ขายฝากที่ดินมีนบุรี ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

การเงินนั้นไม่เข้าออกใครไม่ว่าจะด้วยเหตุฉุกเฉิน ชักหน้าไม่ถึงหลังเงินใช้ไม่พออยากมีเงินด่วน หรือแม้แต่ปัญหาหนี้นอกระบบ ก็จำต้องพึ่งเงินด่วนทั้งนั้น หนึ่งในตัวช่วยที่ดีในการกู้เงินด่วนที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ก็คือการขายฝากที่ดินมีนบุรีเพราะได้เงินรวดเร็วแถมยังไม่ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบมาให้เป็นปัญหาภายหลังด้วย

แต่ปัญหาของการขายฝากการซื้อขายที่ดินก็คือผู้ขายฝากจะไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้จนกว่าจะมีการไถ่ถอนคืนแล้วเท่านั้น หากกผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ทำมาหากินอยู่ก็จะไม่เหมาะเท่าใดนัก มากไปกว่านั้นหากไม่สามารถไถ่ถอนได้ภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาอาจจะถูกยึดที่ดินและเสียค่าธรรมเนียมมากกว่าเดิม

สินเชื่อที่ดินมีนบุรี ไม่ต้องจดขายฝาก

และก่อนที่คุณจะขายฝากที่ดินอยากจะให้คุณได้ศึกษาจากบทความข้างล่างนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้งก่อนที่จะขายฝากที่ดินมีนบุรี เพื่อนแท้เงินด่วนมีนบุรี ซึ่งคุณจะได้ทราบรายละเอียดของการขายฝาก ขั้นตอนการขายฝาก วิธีการไถ่ถอน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในแต่ละครั้งว่ามีอะไรบ้าง

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

การขายฝากที่ดินมีนบุรีจะต้องมีการจดขายฝากไว้ด้านหลังโฉนดที่ดินเพื่อเป็นหลักฐาน แต่สินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วนมีนบุรีไม่จำเป็นต้องจดขายฝากให้เสียเวลาและต้องมีประวัติ เพียงแค่นำโฉนดที่ดินเข้ามาให้เราประเมินราคาและรอผลอนุมัติหลังจากนั้นคุณก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 10 นาที

ขายฝากที่ดินมีนบุรี

ขายฝากที่ดินมีนบุรี คือ การนำโฉนดที่ดินที่คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และปลอดภาระแล้วมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด โดยจะสามารถไถ่ถอนที่ดินกลับคืนได้เมื่อครบกำหนดชำระตามที่สัญญาระบุไว้ โดยจะสามารถระบุการชำระได้สูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งจะต้องทำสัญญาฝากขายระหว่างคู่สัญญาคนละ 1 ฉบับ

การทำสัญญาขายฝากมีนบุรีนั้นคู่กรณีจะต้องไปดำเนินการจดขายฝาก ณ สำนักงานกรมที่ดินเท่านั้น และจะต้องเซ็นสัญญาต่อหน้าพนักงาน เมื่อเซ็นเอกสารเสร็จแล้วกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของเจ้าของผู้รับขายฝากและผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินกลับบ้านตามที่ได้ตกลงกันไว้

ขายฝากที่ดินมีนบุรี

ซึ่งการขายฝากที่ดินถือเป็นวิธีที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไป เพราะได้เงินเร็วและสามารถเข้าถึงวงเงินสูง นอกจากนั้นยังมีกฎหมายรองรับ แต่ข้อเสียของการขายฝากที่ดินมีนบุรีคือผู้ขายฝากจะไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้เลยจนกว่าจะมีการไถ่ถอนกลับคืนแล้วเท่านั้น และหากไม่ไถ่ถอนคืนตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะเสี่ยงถูกยึดที่ดินนั้นไป การจำนองที่ดิน จึงอาจจะตอบโจทย์

นอกจากนั้นยังจะต้องเสียค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆที่มากขึ้นด้วยหากมีการชำระล่าช้าหรือขอเลื่อนระยะเวลาไถ่ถอน และหากมองในระยาวถือว่าเสียเปรียบและไม่คุ้มแน่นอนกับรายจ่ายที่ต้องเสียไป ดังนั้นหากคุณมีความจำเป็นที่ต้องขายฝากที่ดินจริงๆ ก็ลองอ่านบทความข้างล่างนี้ดูก่อนเพราะจะทำให้คุณเปลี่ยนใจจากกขายฝากที่ดินได้ เป็น จำนองที่ดินมีนบุรี

