ขายฝากที่ดินประโคนชัย ไม่ต้องจดขายฝากที่ไหนดี

สมัครสินเชื่อเพื่อนแท้เงินด่วน ผ่านฟอร์ม

เมื่อมีปัญหาการเงินรุมเร้าเข้ามาจนไม่สามารถหาทางออกได้โฉนดที่ดินสามารถช่วยเหลือคุณได้ในยามคับขันเมื่อ ต้องการเงินด่วน โดยคุณนำเอาโฉนดที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือนำไปขายฝากเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที เพียงเท่านี้คุณก็จะมีเงินมาหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาการเงินได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบให้ปวดหัว

หากคุณคิดว่าการขายขาด การซื้อขายที่ดิน ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับคุณ เพราะคุณยังอยากเก็บที่ดินแปลงนั้นไว้ในประโยชน์ในอนาคตอยู่ การขายฝากอาจจะตอบโจทย์สำหรับคุณมากกว่า เพราะนอกจากจะได้เงินไวแล้วยังสามารถไถ่ถอนคืนได้ และคุณไม่ต้องเสี่ยงว่าจะถูกยึดหากชำระเงินตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

ในบทความนี้เพื่อนแท้เงินด่วนประโคนชัยจะแนะนำการขายฝากที่ดินประโคนชัยโดยทั่วไป พร้อมทั้งขั้นตอนการขาย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย และวิธีการไถ่คืนที่ดินนั้น

พิเศษ.. เฉพาะ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อผ่าน แอพฯ จะได้ดอกพิเศษกว่าไปหน้าสาขา

สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้ ไม่ต้องจดขายฝาก

การขายฝากที่ดินประโคนชัยหลายที่จำเป็นที่ต้องจดขายฝากเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืม แต่หากคุณกู้สินเชื่อที่ดินเพื่อนแท้เงินด่วนไม่จำเป็นต้องจดขายฝากหรือจดจำนองให้เสียเวลา เพียงถ่ายโฉนดที่ดินเข้ามาให้เราประเมินและรอเราติดต่อกลับไปว่าคุณได้วงเงินเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็เข้ามาเซ็นสัญญาและรับเงินกลับบ้านได้เลย

ขายฝากที่ดินประโคนชัย

ขายฝากที่ดินประโคนชัย เป็นการนำที่ดินมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอื่น และสามารถไถ่ถอนที่ดินของตนเองคืนได้เมื่อครบกำหนดวาระ โดยจะขยายเวลาการชำระได้นานสูงสุด 10 ปี และจะต้องทำสัญญาขึ้นมาระหว่างการตกลงของผู้ขายฝากและผู้รับขายฝาก (คู่สัญญา)

โดยการทำสัญญาขายฝากประโคนชัยนั้นจะต้องไปดำเนินการที่สำนักกรมที่ดินต่อหน้าบุคลากรเท่านั้น เมื่อมีการลงลายมือชื่อของคู่กรณีแล้วกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากทันที รวมไปถึงสิทธิในการครอบครองที่ดินไปจนกว่าจะมีการไถ่ถอน

ขายฝากที่ดินประโคนชัย

สำหรับการขายฝากที่ดินประโคนชัยนั้นเป็นวิธีที่น่าดึงดูด เชื่อถือได้ และมีกฎหมายรองรับ และได้วงเงินสูง แต่ข้อเสียคือเมื่อมีการเซ็นสัญญาแล้วกรรมสิทธิจะตกเป็นของผู้รับขายฝากทำให้ผู้ขายฝากไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้ในขณะที่มีการผ่อนชำระ นอกจากนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าธรรมเนียมและภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมหากขยายเวลาชำระ

แน่นอนว่าการขายฝากที่ดินจะมีค่าธรรมเนียมมากกว่าการจำนำหรือการจำนองที่ดินประโคนชัย ยิ่งถ้าหากมีการขอขยายระระเวลาชำระออกไปนานเท่าไหร่ก็จะต้องเสียเงินมากขึ้นเท่านั้นทำให้ไม่คุ้มค่าหากมองในระยะยาว แม้ว่าคุณแน่นใจแล้วว่าอยากจะเลือกวิธีขายฝากที่ดิน แต่เราอยากให้คุณศึกษาบทความข้างล่างนี้ก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณอีกครั้ง

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

  1. ตรวจสอบที่ดินที่จะนำไปขายฝาก
  2. คิดราคาที่ดิน โดยการนำไปประเมิน ณ สำนักกรมที่ดิน โดยผู้ขายฝากจะได้รับเงิน 40%-70% ของราคาประเมินที่ดิน

  3. การขายฝากที่ดินประโคนชัยจะต้องทำตกลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างคู่สัญญาก่อน และจะต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
  4. การเซ็นสัญญาขายฝากจะต้องเซ็นต่อเจ้าหน้าที่พนักงานกรมที่ดินเท่านั้น และเมื่อเซ็นสัญญาเสร็จแล้วกรรมสิทธิในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับขายฝากและผู้ขายฝากเองก็จะได้รับเงินกลลับบ้าน
  5. ระหว่างรอการไถ่ถอนผู้ขายฝากจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนให้กับผู้รับขายฝากตามที่ได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้และหากผู้ขายฝากต้องการขยายเวลาสามารถกระทำได้ซึ่งจะสามารถขยายได้ไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการลงลายมือชื่อของคู่กรณีไว้เป็นหลักฐานด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ที่กรมที่ดิน

  1. ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์
  2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะคิดจากราคาประเมินที่ดินเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมตามประมวลรัษฎากร
  3. ภาษีธุรกิจเฉพาะรวมถึงภาษีแคว้น เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3.3 จากราคาขายฝาก
  4. อากรณ์ไปรษณียากรคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 ของราคาขายฝาก และหากภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะไม่ได้เสียค่าอากรณ์ไปรษณียากร

สำหรับการขายฝากที่ดินประโคนชัยถือเป็นการทำนิติกรรมค้าขายอีกรูปแบบหนึ่ง  แต่ทว่าการขายฝากที่ดินต้องเสียเงินเพิ่มเติมมากกว่าการทำนิติกรรมแบบอื่น เช่น การต่อสัญญา การเสียภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทุกครั้งที่มีการขายฝากจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เอกสารที่ต้องใช้ขายฝากที่ดินประโคนชัย