ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครเงินด่วนเพื่อนแท้ ผ่านฟอร์ม

ที่ดินเป็นตัวช่วยในการประกอบอาชีพ เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากขึ้นทุกปี นอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงินสดได้ภายในวันเดียว ซึ่งไม่ต้องไปหยิบยืมคนอื่นให้เสียเวลาเพียงแค่ใช้โฉนดที่ดินมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้รับเงินกลับบ้านทันที ทำให้ผู้ที่ต้องการเงินด่วน อยากได้เงินด่วน ต้องการเงินฉุกเฉิน มายื่นกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากเพราะมีความสะดวกสะบายและได้เงินเร็ว

หากคุณต้องการการซื้อขายที่ดิน หรือจำนำที่ดินและไม่อยากขายขาด เพราะต้องการใช้ที่ดินในอนาคตและยังต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไป การขายฝากที่ดินจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนมาหมุนเวียนเพราะคุณสามารถไถ่ถอนคืนได้โดยไม่ต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้รับฝาก ดังนั้นการขายฝากจึงเป็นที่ออกที่หลายคนต้องการในปัจจุบัน

สินเชื่อที่ดินร้อยเอ็ด ไม่ต้องจดขายฝาก

ในบทความนี้คุณจะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดอย่างครบถ้วนกับเพื่อนแท้เงินด่วนร้อยเอ็ด ทั้งขั้นตอนการขายฝาก ค่าธรรมเนียม ขั้นตอนการไถ่คืน ระยะเวลาการไถ่ถอน เอกสารที่ต้องใช้ รวมไปถึงสิทธิ์ในการไถ่ถอนที่ดิน เป็นต้น

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

สถาบันการเงินหรือผู้รับฝากที่ดินหลายแห่งจำเป็นต้องจดขายฝากหรือต้องโอนกรรมสิทธิ์ก่อนถึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้ แต่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาร้อยเอ็ดไม่ต้องจดขายฝากให้ยุ่งยากก็สามารถยื่นกู้ได้เลย และสิทธิ์ในโฉนดที่ดินยังคงเป็นของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังเดิม

ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด

ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดเป็นการจำนำที่ดินเพื่อนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการยืมเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งจะสามารถไถ่ถอนคืนได้ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น โดยระยะเวลาการไถ่ถอนคืนจะอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงและทำสัญญาร่วมกันไว้ แต่ถ้าหากไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้ในเวลาที่กำหนดก็สามารถขยายออกไปได้นานสูงสุดถุง 10 ปี

เมื่อต้องการการขายฝากที่ดินจะต้องไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินต่อหน้าบุคลากรข้าราชการเท่านั้น หากไม่มีการไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด สิทธิในการครอบครองและประโยชน์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที

ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด

การขายฝากที่ดินหลายคนให้ความสำคัญมากกว่าการจำนองที่ดิน เพราะคิดว่าได้เงินเร็วกว่า และมีการจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานราชการจึงทำให้หลายคนเลือกที่จะจดขายฝาก แต่ทุกวันนี้การจำนำก็สามารถกู้เงินได้ง่ายและไม่ต้องเดินทางไปยังกรมที่ดินก็ได้เงินรวดเร็วเช่นกัน นอกจากนั้นก็ยังสามารถไถ่ถอนคืนได้โดยไม่เสียกรรมสิทธิใดๆเลย

นอกจากนั้นการขายฝากยังมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการจำนองที่ดินร้อยเอ็ดด้วย และหากขอเพิ่มระยะเวลาการชำระออกไปอีกก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้ไม่คุ้มในระยะยาว ดังนั้นหากจะต้องการที่จะขายฝากที่ดินคุณจำเป็นที่จะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

