้เสียค่าอากรณ์ตราไปรษณียากร)
  5. เมื่อมีการขายฝากกันเกิดขึ้นจะต้องได้เสียค่าธรรมเนียมตามเนื้อหาข้างต้นโดยไม่มีข้องดเว้น โดยการขายฝากถือเป็นวิธีที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆ เพราะการต่อสัญญาในแต่ละครั้งจะเสียภาษีที่สูงกว่าเดิมและหากมองในระยะยาวก็ถือว่าไม่คุ้มค่าแน่นอน

การขายฝากที่ดินบ้านกรวดเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายแบบหนึ่ง แต่การขายฝากมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าอย่างอื่นค่อนข้างมาก และการต่อสัญญาทุกครั้งต้องมีการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องใหม่ แต่โดยทั่วไป การจดทะเบียนขายฝาก ผู้ขายฝากต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น