ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม

ที่ดินเป็นตัวช่วยในการประกอบอาชีพ เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากขึ้นทุกปี นอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงินสดได้ภายในวันเดียว ซึ่งไม่ต้องไปหยิบยืมคนอื่นให้เสียเวลาเพียงแค่ใช้โฉนดที่ดินมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้รับเงินกลับบ้านทันที ทำให้ผู้ที่ต้องการเงินด่วน อยากได้เงินด่วน ต้องการเงินฉุกเฉิน มายื่นกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากเพราะมีความสะดวกสะบายและได้เงินเร็ว

หากคุณต้องการการซื้อขายที่ดิน หรือจำนำที่ดินและไม่อยากขายขาด เพราะต้องการใช้ที่ดินในอนาคตและยังต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไป การขายฝากที่ดินจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนมาหมุนเวียนเพราะคุณสามารถไถ่ถอนคืนได้โดยไม่ต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้รับฝาก ดังนั้นการขายฝากจึงเป็นที่ออกที่หลายคนต้องการในปัจจุบัน

สินเชื่อที่ดินร้อยเอ็ด ไม่ต้องจดขายฝาก

ในบทความนี้คุณจะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดอย่างครบถ้วนกับเพื่อนแท้เงินด่วนร้อยเอ็ด ทั้งขั้นตอนการขายฝาก ค่าธรรมเนียม ขั้นตอนการไถ่คืน ระยะเวลาการไถ่ถอน เอกสารที่ต้องใช้ รวมไปถึงสิทธิ์ในการไถ่ถอนที่ดิน เป็นต้น

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

สถาบันการเงินหรือผู้รับฝากที่ดินหลายแห่งจำเป็นต้องจดขายฝากหรือต้องโอนกรรมสิทธิ์ก่อนถึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้ แต่เพื่อนแท้เงินด่วนสาขาร้อยเอ็ดไม่ต้องจดขายฝากให้ยุ่งยากก็สามารถยื่นกู้ได้เลย และสิทธิ์ในโฉนดที่ดินยังคงเป็นของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังเดิม

ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด

ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดเป็นการจำนำที่ดินเพื่อนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการยืมเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งจะสามารถไถ่ถอนคืนได้ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น โดยระยะเวลาการไถ่ถอนคืนจะอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงและทำสัญญาร่วมกันไว้ แต่ถ้าหากไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้ในเวลาที่กำหนดก็สามารถขยายออกไปได้นานสูงสุดถุง 10 ปี

เมื่อต้องการการขายฝากที่ดินจะต้องไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินต่อหน้าบุคลากรข้าราชการเท่านั้น หากไม่มีการไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด สิทธิในการครอบครองและประโยชน์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที

ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด

การขายฝากที่ดินหลายคนให้ความสำคัญมากกว่าการจำนองที่ดิน เพราะคิดว่าได้เงินเร็วกว่า และมีการจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานราชการจึงทำให้หลายคนเลือกที่จะจดขายฝาก แต่ทุกวันนี้การจำนำก็สามารถกู้เงินได้ง่ายและไม่ต้องเดินทางไปยังกรมที่ดินก็ได้เงินรวดเร็วเช่นกัน นอกจากนั้นก็ยังสามารถไถ่ถอนคืนได้โดยไม่เสียกรรมสิทธิใดๆเลย

นอกจากนั้นการขายฝากยังมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการจำนองที่ดินร้อยเอ็ดด้วย และหากขอเพิ่มระยะเวลาการชำระออกไปอีกก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้ไม่คุ้มในระยะยาว ดังนั้นหากจะต้องการที่จะขายฝากที่ดินคุณจำเป็นที่จะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

  1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
  2. ที่ดินจะมีการประมาณราคา พร้อมกำหนดราคาโดยผู้รับซื้อฝาก โดยวิธีขายฝากที่ดิน ผู้ขายฝากจะได้วงเงินราวๆ 40% – 70% ของราคาที่ประเมินไว้
  3. การขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด คู่สัญญา (ผู้ขายฝากแล้วก็ผู้รับซื้อฝาก) จะต้องไปพูดจาค้าขายราคา อัตราค่าดอกเบี้ยซึ่งโดยชอบด้วยกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินจำนวนร้อยละ 15 ต่อปี แล้วก็ทำ
  4. สัญญาขายฝาก ต่อบุคลากรข้าราชการที่ที่ทำการที่ดิน หลังทำความตกลงเสร็จ เจ้าของของที่ดินจะเป็นของผู้รับซื้อฝาก รวมทั้งผู้ขายฝากจะได้เงินดังที่ตกลงในทันที ผู้ขายฝากจะไม่สิทธิสำหรับในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นกระทั่งจะมีการไถ่คืน
  5. ผู้ขายฝากจำเป็นต้องจ่ายดอกทุกเดือนตามที่ตั้งไว้ในคำสัญญาจนกระทั่งระบุของช่วงเวลาไถ่คืนที่ดินคืน ถ้าผู้ขายฝากอยากเลื่อนเวลาการไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้ในช่วงเวลาที่ข้อบังคับระบุ สำหรับที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เวลาสูงสุดของการขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดเป็น10 ปี โดยควรมีหลักฐานเซ็นชื่อของผู้รับซื้อฝาก

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

  1. ค่าธรรมเนียมปริมาณร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินเงินทุน
  2. ภาษีรายได้หักในที่จ่าย ตามหลักมาตรฐานของค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร ซึ่งคิดจากราคาประเมินเงินทุน
  3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งรวมภาษีแคว้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินเงินทุนหรือราคาขายฝาก
  4. อากรณ์ตราไปรษณียากร จำนวนร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินเงินทุนหรือราคาขายฝาก (ถ้าจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้วก็ได้รับการละเว้นแล้ว คนขายฝากไม่ต้องเสียค่าอากรณ์ไปรษณียากร)

การขายฝากที่ดินร้อยเอ็ดเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบหนึ่ง แต่ว่าการขายฝากมีค่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่สูงกว่าอันอื่นออกจะมากมาย รวมทั้งการต่อสัญญาทุกคราวควรจะมีการเสียภาษีอากรที่เกี่ยวเนื่องใหม่ แม้กระนั้นโดยธรรมดา การเขียนทะเบียนขายฝาก คนขายฝากจำต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าใช้สอยต่างๆตามเนื้อหาข้างต้น