 1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
 2. ที่ดินจะมีการประมาณราคา พร้อมกำหนดราคาโดยผู้รับซื้อฝาก โดยวิธีขายฝากที่ดิน ผู้ขายฝากจะได้วงเงินราวๆ 40% – 70% ของราคาที่ประเมินไว้
 3. การขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด คู่สัญญา (ผู้ขายฝากแล้วก็ผู้รับซื้อฝาก) จะต้องไปพูดจาค้าขายราคา อัตราค่าดอกเบี้ยซึ่งโดยชอบด้วยกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินจำนวนร้อยละ 15 ต่อปี แล้วก็ทำ
 4. สัญญาขายฝาก ต่อบุคลากรข้าราชการที่ที่ทำการที่ดิน หลังทำความตกลงเสร็จ เจ้าของของที่ดินจะเป็นของผู้รับซื้อฝาก รวมทั้งผู้ขายฝากจะได้เงินดังที่ตกลงในทันที ผู้ขายฝากจะไม่สิทธิสำหรับในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นกระทั่งจะมีการไถ่คืน
 5. ผู้ขายฝากจำเป็นต้องจ่ายดอกทุกเดือนตามที่ตั้งไว้ในคำสัญญาจนกระทั่งระบุของช่วงเวลาไถ่คืนที่ดินคืน ถ้าผู้ขายฝากอยากเลื่อนเวลาการไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้ในช่วงเวลาที่ข้อบังคับระบุ สำหรับที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เวลาสูงสุดของการขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดเป็น10 ปี โดยควรมีหลักฐานเซ็นชื่อของผู้รับซื้อฝาก

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

 1. ค่าธรรมเนียมปริมาณร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินเงินทุน
 2. ภาษีรายได้หักในที่จ่าย ตามหลักมาตรฐานของค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร ซึ่งคิดจากราคาประเมินเงินทุน
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งรวมภาษีแคว้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินเงินทุนหรือราคาขายฝาก
 4. อากรณ์ตราไปรษณียากร จำนวนร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินเงินทุนหรือราคาขายฝาก (ถ้าจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้วก็ได้รับการละเว้นแล้ว คนขายฝากไม่ต้องเสียค่าอากรณ์ไปรษณียากร)

การขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบหนึ่ง แต่ว่าการขายฝากมีค่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่สูงกว่าอันอื่นออกจะมากมาย รวมทั้งการต่อสัญญาทุกคราวควรจะมีการเสียภาษีอากรที่เกี่ยวเนื่องใหม่ แม้กระนั้นโดยธรรมดา การเขียนทะเบียนขายฝาก คนขายฝากจำต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าใช้สอยต่างๆตามเนื้อหาข้างต้น

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด

เอกสารที่ผู้ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดจำต้องใช้ในการประกอบสัญญาทำการฝากขาย มีดังนี้ ซึ่งผู้ขายฝากจะต้องเตรียมไว้เพื่อยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากขาย และใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 4. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

กำหนดเวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน

เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนผู้ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดจะต้องไปดำเนินการไถ่ถอนด้วยตัวเองที่สำนักงานกรมที่ดิน โดยจะต้องนำเงินก้อนในจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ไปไถ่ถอนซึ่งจะใช้เป็นเช็คหรือเงินสดก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถใช้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนได้

หากผู้ขายฝากไม่สามารถที่จะไถ่ถอนทรัพย์สินขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ก็สามารถขอเลื่อนเวลาออกไปได้สูงสุด 10 ปี โดยผู้ขายฝากจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือราชการที่มีการลงนามของมทั้งสองฝ่ายต่อหน้าพนักงาน ณ สำนักงานกรมที่ดิน

เอกสารไถ่ทรัพย์สินคืนที่สำนักงานที่ดิน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เงินต้นและสินไถ่ที่เป็นเงินสดหรือเช็ค
 • หนังสือสัญญาขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด

คนที่ไถ่ทรัพย์สินคืนได้

 • ผู้ขายฝาก
 • ทายาทของผู้ขายฝาก
 • ผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินคืน
 • บุคคลอื่นๆตามที่สัญญาระบุไว้ว่าไถ่ได้

ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด ที่ไหนดี

การขายฝากที่ดินไม่ว่าจะทำโดยนิติบุคคลหรือทำขึ้นระหว่างบุคล การขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดจะต้องไปทำเอกสารสัญญาต่อหน้าพนักงานราชการ ณ สำนักกรมที่ดินเท่านั้น นอกจากนั้นจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าอื่นๆตามกำหนดของการขายฝากด้วย

หากผู้ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินได้ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันก่อนหน้านี้ ผู้ขายฝากก็จะต้องนำเอกสารสัญญาไปขอเลื่อนเวลาการชำระและต้องต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมด้วย ซึ่งแน่นอนว่ารายจ่ายจะต้องมากกว่าการขายฝากในตอนแรก

หากคุณไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายสูงๆเหมือนการขายฝากที่ดิน ที่เพื่อนแท้เงินด่วนร้อยเอ็ดมีบริการสินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงิน ซึ่งเป็นการนำโฉนดที่ดินมาแลกเงินโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีอัตราดดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง อนุมัติง่ายรวดเร็วทันใจ และทราบผลอนุมัติภายในวันเดียวเท่านั้น

โดยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.6% ต่อเดือนเท่านั้น ให้คุณผ่อนนานโดยไม่ต้องกังวลโดยคุณสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนได้ด้วยตนเอง คุณไม่ต้องไปเขียนขายฝากให้เสีเวลาและไม่ต้องเสียเงินมากกว่า นอกจากนั้นกรรมสิทธิทุกอย่างยังเป็นของคุณเหมือนเดิม

เพียงแต่นำบัตรประชาชนของคนที่อยากได้เงินด่วน เพียงแค่ติดต่อเข้ามาที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาร้อยเอ็ดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการกู้ และโฉนดที่ดิน น.ส. 4 หรือ น.ส.3 ก. ตัวจริงมาใช้เป็นหลักทรัพย์ ก็สามารถยื่นกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินแลกเงินได้ง่ายๆ พร้อมทั้งรับเงินกลับบ้านทันที

รับจำนองที่ดินร้อยเอ็ด

การรับจำนองที่ดินร้อยเอ็ดเป็นการนำเอาโฉนดดที่ดินมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือที่รู้จักกันก็คือการนำเอาโฉนดที่ดินมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นเอง หากคุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนและต้องการจำนองที่ดินควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 1. ให้วงเงินสูง
 2. ดอกเบี้ยราคาถูก
 3. อนุมัติไว
 4. ถูกกฎหมาย
 5. ได้เงินทันที

หากคุณอยากรู้ว่าที่ไหนมีคุณสมบัติดังกล่าวและสามารถตอบโจทย์ผู้จำนองได้มากที่สุด ต้องที่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาร้อยเอ็ด เพราะเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยเพียง 0.60% ต่อเดือน วงเงินสูงสุด 300,000 บาท เพียงแค่ยื่นเอกสารก็ทราบผลอนุมัติทันที

รับจำนำโฉนดร้อยเอ็ด

การจำนำที่ดินมีทั้งแบบถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเลือกดีๆไม่เช่นนั้นอาจจะถูกหลอกและต้องเสียเงินเกินความจำเป็นได้ แต่ถ้าจำนำกับเพื่อนแท้เงินด่วนคุณมั่นใจได้เลยว่าถูกกฎหมาย เพราะอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นเพื่อนแท้เงินด่วนจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

สรุป - ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด

หากคุณไม่อยากขายที่ดินการขายฝากที่ดินเป็นตัวเลือกที่หลายคนต้องการเพราะสามารถไถ่ถอนคืนได้ แต่หากไม่มีการไถ่ถอนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจจะเสียสิทธิและตกเป็นของผู้รับฝากได้โดยปริยาย และถ้าหากขยายเวลาไถ่ถอนก็จะต้องเสียภาษีพร้อมทั้งดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสและเสียเงินเพิ่มขึ้นได้

ดังนั้นหากจำเป็นที่ต้องการขายฝากควรศึกษาให้ดีว่าสามารถรับเงื่อนไขได้หรือไม่ และถ้าหากคุณต้องการเงินด่วนแต่หาแหล่งขายฝากไม่ได้ คุณสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้เงินด่วนแทนได้ เพราะนอกจากจะเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายแล้วยังตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าอีกด้วย

เพื่อนแท้ เงินด่วน

เรารักในการให้บริการ ชื่นชอบในข่าวสารวงการการเงิน และ ชอบที่จะหานวัตกรรมใหม่ทางด้านการเงินมานำเสนอ

บทความยอดนิยม