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. นำโฉนดที่ดินไปประเมินราคา ณ สำนักกรมทที่ดิน โดยคุณจะได้รับเงินประมาณ 40%-70% ของราคาประเมินที่ดิน

 3. การขายฝากที่ดินมีบุรีต้องทำการตกลงราคาดอกเบี้ยระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและต้องไม่เกินตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

 4. คู่สัญญาต้องเซ็นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พนักงานกรมที่ดิน และเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้นกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากและผู้ขายฝากก็จะได้รับเงินกลับบ้าน

 5. ระหว่างรอไถ่ถอนผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยทุกๆเดือน และหากครบกำหนดชำระแล้วสามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 10 ปี แต่จะต้องมีการเซ็นเอกสารไว้เป็นหลักฐานด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมปริมาณร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินเงินทุน
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากรซึ่งจะคิดตามราคาประเมินที่ดินมีนบุรี
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3.3 จากราขายฝากที่ดินมีนบุรี
 4. ค่าอากรณ์ไปรษณียากรร้อยละ 0.5 ของราคาขายฝากที่ดิน ซึ่งหากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะไม่ได้เสียค่าอากรณ์ไปรษณียากรอีก

ซึ่งการขายฝากที่ดินมีนบุรีเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินอีกรูปแบบหนึ่งแต่ยังสามารถไถ่ถอนกลับคืนมาได้ แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการทำนิติกรรมรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงการขายฝากได้ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนซึ่งคุณอาจจะจำนองที่ดินหรือจำนำที่ดินแทนจะดีกว่า

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินมีนบุรี

เมื่อมีการนัดเซ็นสัญญาขายฝากระหว่างคู่กรณีจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการขายฝากที่ดินมีนบุรีไว้ให้ครบถ้วน ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. โฉนดที่ดินมีนบุรีฉบับจริง
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

เมื่อถึงกำหนดเวลาไถ่ถอนที่ดินมีนบุรีผู้ขายฝากจะต้องไปไถ่ถอนที่สำนักกรมที่ดิน พร้อมทั้งนำเงินไปไถ่ถอนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาให้ครบถ้วน ซึ่งผู้ขายฝากจะใช้เป็นเช็คหรือว่าเงินสดก็ได้ แต่ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากนี้ได้

หากผู้ขายฝากที่ดินมีนบุรีไถ่ถอนที่ดินไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดก็สามารถเจรจากับผู้ขายฝากเพื่อขอเลื่อนเวลาออกไปอีกได้ โดยคู่กรณี คือ ผู้ขายฝากและผู้รับขายฝากจะต้องทำสัญญาใหม่และมีการลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน และการขยายระยะเวลาไถ่ถอนสามารถเลื่อนได้นานสูงสุเพียง 10 ปีเท่านั้น หากภายใน 10 ปีไม่มีการไถ่ถอนที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากอย่างสมบูรณ์

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • หนังสือขายฝากที่ดินมีนบุรี
 • เงินต้นที่ใช้ไถ่ถอนที่ดินมีนบุรี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้ขายฝากที่ดินมีนบุรี
 • ทายาทของผู้ขายฝากที่ดิน
 • บุคคลอื่นตามที่สัญญาระบุไว้
 • ผู้ที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ

ขายฝากที่ดินมีนบุรี ที่ไหนดี

ขายฝากที่ดินมีนบุรีเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินรูปแบบหนึ่งซึ่งทำการตกลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยร่วมกันและสามารถไถ่ถอนได้ โดยการขายฝากที่ดินมีนบุรีจำเป็นต้องไปเซ็นสัญญาต่อหน้าพนักงานของกรมที่ดินในเขตอำเภอนั้นๆ พร้อมทั้งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและต้องมีการจดขายฝากไว้ด้านหลังโฉนดด้วย

และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนแต่ผู้ขายฝากยังหาสินทรัพย์มาไถ่ถอนไม่ทันและไม่อยากให้ที่ดินตกเป็นของผู้รับขายฝากอย่างสมบูรณ์สามารถขอเลื่อนเวลาไถ่ถอนกับผู้รับขายฝากได้ แต่ผู้ขายฝากจะต้องเสียค่าภาษีและค่าธรรมเนียมมากกว่าครั้งแรกซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เมื่อการขายฝากไม่ใช่คำตอบของคุณอีกต่อไปล่ะก็ เรามีสินเชื่อที่น่าสนใจมาฝากทุกคน นั่นก็คือสินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนมีนบุรีซึ่งเป็นการจำนองและจำนำที่ดิน แน่นอนว่าได้เงินไว วงเงินสูง เหมือนกับการขายฝาก แต่ไม่ต้องเขียนจดจำนองไม่ต้องจดขายฝากให้เสียเวลา นอกจากนั้นยังไม่หักค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆด้วย เมื่อประเมินหลักทรัพย์เสร็จก็ได้รับเงินกลับบ้านทันที ไม่ต้องไปกรมที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนมีนบุรีให้วงเงินสูงสุด 300000 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.60% สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้เอง และในขณะที่กำลังผ่อนอยู่กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของคุณและสามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้เหมือนเดิม และหากมีปัญหาเรื่องการชำระค่างวดก็สามารถปรึกษาและปรับโครงสร้างการชำระได้ตลอด

หากต้องการเงินด่วนสินเชื่อโฉนดที่ดินช่วยคุณได้ เพียงนำโฉนดที่ดินมาให้เราประเมินวงเงิน รออนุมัติ เซ็นสัญญา คุณก็รับเงินกลับบ้านทันที ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ไม่เช็คประวัติบรูโร กู้ง่าย ได้เงินไว และรับเงินกลับบ้านเต็มจำนวน

รับจำนองที่ดินมีนบุรี

การจำนองที่ดินมีนบุรีคือการใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และหากคุณกำลังมองหาที่รับจำนองที่ดินมีนบุรีควรพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ให้วงเงินสูง
 2. อนุมัติไว
 3. ได้รับเงินทันที
 4. มีกฎหมายรองรับ
 5. ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนมีนบุรีเป็นสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการเป็นจำนวนมากเมื่อต้องการใช้เงินด่วน เพราะเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติไว ได้เงินเร็ว ให้วงเงินสูง และดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นเมื่อต้องการเงินด่วนการจำนองที่ดินมีนบุรีจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้

รับจำนำโฉนดมีนบุรี

อีกตัวเลือกหนึ่งที่คนนิยมไม่ต่างจากการจำนองที่ดิน นั่นก็คือการจำนำโฉนดที่ดิน เพราะมีกฎหมายรองรับและสามารถเข้าถึงวงเงินตามที่ต้องการได้ ดอกเบี้ยต่ำ ได้รับเงินเร็ว และไม่ต้องเสี่ยงกับการโดนยึดที่ดิน และหากคุณกำลังมองหาที่รับจำนำโฉนดที่ดินมีนบุรีต้องที่เพื่อนแท้เงินด่วนเท่านั้น

สรุป - ขายฝากที่ดินมีนบุรี

ไม่อยากขายขาดที่ดินเพราะจำเป็นต้องทำประโยน์ในที่ดินเพื่อทำมาหากินอยู่ หลายคนจึงเลือกวิธีการขายฝากเพราะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้หลายคนใอยากขายฝากเพราะต้องเสียเงินเพิ่มเกินจำเป็น จึงเลือกวิธีการจำนองและจำนำที่ดินแทน เพราะไม่ต้องเสียเงินแพง แต่สามมมารถเข้าถึงวงเงินสูงและมีดอกเบี้ยต่ำกว่า

ดังนั้นหากใครจำเป็นที่ต้องใช้เงินด่วนจำนวนมากสินเชื่อโฉนดที่ดิน ของเพื่อนแท้เงินด่วนสามารถช่วยคุณได้และตอบโจทย์ความต้องการของคุรแน่นอน เพียงนำโฉนดมาให้เราประเมินหลักทรัพย์ เซ็นสัญญา คุณก็ได้รับเงินกลับบ้านทันทีภายในวันนนั้นเลย

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม